Faithlife Sermons

14 Йоан - Хвърли камъка (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Хвърли камъка

Йоан 8:1-11

Капанът

 • Две неща в тази история трябва да станат ясни: 
  • Религиозните водачи                                                                                   .
  • Това беше капан за Исус:
   • Ако кажеше да бъде убита, шеше да бъде                                                                                                                                                  .
   • Ако кажеше да не бъде убита, шеше да бъде                                                                                                                                             .

Законът и благодатта

 • Винаги има опасност                                    да се превърне в религия, и когато това стане                                                      се превръща в легализъм.
 • Легализъм срещу праведност
  • Легализмът е безличен, а праведността                                                          .   
  • Легализмът е несправедлив, а праведността е                                                                                                                                                                       .
  • Легализмът набляга на наказанието, а праведността –                                 .   

Исус отговори

 • Първо, Той се наведе надолу и пишеше на земята.
  • 13 Господи, надеждо Израилева, Всички, които Те оставят, ще се посрамят; Отстъпниците от Мене ще бъдат написани на пръстта, Защото оставиха Господа, извора на живата вода. (Еремия 17:13). 
  • Резултатът: жената все още се срамуваше, но сега вече и                            .
 • Второ, Той казва, „Той се изправи и рече им: Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея.”  Йоан 8:7
  • Резултатът: фокуса се обърна от жената към                                                  .
 • Трето, Исус каза, „отсега не съгрешавай вече.” Йоан 8:11
  • Резултатът: Исус и предложи                                                                           .

Моят отговор

 • Откликнах ли на Божията благодат?
 • Ходя ли в новия живот на Божията благодат?


Годината на Библията

Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми.  Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път. Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“ 

 

Понеделник, Януари 28 (Изход 25-27)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Вторник, Януари 29 (Изход 28-31)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сряда, Януари 30 (Изход 32-34)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Четвъртък, Януари 31 (Изход 35-40)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Петък, Февруари 1 (Левит 1-3)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Събота/Неделя, Февруари 2/3 (Левит 4-7)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Related Media
Related Sermons