Faithlife Sermons

1 Йоан - Словото стана плът (Учител)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript

Словото стана плът

Йоан 1:1-14

Сътворението

 1. Исус не е само добър учител или пророк.
 2. Той е Божият син, част от Святата троица.
 3. Той винаги е съществувал и е участвал в създаването на света.

Животът

 1. Исус не ни показва само как да имаме по-добър живот, но Той самия е животът.
 2. Ние се опитваме да намерим смисъл на живота си извън Христос, но не можем да контролираме много неща в живота.
 3. Ние не знаем бъдещето, но можем да познаваме Този, Който създава бъдещето.
 4. Истинския живот може да бъде намерен само ако имаме лична връзка с Него.

Светлината

 1. Исус е светлината на света.
 2. Словото пише, “светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.”  Това описва два вида хора:
  1. Тези, които се противопоставят на Светлината.
  2. Тези, които все още не познават Светлината.
 3. Има две обещания:
  1. Светлината ще свети в тъмнината.
  2. Тъмнината няма да я победи.
 4. Единственият начин правилно да разберем живота е ако гледаме на него чрез светлината на Христос.

Ние не търсихме Бог. Той пръв ни потърси.

Бог ни пита само един въпрос: Какво е твоето отношение към Моя Син Исус Христос?

Related Media
Related Sermons