Faithlife Sermons

1 Йоан - Словото стана плът (студент)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Словото стана плът

Йоан 1:1-14

Сътворението

 1. Исус не е само                                                                                                           .
 2. Той е                                                   , част от                                                          .
 3. Той винаги е съществувал и е участвал в                                                             

Животът

 1. Исус не ни показва                                                                                                                                                                                                                                      
 2. Ние се опитваме да намерим смисъл на живота си извън Христос, но                                                                                                                                                            
 3. Ние не знаем бъдещето, но можем да познаваме                                                                                                                                                                                    
 4. Истинския живот може да бъде намерен само                                                                                                                                                                                         

Светлината

 1. Исус е                                                                                                                         .
 2. Словото пише, “светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.”  Това описва два вида хора:
  1. .                                                                                                                      
  2. .                                                                                                                      
 3. Има две обещания:
  1. .                                                                                                                      
  2. .                                                                                                                      
 4. Единственият начин правилно да разберем живота е                                                                                                                                                                             

Ние не                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Бог ни пита само един въпрос:                                                                                                                                                                                                                                          

Related Media
Related Sermons