Faithlife Sermons

Healing

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views

The bringing about of a state of physical or spiritual health. Scripture recognises a close link between physical and spiritual health, with healing often being seen as an image of salvation in Christ.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

God as the author of healing

;
See also

General aspects of healing

Requests for healing

2 Kings 20:1–11 AFRIKAAN
In dié tyd het Hiskia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja seun van Amos het na hom toe gekom en gesê: “So sê die Here: Sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf, jy sal nie langer lewe nie.” Toe draai Hiskia sy gesig na die muur toe en hy bid tot die Here: “Ag, Here, neem tog in ag dat ek voor U in trou en met volle oorgawe geleef het en dat ek gedoen het wat reg is in u oë.” Hiskia het bitterlik gehuil. Jesaja was nog nie die binneplein van die stad oor nie toe die woord van die Here tot hom kom en sê: “Gaan terug en sê vir Hiskia, die leier van my volk: So sê die Here, die God van jou voorvader Dawid: Ek het jou gebed verhoor, Ek het jou trane gesien. Ek gaan jou gesond maak, en jy sal oormôre weer na die huis van die Here toe kan gaan. Ek sal jou lewe met vyftien jaar verleng en jou en dié stad red uit die mag van die koning van Assirië. Ek sal dié stad beskerm, om my ontwil en om my dienaar Dawid se ontwil.” Jesaja het toe opdrag gegee dat hulle ’n vyekoek moet bring en op die sweer moet sit, en die koning het beter geword. Toe vra Hiskia vir Jesaja: “Wat is die teken dat die Here my sal gesond maak en dat ek oormôre weer na die huis van die Here toe sal gaan?” Jesaja het geantwoord: “Die Here gee jou die volgende teken dat Hy sal doen wat Hy gesê het: moet die skaduwee tien trappe vorentoe gaan of tien terugkom?” Hiskia sê toe: “Dit is maklik vir die skaduwee om tien trappe vorentoe te skuif. Nee, laat dit tien trappe terugkom.” Die profeet Jesaja het die Here aangeroep, en Hy het die skaduwee wat reeds teen die trap van Agas afgesak het, tien trappe laat terugskuif
See also ;

Quarantine regulations

; ; ; ; ; ; ; ;

Healing results in discipleship

Mark 10:52 AFRIKAAN
Jesus sê daarop vir hom: “Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered.” Dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aan gegaan
See also

Healing results in praise

Acts 3:8–9 AFRIKAAN
Hy het opgespring en regop gestaan, en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys;
See also ; ;

Miraculous healing

By Jesus Christ

;
See also ; ; ; ; ; ; ;

Through the prophets

; ;

Through the apostles

; ; ; ; ; ;

In the church

1 Corinthians 12:8–9 AFRIKAAN
Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om ’n woord van wysheid te praat, aan ’n ander ’n woord van kennis deur dieselfde Gees; aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan ’n ander genadegawes van gesondmaking deur die één Gees.
See also ; ;

Healing of fever

;

Healing of demon-possession

; ; ; ; ;

Healing withheld

;

Medical treatments to bring healing

Consulting doctors

;
See also ;

Taking medicine

1 Timothy 5:23 AFRIKAAN
Moenie langer net water drink nie. Gebruik ’n bietjie wyn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede.

Disinfecting the house

Leviticus 14:41–42 AFRIKAAN
Al die pleister in die huis moet dan afgekrap en ook buite die dorp op ’n onrein plek gegooi word. Hulle moet dan ander klippe in die muur inbou en die hele huis oorpleister.

Using splints

Ezekiel 30:21 AFRIKAAN
“Mens, Ek het die farao, koning van Egipte, se arm gebreek, en die arm is nie verbind en gespalk sodat dit gesond kan word en weer sterk genoeg kan wees om ’n swaard vas te hou nie.”

Using bandages and oil

Isaiah 1:6 AFRIKAAN
Van kop tot tone is daar nie een plek heel nie: dit is die ene kneusplekke, hale en rou wonde! Hulle is nie skoongemaak of verbind of met salf behandel nie.
See also

The spiritual significance of healing

As an image of salvation

; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Heaven is the place of ultimate healing

Revelation 21:4 AFRIKAAN
Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.”
See also ;
Related Media
Related Sermons