Faithlife Sermons

Suloinen tuoksu, Autuaat uskovat

Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  46:04
0 ratings
· 1 view

p. Matti H; p. Veijo

Files
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Matthew 5:1–12 R19331938
Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi: “Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.
Matthew 5:1–2 R19331938
Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle; ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi:
Jeesus halusi valmistaa opetuslapsia kohtaamaan Juutalaisia oppineita.
Isoja kysymyksiä heidän mielessä oli olenko riittävän hyvä pääsemään Jumalan valtakuntaan
Voiko Jeesusta seuraamalla pääsemään valtakuntaan
Hänen tarkoitus oli opetuksella osoittaa että ne joilla on oikea suhde Jumalaan tulevat hallitsemaan myös elämässä.
Hän antoi oikeanlaisen standardin Ihmisille suhteessa Jumalan sanaan
Yleisempiä ilmoituksia Matthew 6:24 ei kukaan voi palvella kahta herraa
Tarkempia imoituksia Matthew 5:41 jos joku pakottaa kanssaan kilometrin matkalle kulje kaksi.

29 Blessed are. “Blessed” means “happy” or “fortunate”

Onnellinen on se joka ei turvaa itseensä
Matthew 5:3 R19331938
“Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.
Hengellisesti köyhä antaa kunnian Jumalalle. Voimme joskus luulla tietävämme jotakin kun olemme niin kauan tutkineen sanaa.
Romans 3:9–10 R19331938
Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla, niinkuin kirjoitettu on: “Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
Matthew 5:4 R19331938
Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.
- Jumala tunnistaa meidän tarpeet ja haluaa lohduttaa meitä.
On hyvä pitää mielessä että häneltä ei jää huomaamatta meidän murheet.
Hengellisessä työssä murheita kyllä riittää
Matthew 5:5 R19331938
Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä.
Hiljaisuudella ei tarkoiteta syrjään vetäytyvää vaan enemmänkin hellävaraista käytetyy myös seuraavissa kohdissa:
Matthew 11:29 R19331938
Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
Matthew 21:5 R19331938
“Sanokaa tytär Siionille: ‘Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastaen aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla’.”
Sinulle hiljaisena muulle mailmalle ärjyvänä leijonana.
1 Peter 3:4 R19331938
vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
Matthew 5:6 R19331938
Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan.
Hengellisen ravinnon nälkä ja jano saa antaa henkilökohtaisen kasvun täyttyessään.
Matthew 5:7 R19331938
Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden.
Henkilöt jotka ovat armollisia muille edustavat Jumalan armoa myöskin toisille ja he tulevat myöskin itse saamaan armoa osaksensa.
Aika hienoa ja osoittaa Jumalan oikeuden mukaisuutta
Matthew 5:8 R19331938
Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.
Sisäinen puhtaus synnistä uskonkautta Jumalaan ilmentää jatkuvuuttaa hyvään Jumalasuhteeseen.
Yksittäinen lankeemus ei ole lopullista Meidän Jumala suhteelle.
Matthew 5:9 R19331938
Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.
- Sisäinen rauha Jumalan kanssa välittyy myös ulkopuolella oleville.
Meistä tulee Rauhan instrumentteja maailmalle.
Matthew 5:10–12 R19331938
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.
Jopa silloin kun meitä teloitetaan.
Aika vaikea on riidellä ihmisen kanssa joka ei vastaa pahaan pahalla.
Meillä on syytä iloon
Jeesuksen seuraajat jotka täyttävät nämä laadulliset edellytykset tuovat Jumalan valtakunnan maahan
Hän halusi opettaa nämä asiat erityisesti opetuslapsilleen ennen kun he kohtasivat suuret kansanjoukot.
Ennen kun he joutuisivat väittelyihin Juutalaisten kanssa, jotka tekevät suojeluksi tarjoitetuista ohjeista taakkoja, joita eivät itsekkään kykene kantamaan

Ensiviikon aihe: Suola ja Valkeus

Matthew 5:13–16 R19331938
Te olette maan suola; mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isäänne, joka on taivaissa.

5:13–16. To demonstrate the impact these people would make on their world, Jesus used two common illustrations: salt and light. Jesus’ followers would be like salt in that they would create a thirst for greater information. When one sees a unique person who possesses superior qualities in specific areas, he desires to discover why that person is different. It is also possible that salt means these people serve as a preservative against the evils of society. Whichever view one takes, the important quality to note is that salt ought to maintain its basic character. If it fails to be salty, it has lost its purpose for existence and should be discarded.

A light is meant to shine and give direction. Individuals Jesus described in verses 3–10 would obviously radiate and point others to the proper path. Their influence would be evident, like a city on a hill or a lamp … on its stand. A concealed lamp, placed under a bowl (a clay container for measuring grain) would be useless. Light-radiating people live so that others see their good deeds and give praise not to them but to their Father in heaven. (V. 16 includes the first of 15 references by Jesus in the Sermon on the Mount to God as “your [or ‘our’ or ‘My’] Father in heaven,” “your heavenly Father,” “your Father.” Also see vv. 45, 48; 6:1, 4, 6, 8–9, 14–15, 18, 26, 32; 7:11, 21. One who stands in God’s righteousness by faith in Him has an intimate spiritual relationship to Him, like that of a child to his loving father.)

Related Media
Related Sermons