Faithlife Sermons

Credința dată sfinților pentru totdeauna

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Introducere

-Iuda a fost fratele de trup al Domnului Isus. Totuși se numește robul lui Isus și fratele lui Iacov care era pastorul bisericii din Ierusalim.
-Atât Iuda cât și Iacov fratele său la început erau necredincioși Domnul Isus ca și toate rudele Lui de trup. După înviere se schimbă lucrurile și aceștia sunt printre principalii lucrători în Biserică.
John 7:5 BDC
Căci nici fraţii Lui nu credeau în El. *Mark 3:21
Mark 3:21 BDC
Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe El. Căci ziceau: „Şi-a ieşit din minţi.” *John 7:5; John 10:20
Mk
John 7:5
Mark 3:31 BDC
Atunci au venit mama şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis să-L cheme. *Mat. 12:46; Luke 8:19
-Ce schimbare în viața acestora? De la necredință la credință.
-Acesta este și subiectul acestei epistole.

Credința este dată sfinților o dată pentru totdeauna

-avem o credință pe care Domnul ne-a dat-o tuturor. Nu este o credință diferită funcție de personalitatea unuia și a altuia.
-Ap. Pavel se consideră de aceeași credință cu Tit care era un discipol al lui.
Titus 1:4 BDC
către Tit, adevăratul meu copil în credinţa noastră a amândurora: Har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru! *2Cor. 2:13; 2Cor. 7:13; 2Cor. 8:6, 16, 23; 2Cor. 12:18; Gal. 2:3. **1Tim. 1:2. †Rom. 1:12; 2Cor. 4:13; 2Pet. 1:1. ††Eph. 1:2; Col. 1:2; 1Tim. 1:2; 2Tim. 1:2
Această credință și dragoste ne spune ap. Pavel că este și în Domnul Isus:
2 Timothy 1:13 BDC
Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus. *2Tim. 3:14; Tit 1:9; Heb. 10:23; Rev. 2:25. **Rom. 2:20; Rom. 6:17. †2Tim. 2:2. ††1Tim. 1:14
Așadar, credința care vine prin ascultarea Evangheliei lui Christos este de obârșie Divină. De aceea trebuie să avem această luptă în a o menține așa cum am primit-o de la Dumnezeu.
-Ai această credință sau ai o credință falsă. Haide să vedem câteva caracteristici ce le evidențiază fratele Domnului Isus despre credința aceasta pe care el n-a avut-o ci doar a primit-o după învierea și pogorârea Duhului Sfânt.
-Gândiți-vă că acea credință pe care au avut-o apostolii o avem și noi. Nu este un alt tip de credință pentru generația din contemporaneitate ci dacă ai credință adevărată o ai ca apostolul Petru, ca apostolul Ioan ca apostlul Pavel ca Maria Magdalena ca Maria și Marta surorile lui Lazăr. Pot afirma pe baza cuvântului lui Dumnezeu că această credință este asemenea lui Avraam tatăl eroilor credinței în Vechiul Testament.
-O astfel de înțelegere a cuvântului este Scripturală, este motivatoare în a trăi viața aceasta știind că nu este zadarnică lupta ta, recunoscătoare lui Dumnezeu că te-a ales și pe tine pentru slavă.

2. Credința este bazată pe Har

-Iuda afirmă că această credință este bazată pe har chiar dacă condamnă pe cei ce au schimbat harul în desfrânare. v.4
-Suntem mântuiți prin har și nu prin fapte.
Ephesians 2:8 BDC
Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. *Eph. 2:5. **Rom. 4:16; 2Tim. 1:9. †Mat. 16:17; John 6:44, 65; Rom. 10:14, 15, 17; Eph. 1:19; Php. 1:29
-Harul poate fi denaturat așa au făcut câțiva oameni care s-au strecurat printre cei ce erau din biserica lui Isus oameni care au schimbat în desfrânare harul lui Dumnezeu.
Eph 2:8
-Cum poți schimba în desfrânare harul lui Dumnezeu?
-trăind în continuare în păcat și lăudându-te că trăiești în Harul lui Dumnezeu.
-Acești oameni ce s-au strecurat în Biserică sunt caracterizați ca niște stânci ascunse la mesele de dragoste, niște nori fără apă mânați de diferite idei ale lumii, niște pomi fără rod de două ori morți și dezrădăcinați.
-Sunt oameni care disprețuiesc stăpânirea și batjocoresc autoritatea ce a stabilit-o Dumnezeu.
-Sunt atât de batjocoritori și libertini că vorbesc cu dispreț dregătoriilor.
-Sunt în stare să vorbească cu aroganță cum nici Seful îngerul Mihail nu a făcut-o.
-Un exemplu este Esau care a disprețuit harul ce l-ar fi avut de întâi născut care capătă binecuvântarea Avramică. A început a se căsători poligam cu două femei care erau din afara neamului lui Israel și care au făcut o viață de chin pentru Isaac și Rebeca părinții lui.
-Despre Avraam se spune că a respectat legile și poruncile lui Dumnezeu, chiar Dumnezeu o spune cu toate că Legea a fost dată mai târziu prin Moise:
Genesis 26:4–5 BDC
Îţi voi înmulţi sămânţa, ca stelele cerului; voi da seminţei tale toate ţinuturile acestea; şi toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, ca răsplată, *Gen. 15:5; Gen. 22:17. **Gen. 12:3; Gen. 22:18 pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea şi a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele şi legile Mele.” *Gen. 22:16, 18
Gen 26:
-Observați Avraam nu cunoștea Legea dată de Dumnezeu prin Moise dar a împlinit-o când trăia în harul lui Dumnezeu așa cum noi o împlinim prin ascultarea de porunca Domnului Isus- Să ne iubim unii pe alții.
-Harul care te îndeamnă la neprihănire și care se manifestă prin dragostea pe care o ai pentru Domnul și pentru semeni este cel prin care împlinim poruncile Tatălui Ceresc. Iudeii au cerut să le fie descoperite legile lui Dumnezeu și să facă un legământ pe baza acestor legi și nu au putut să țină legământul. Noi ca totți care trăiesc prin har și nu în desfrânare avem siguranța că Tatăl Ceresc ne consideră împlinitorii poruncilor Lui.

3. Credința adevărată îl au ca singur stăpân și Domn pe Isus Christos

-Scopul acestor falși credincioși, descriși de Iuda era să tăgăduiască pe Isus.
-Adevăratul credincios ascultă de cuvântul venit prin mărturia Apostolilor. Au Duhul Sfânt și se roagă prin Duhul sfânt.
-Se întăresc pe această credință adevărată.
-Se țin în Dragostea lui Dumnezeu
-Așteaptă îndurarea Domnului nostru Isus Christos pentru viața veșnică.
-Au milă pentru cei căzuți ca să fie mântuiți sunt atent la frații mei c a să nu se depărteze de Domnul. Un om care îl iubește pe Domnul trebuie să fie atent la ceilalți frați ca să nu piară.
-Va aduceți aminte de Iosif. A fost vândut ca rob în Egipt și a ajuns în închisoare din pricina unei femei păcătoase. Totuși când a înțeles că Domnul l-a trimis înaintea lor ca să-i ocrotească pentru zilele de foamete. Nu le-a purtat nici un resentiment ci i-a ajutat și i-a protejat cât timp a fost în viață.
Un alt lucru care te face diferit de acești credincioși înșelători este că noi ne punem nădejdea în Domnul care ne poate păzi de orice cădere și să ne facă neprihăniți și plini de bucurie înaintea Slavei Sale.
-Ce Domn ai tu? Îl ai pe Isus ca Domn atunci ferice de tine căci această hotărâre a ta de a-l urma în această lume aduce beneficii atât în această lume dar și în cea de dincolo.
-În astă lume El este cel care poate să te facă neprihănit mai mult decât lucrezi tu. Domnul îți cere să fi în sinergie cu El. Ce înseamnă această noțiune? Synergia este acea colaborare cu altcineva care te ajută să obții rezultate cu mult mai bune decât dacă le-ai fi obținut de unul singur. Astfel s-a observat că doi cai care reușesc de unul singur să tragă 4 tone au reușit împreună să tragă nu opt tone ci 12.
-Un alt exemplu de sinergie este în ce privește politica. S-a observat că dacă doi politicieni se unesc când unul reușea să adune un milion de voturi doi adunau 2,5 milioane.
Un alt exemplu este în muzică când două voci sunt puse împreună efectul muzicii este unul magnific.
-Când eu sunt cu Isus am efecte deosebite în relația din familie din societate și din biserică.

Chemare

Domnul ne cheamă să avem credința dată pentru totdeauna.
-Nu accepta ca harul să se transforme în desfrânare
-Nu ai alt Domn decât pe Domnul Isus. Suntem dependenți de har dar și de Domnul nostru Isus Christos care ne va aduce la desăvârșirea cerută de Tatăl Ceresc.
-
Related Media
Related Sermons