Faithlife Sermons

Benådad till att tjäna

1,2 %  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Benådad till att tjäna

Utifrån vår rubrik har vi under ett par söndagar talat om allt det som Gud erbjuder oss, ger till oss, har gjort för oss, att det verkligen är mer än att handla om 2 timmar på söndag, mer än 1,2 % av veckans timmar.
Har blivit godtagna, förlåtna. Jesus på korset för varje människa. Vad som är gjort, vad som är givet. Vi är inbjudna till ett barnaskap, närhet till Gud.
9
Viktiga saker att få med. Varför? Ett kristet liv levs inifrån och ut. Mitt liv som kristen, tjänst, givande, annat kommer som ett utflöde, konsekvens av vad jag fått.
Ska stanna vid den tanken även idag – med lite annan vinkel.
Ephesians 2:4–10 SFB-98
Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.
Related Media
Related Sermons