Faithlife Sermons

12 Йоан - Исус Месията (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes
Transcript

Исус Месията

Йоан 7:1-36

Исус в конфликт със семейството си (Йоан 7:1-9)

 • Има напрежение във въздуха – и често то започва у дома.
 • В гръцкия език има две думи за време:
  • Χρόνος : астрономично време
  • Καιρός :  „Божието време”
 • Бог никога не закъснява, никога не подранява, а е винаги навреме.

Исус в конфликт с религията (Йоан 7:10-24)

 • Първият му конфликт беше с тези, които имаха политическа власт, защото Той засяга политическата и финансовата стабилност, които тази власт им дава.
 • Вторият му конфликт беше с тези, които имаха религиозна власт, защото Той засяга удобството на религиозния им път в живота.

Исус в конфликт с нерелигиозните (Йоан 7:25-31)

 • Предрасъдиците им относно Месията им пречеха да вярват в Него.
  • Две неща им бяха пречки:
   • Непознаването на Божието слово
   • Суеверието им

Три неща можем да мислим относно Исус:

 • Луд
 • Измамник
 • Месия


Годината на Библията

Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми.  Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път. Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“ 

 

Понеделник, Януари 14 (Битие 37-40)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Вторник, Януари 15 (Битие 41-44)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сряда, Януари 16 (Битие 45-47)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Четвъртък, Януари 17 (Битие 48-50)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Петък, Януари 18 (Изход 1-2)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Събота/Неделя, Януари 19/20 (Изход 3-6)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Related Media
Related Sermons