Faithlife Sermons

13 Йоан - Изворът на жива вода (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

Изворът на жива вода

Йоан 7:37-44

Трите най-важни еврейски празника:

 • Пасхата: припомня Божието освобождаване на Израел от египетското робство
 • Петдесятница: припомня даването на Закона от Бог на евреите
 • Шатроразпъване: припомня тяхното скитане в пустинята

Шатроразпъване: исторически основи

 • Историческото значение е да припомня факта, че са били бездомни и лутащи се в пустинята (Левит 23:40-43).
 • Празникът има също и земеделско значение.

Шатроразпъване: теологически основи

 • Живата вода идва само чрез вяра в Исус Христос
 • Живата вода символизира работа на Святия дух в нашия живот; променя ни от робско мислене към духовно мислене
 • Християнството не се състои от правила и закони, а е процес на промяна
 • Живота чрез Святия дух е:
  • Отказване от неща в нашия живот, които замърсяват Живата вода.
  • Отказване от задоволяване с имитации на Живата вода.

Related Media
Related Sermons