Faithlife Sermons

10 Четири дейности за духовна зрялост (учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Четири дейности за духовна зрялост

1 Тимотей 4

Дейност #1: Молитва

 • Говори естествено на Бог
 • Стреми се към редовно време и място
 • Имай молитвен списък

Дейност #2: Четене на Библията

 • Стреми се към редовно време и място
 • Чети по разписание
 • Напиши един въпрос и едно наблюдение към пасажа
 • Сподели ги с други хора

Дейност #3: Здрави взаимоотношения

 • Намери си духовен треньор
 • Съдействай за духовното израстване на другите

Дейност #4: Слугуване

 • Търси нуждите вътре и вън от църквата
 • Рискувай да служиш на Бог и на хората по нови начиниАвгуст 27, 2007                  Йоан 1:1-42

Август 28, 2007                  Йоан 1:43-3:21

Август 29, 2007                  Йоан 3:22-4:26

Август 30, 2007                  Йоан 4:27-5:15

Август 31, 2007                  Йоан 5:16-6:15

Септември 1, 2007             Йоан 6:16-59

Септември 3, 2007             Йоан 6:60-7:24

Септември 4, 2007             Йоан 7:25-8:11

Септември 5, 2007             Йоан 8:12-59

Септември 6, 2007             Йоан 9:1-41

Септември 7, 2007             Йоан 10:1-42

Септември 8, 2007             Йоан 11:1-44

Септември 10, 2007          Йоан 11:45-12:36

Септември 11, 2007          Йоан 12:37-13:30

Септември 12, 2007          Йоан 13:31-14:31

Септември 13, 2007          Йоан 15:1-16:16

Септември 14, 2007          Йоан 16:17-17:26

Септември 15, 2007          Йоан 18:1-19:5

Септември 17, 2007          Йоан 19:6-20:9

Септември 18, 2007          Йоан 20:10-21:25

Септември 19, 2007          Деяния 1:1-2:13

Септември 20, 2007          Деяния 2:14-3:10

Септември 21, 2007          Деяния 3:11-4:31

Септември 22, 2007          Деяния 4:32-5:42

Септември 24, 2007          Деяния 6:1-7:53

Септември 25, 2007          Деяния 7:54-8:40

Септември 26, 2007          Деяния 9:1-43

Септември 27, 2007          Деяния 10:1-48

Септември 28, 2007          Деяния 11:1-12:18

Септември 29, 2007          Деяния 12:19-13:52

Октомври 1, 2007               Деяния 14:1-15:21

Октомври 2, 2007               Деяния 15:22-16:15

Октомври 3, 2007               Деяния 16:16-17:15

Октомври 4, 2007               Деяния 17:16-18:28

Октомври 5, 2007               Деяния 19:1-20:6

Октомври 6, 2007               Деяния 20:7-21:16

Октомври 8, 2007               Деяния 21:17-22:21

Октомври 9, 2007               Деяния 22:22-23:35

Октомври 10, 2007            Деяния 24:1-25:22

Октомври 11, 2007            Деяния 25:23-27:12

Октомври 12, 2007            Деяния 27:13-28:16

Октомври 13, 2007            Деяния 28:17-Рим. 1:32

Октомври 15, 2007            Римляни 2:1-3:20

Октомври 16, 2007            Римляни 3:21-5:11

Октомври 17, 2007            Римляни 5:12-7:6

Октомври 18, 2007            Римляни 7:7-8:27

Октомври 19, 2007            Римляни 8:28-9:29

Октомври 20, 2007            Римляни 9:30-11:24

Октомври 22, 2007            Римляни 11:25-13:14

Октомври 23, 2007            Римляни 14:1-15:22

Октомври 24, 2007            Римляни 15:23-1 Кор 1:9

Октомври 25, 2007            1 Коринтяни 1:10-2:16

Октомври 26, 2007            1 Коринтяни 3:1-4:21

Октомври 27, 2007            1 Коринтяни 5:1-6:20

Октомври 29, 2007            1 Коринтяни 7:1-8:13

Октомври 30, 2007            1 Коринтяни 9:1-10:22

Октомври 31, 2007            1 Коринтяни 10:23-11:34

Ноември 1, 2007                1 Коринтяни 12:1-13:13

Ноември 2, 2007                1 Коринтяни 14:1-15:11

Ноември 3, 2007                1 Коринтяни 15:12-58

Ноември 5, 2007                1 Коринтяни 16:1-2 Кор 2:4

Ноември 6, 2007                2 Коринтяни 2:5-4:18

Ноември 7, 2007                2 Коринтяни 5:1-7:1

Ноември 8, 2007                2 Коринтяни 7:2-9:5

Ноември 9, 2007                2 Коринтяни 9:6-11:15

Ноември 10, 2007              2 Коринтяни 11:16-13:10

Ноември 12, 2007              2 Кор 13:11-Гал 2:21

Ноември 13, 2007              Галатяни 3:1-4:20

Ноември 14, 2007              Галатяни 4:21-6:10

Ноември 15, 2007              Гал 6:11-Ефесяни 2:22

Ноември 16, 2007              Ефесяни 3:1-4:16

Ноември 17, 2007              Ефесяни 4:17-5:33

Ноември 19, 2007              Ефесяни 6:1-Фил 1:30

Ноември 20, 2007              Филипяни 2:1-4:1

Ноември 21, 2007              Филипяни 4:2-Кол 1:23

Ноември 22, 2007              Колосяни 1:24-3:17

Ноември 23, 2007              Кол 3:18-1 Сол 2:16

Ноември 24, 2007              1 Солунци 2:17-5:11

Ноември 26, 2007              1 Сол 5:12-2 Сол 2:17

Ноември 27, 2007              2 Сол 3:1-1 Тим 2:15

Ноември 28, 2007              1 Тимотей 3:1-6:2

Ноември 29, 2007              1 Тим 6:3-2 Тим 2:13

Ноември 30, 2007              2 Тимотей 2:14-4:18

Декември 1, 2007               2 Тимотей 4:19-Tит 3:11

Декември 3, 2007               Tит 3:12-Евреи 2:4

Декември 4, 2007               Евреи 2:5-4:13

Декември 5, 2007               Евреи 4:14-7:10

Декември 6, 2007               Евреи 7:11-9:10

Декември 7, 2007               Евреи 9:11-10:18

Декември 8, 2007               Евреи 10:19-11:40

Декември 10, 2007             Евреи 12:1-Яков 1:1

Декември 11, 2007             Яков 1:2-2:13

Декември 12, 2007             Яков 2:14-4:17

Декември 13, 2007             Яков 5:1-1 Петър 2:3

Декември 14, 2007             1 Петър 2:4-3:22

Декември 15, 2007             1 Петър 4:1-2 Петър 1:11

Декември 17, 2007             2 Петър 1:12-3:18

Декември 18, 2007             1 Йоан 1:1-3:10

Декември 19, 2007             1 Йоан 3:11-5:12

Декември 20, 2007             1 Йоан 5:13-Юда 16

Декември 21, 2007             Юда 17-Откр 2:17

Декември 22, 2007             Откровението 2:18-4:11

Декември 24, 2007             Откровението 5:1-7:17

Декември 25, 2007             Откровението 8:1-10:11

Декември 26, 2007             Откровението 11:1-13:10

Декември 27, 2007             Откровението 13:11-15:8

Декември 28, 2007             Откровението 16:1-17:18

Декември 29, 2007             Откровението 18:1-20:10

Декември 31, 2007             Откр 20:11-22:21

Related Media
Related Sermons