Faithlife Sermons

13 Йоан - Изворът на жива вода (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Изворът на жива вода

Йоан 7:37-44

Трите най-важни еврейски празника:

 • .                                                           .: припомня Божието освобождаване на Израел от египетското робство
 • .                                                           .: припомня даването на Закона от Бог на евреите
 • .                                                           .: припомня тяхното скитане в пустинята

Шатроразпъване: исторически основи

 • Историческото значение е да припомня факта, че са                                                                                                                                                                               .
 • Празникът има също и                                                                                             .

Шатроразпъване: теологически основи

 • Живата вода идва само чрез                                                                                   
 • Живата вода символизира работа                                                                           ; променя ни от робско мислене към духовно мислене
 • Християнството не се състои от правила и закони, а е                                                                                                                                                                           
 • Живота чрез Святия дух е:
  • Отказване от                                                                                                                                                                                                                         
  • Отказване от                                                                                                                                                                                                                         

Related Media
Related Sermons