Faithlife Sermons

2 Йоан - Повече отколкото можеш да очакваш (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Повече отколкото можеш да очакваш

Йоан 1:35–51

 

Какво търсиш? (Йоан 1:35-39)

 • Първите думи на Исус в евангелието на Йоан са:                                                                                                                                                                                   
 • Исус не каза, “Що търсите?” за да ги                                                                     , а за да ги                                                                  .
 • Когато Бог те пита, ”Що търсиш?” Той                                                                                                                                                                                                    
 • Исус отговори на въпроса на учениците с:                                                                                                                                                                                              

Какво знаеш? (Йоан 1:40-46)

 • Всички ние си задаваме въпроса:                                                                                                                                                                                                              
 • Проблемът за Натанаил е, че                                                                                                                                                                                                                      
 • Филип отговори на Натанаил:                                                                               

Какво ще видиш? (Йоан 1:47-51)

 • Исус каза две важни неща на Натанаил:
  • .                                                                                                                      
  •                                                                                                                        
 • Какво ще видиш, Натанаил?
  •                                                                                                                                                                                                                                                

Related Media
Related Sermons