Faithlife Sermons

12 Йоан - Исус Месията (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Исус Месията

Йоан 7:1-36

Исус в конфликт със семейството си (Йоан 7:1-9)

 • Има напрежение във въздуха –                                                                               .
 • В гръцкия език има две думи за време:
  • Χρόνος :                                                                                                         
  • Καιρός :                                                                                                          
 • Бог никога не                                    , никога не                                         , а е винаги                                                    .

 

Исус в конфликт с религията (Йоан 7:10-24)

 • Първият му конфликт беше с тези, които имаха                                                  , защото                                              политическата и финансовата стабилност, които тази власт им дава.
 • Вторият му конфликт беше с тези, които имаха                                       , защото                                                удобството на религиозния им път в живота.

 

Исус в конфликт с нерелигиозните (Йоан 7:25-31)

 • .                                               . им относно Месията им пречеха да вярват в Него.
  • Две неща им бяха пречки:
   • .                                                                                                           .
   • .                                                                                                           .

 

Три неща можем да мислим относно Исус:

 • .                                                                                               .
 • .                                                                                               .
 • .                                                                                               .


Годината на Библията

Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми.  Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път. Нун. Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“ 

 

Понеделник, Януари 14 (Битие 37-40)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Вторник, Януари 15 (Битие 41-44)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сряда, Януари 16 (Битие 45-47)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Четвъртък, Януари 17 (Битие 48-50)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Петък, Януари 18 (Изход 1-2)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Събота/Неделя, Януари 19/20 (Изход 3-6)

Наблюдение:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Въпрос:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Related Media
Related Sermons