Faithlife Sermons

Strength, spiritual

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

In contrast to human strength, God is the source and supplier of all spiritual strength through which believers can do all that God asks.

Notes & Transcripts
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

God is the source of spiritual strength

God gives strength

Ephesians 6:10 AFRIKAAN
10 Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.
Dictionary of Paul and His Letters 2. Righteousness in Paul

We will present the meaning of Paul’s language of righteousness/justification in its various contexts, bearing in mind that not every instance of “the righteousness of God” carries the same meaning. We will then proceed to explain these terms within the history of interpretation, the currents of contemporary scholarship, and summarize our own conclusions regarding this central Pauline affirmation.

See also ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Strength comes from the promise of his presence

Joshua 1:9 AFRIKAAN
9 Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.
See also ; ; ; ; ;

Strength comes from the realisation of his grace

2 Timothy 2:1 AFRIKAAN
1 Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het.
See also ; ;

Strength comes through the Holy Spirit

Zechariah 4:6–7 AFRIKAAN
6 Toe sê hy vir my: “Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.” 7 Selfs die grootste berg sal voor Serubbabel ’n gelykte word. As Serubbabel die laaste klip van die tempel op sy plek sit, sal die mense roep: “Mooi, mooi!”
See also ; ; ;

Overcoming strength is often veiled in weakness

2 Corinthians 12:7–10 AFRIKAAN
7 selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my ’n doring in die vlees gegee, ’n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 8 Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. 9 Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. 10 Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk
See also ; ; ; ;

Aspects of spiritual strength

Profound dependence upon God

1 Samuel 17:45 AFRIKAAN
45 Maar Dawid sê vir die Filistyn: “Jý kom na my toe met ’n dolk en ’n spies en ’n swaard, maar ék kom na jou toe in die Naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het.
See also ; ; ; ; ; ; ; ;

Humility and gentleness

Matthew 11:29 AFRIKAAN
29 Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.
See also ; ;
Related Media
Related Sermons