Faithlife Sermons

Den Gode Herden

Herden-herdar  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 4 views

Herden är Jesus, som också är Dörren genom vilken fåren går in. Flera hjordar indikerar flera herdar (pastorer). Risken för villolära, villfarelser, falska ledare är påtaglig, efterosm de kommer inte via dörren (släpps inte in ?) utan de kommer bakvägar, hoppar över stängslet. Resultatet av deras verksamhet är andlig död, rivna känslor och skadade kristna i församlingen.

Notes
Transcript
Johannesevangeliet 10:1–10 SFB-98
1 Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom dörren är fårens herde. 3 För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. 5 Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” 6 Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om. 7 Då sade Jesus än en gång: ”Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. 8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.

Inledning:

Johannesevangeliet 10:1 LEB
“Truly, truly I say to you, the one who does not enter through the door into the fold of the sheep, but climbs up at some other place—that one is a thief and a robber.
Svenska Folkbibeln 98 Israels herdar

2”Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger Herren, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? 3I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden.

Johannesevangeliet 9:35 LEB
35 Jesus heard that they had thrown him out, and finding him, he said, “Do you believe in the Son of Man?”
Institutes of the Christian Religion 4. The Church Is Founded upon God’s Word

4. The church is founded upon God’s Word*

In this same way the Romanists vex us today and frighten the uneducated with the name of the church,10 even though they are Christ’s chief adversaries. Therefore, although they put forward Temple, priesthood, and the rest of the outward shows, this empty glitter which blinds the eyes of the simple ought not to move us a whit to grant that the church exists where God’s Word is not found. For this is the abiding mark with which our Lord has sealed his own: “Everyone who is of the truth hears my voice” [John 18:37]. Likewise: “I am the Good Shepherd; I know my sheep, and they know me.” [John 10:14.] “My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.” [John 10:27.] But a little before, he had said: “The sheep follow their shepherd, for they know his voice. A stranger they do not follow but flee from him, for they do not know the voice of strangers” [John 10:4–5]. Why do we willfully act like madmen in searching out the church when Christ has marked it with an unmistakable sign, which, wherever it is seen, cannot fail to show the church there; while where it is absent, nothing remains that can give the true meaning of the church? Paul reminds us that the church was founded not upon men’s judgments, not upon priesthoods, but upon the teaching of apostles and prophets [Eph. 2:20]. Nay, Jerusalem is to be distinguished from Babylon, Christ’s church from Satan’s cabal, by the very difference with which Christ distinguishes between them. He says: “He who is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God.” [John 8:47.]

To sum up, since the church is Christ’s Kingdom, and he reigns by his Word alone, will it not be clear to any man that those are lying words [cf. Jer. 7:4] by which the Kingdom of Christ is imagined to exist apart from his scepter (that is, his most holy Word)?

Jag älskar den här boken och jag antar att det beror på att varje sida presenterar Jesus Kristus och jag får veta mer om honom och följaktligen lär känna honom mer för varje gång jag studerar den.
Johannesevangeliet 10:1–10 SFB-98
Amen, amen säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan flyr bort från honom, därför att de inte känner igen främlingars röst.” Denna liknelse framställde Jesus för dem, men de förstod inte vad det var han talade om. Då sade Jesus än en gång: ”Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.
Jag känner bara glädje när jag studerar kapitel 10 och jag vet att det kommer att fortsätta, hela boken.
Jag älskar den här boken och jag antar att det beror på att på varje sida presenterar Jesus Kristus och jag får veta mer om honom och följaktligen älskar honom mer för varje gång jag studerar den. Jag har bara glädje när jag börjat studera kapitel 10 och jag vet att det kommer att fortsätta hela boken. Jag hoppas, du kommer att känna lite av samma spänning.
Jag hoppas, du kommer att känna lite av samma spänning.

Kristus som herden

Kristus som herden och vi som fåret hjorden, känner och älskar honom. En mycket, mycket vacker bild. Faktum är att jag tror att det här kapitlet måste vara ett av de vackraste ordbilderna i hela Nya Testamentet. Den har mycket mer av en hängiven ton, än en rent doktrinär.
och vi som får i hjorden, känner och älskar honom.
En mycket, mycket vacker bild. Faktum är att jag tror att hela det här kapitlet måste vara ett av de vackraste ordbilderna i hela Nya Testamentet.
Den har mycket mer av en hängiven ton i sig, än en rent doktrinär.
Den har mycket mer av en hängiven ton, än en rent doktrinär.
Kapitel 10 följer logiskt kapitel 9. Det följer också kapitel 9 när det gäller tankegången.
Det finns ingen paus mellan kapitel 9 och kapitel 10. Det finns inget tidsavstånd. Det finns ingen förändring i omständigheterna. Det finns ingen förändring i publiken.
Det finns ingen paus mellan kapitel 9 och kapitel 10. Det finns inget tidsavstånd. Det finns ingen förändring i omständigheterna. Det finns ingen förändring i publiken.
Det finns inget tidsavstånd. Det finns ingen förändring i omständigheterna. Det finns ingen förändring i publiken.
Det finns inget tidsavstånd. Det finns ingen förändring i omständigheterna. Det finns ingen förändring i publiken.
Det finns inget tidsavstånd. Det finns ingen förändring i omständigheterna. Det finns ingen förändring i publiken.
Det finns inget tidsavstånd. Det finns ingen förändring i omständigheterna. Det finns ingen förändring i publiken.
Jesus fortsätter att prata med samma personer som han talade med i kapitel 9.
Det här är en utläggning som kommer direkt utifrån den verkliga situationen i kapitel 9. det är verkligen ingen paus, det behöver inte ens vara ett kapitelbyte här. Vers 1 kunde lika gärna vara v. 42.
Jesus fortsätter att prata med samma personer som han talade med i kapitel 9. Det här är en flytande utläggning som kommer direkt utifrån den verkliga situationen i kapitel 9. Så det är verkligen ingen paus, det behöver inte ens vara ett kapitel bryta här verkligen. Vers 1 följer omedelbart vers 41.

Och problemet i kapitel 9,

kapitel 9,

vi går tillbaka bara för att isolera ett område av det, var att Jesus försökte ta itu med och konfrontera ... och det här är viktigt ... Israels falska herdar.
Vi ser, fariséerna och de judiska ledarna hade antagit sina egna roller. De hade inte blivit utsedda av Gud. De var självutnämnda och självrättfärdiga “herdar” i Israel och de var falska herdar.
De kände inte alls Gud. De bryr sig inte om fåret. De trampade fåren, kallade dem förbannade och kasta ut dem när de inte var överens med dem.
De hade självutnämnda antaganden om ledarskap. De bodde i en elfenbensstad av självupphöjelse och älskade inget bättre än att trampa på folket och hålla dem underkastade sina löjliga traditioner och lagar.
Och den här brutala inställningen indikeras i kapitel 9 genom behandlingen av tiggaren som var född blind.
Jesus heals a man born blind
The blind man’s neighbors wonder at him
The Pharisees question the blind man
The Pharisees question the blind man’s parents
The Pharisees question the blind man a second time
Jesus heals a man born blind and answers the Pharisees
När Jesus hade helat honom trodde de inte på det. Avvisade hans vittnesbörd. Gillade inte hans attityd. Vägrade att tro på honom. Brydde sig inte alls om att han var botad. Kunde inte ha brytt sig mindre om hans fysiska omständigheter. Och slutligen upplöste de hans tillhörighet, kasta honom ut ur synagogan och Israels liv både socialt och ekonomiskt och religiöst.
När Jesus hade helat honom trodde de inte på det. Avvisade hans vittnesbörd. Gillade inte hans attityd. Vägrade att tro på honom. Brydde sig inte alls om att han var botad. Kunde inte ha brytt sig mindre om hans fysiska omständigheter. Och slutligen upplöste de hans tillhörighet, kasta honom ut ur synagogan och Israels liv både socialt och ekonomiskt och religiöst.
Avvisade hans vittnesbörd.
Gillade inte hans attityd.
Vägrade att tro på honom
Brydde sig inte alls om att han var botad.
Kunde inte ha brytt sig mindre om hans fysiska omständigheter.
Och slutligen upplöste de hans tillhörighet, kasta honom ut ur synagogan och Israels liv både socialt och ekonomiskt och religiöst.
Jesus heals a man born blind and answers the Pharisees
Jesus heals a man born blind
                          b Tal säger jag till dig,
Svenska Folkbibeln 98 Falska herdar och löftet om en rättfärdig telning

231Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger HERREN. 2Därför säger HERREN, Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger HERREN.

Skrämmer det oss idag och skrämmer de oväckta med kyrkans namn, trots att de är Kristi främsta motståndare. Därför, även om de lägger fram templet, prästadömet och resten av galaföreställningarna, bör den här tomma glitter som blindar de enkla ögonen inte leda oss till att ge kyrkan existerande där Guds Ord inte finns. För det här är det uppenbara varumärket med vilket vår Herre har förseglat sin egen: "Alla som är av sanningen hör min röst" (). Likaså: "Jag är den goda herden; Jag känner mina får, och de känner mig. "[.]" Mina får höra min röst, och jag känner dem, och de följer mig. "(.) Men lite tidigare hade han sade: "Fåren följer sin herdsman, för de känner sin röst. En främling följer de inte utan fly från honom, ty de känner inte till främlingar "(). Varför verkar vi försiktigt som galna när vi söker ut kyrkan när Kristus har markerat det med ett otvetydigt tecken, som, där det än ses, inte kan misslyckas med att visa kyrkan där; medan det är frånvarande, finns inget kvar som kan ge kyrkans sanna innebörd? Paulus påminner oss om att kyrkan inte grundades på människors domar, inte på prästadömet, utan på apostlarnas och profeternas lärdomar []. Nej, Jerusalem ska urskiljas från Babylon, Kristi kyrka från Satans kabal, med den stora skillnad som Kristus skiljer mellan dem. Han säger: "Den som är från Gud hör Guds ord. Anledningen till att du inte hör dem är att du inte är av Gud. "(.)
The blind man’s neighbors wonder at him
När Jesus hade helat honom trodde de inte på det. Avvisade hans vittnesbörd. Gillade inte hans attityd. Vägrade att tro på honom. Brydde sig inte alls om att han var botad. Kunde inte ha brytt sig mindre om hans fysiska omständigheter.
                                  c Ämne (e) den som inte kommer in genom dörren in i fårens vik,
Sammanfattningsvis, eftersom kyrkan är Kristi Rike, och han regerar endast med sitt Ord, kommer det inte att vara klart för någon att de ljuger ord [jfr. ], genom vilken Kristi rike är tänkt att existera från sin scepter (det vill säga hans mest heliga ord)?
Sammanfattningsvis, eftersom kyrkan är Kristi Rike, och han regerar endast med sitt Ord, kommer det inte att vara klart för någon att de ljuger ord [jfr. ], genom vilken Kristi rike är tänkt att existera från sin scepter (det vill säga hans mest heliga ord)?
The Pharisees question the blind man
Och slutligen upplöste de hans tillhörighet, kasta honom ut ur synagogan och Israels liv både socialt och ekonomiskt och religiöst.
                                  d Kontrast men klättrar upp på något annat ställe-
The Pharisees question the blind man’s parents

I. VILKEN DÖRR!

                                e Pronouncement att man är en tjuv och en rånare.
The Pharisees question the blind man a second time
Jag har gått igenom många dörrar under min livstid.
Jag gick ofta genom dörrarna I mitt hem i Värmland och har gått igenom dörrarna till olika hem sedan dess.
Jag gick ofta genom dörrarna I mitt hem i Värmland och har gått igenom dörrarna till olika hem sedan dess.
Jag kom hit genom födelse ”dörren”.
Jag kom hit genom födelse ”dörren”.
                            2 a Ämne (b) Men den som kommer in genom dörren
Jag är övertygad om att ni, var och en här inne, har avverkat ett antal dörr-passeringar genom åren. Kanske har vi någon gång gått igenom samma dörr, och ni som är yngre kommer säkert att gå igenom några av dessa dörrar under livet.
                                b Pronouncement är fårens herde.
Jag är övertygad om att ni, var och en här inne, har avverkat ett antal dörrpasseringar genom åren. Kanske har vi någon gång gått igenom samma dörr, och ni som är yngre kommer säkert att gå igenom några av dessa dörrar under livet.
                                      Levereras för

I. En Dörr Är En Entré.

den viktigaste dörren… glömt?
Jag växte upp i en frikyrka. Jag tänkte att om jag gjorde flera bra saker än dåliga; skulle jag komma till himlen.
                        3 a Händelse här öppnar dörrvaktaren,
ii) Så, en dag, vaknade jag ur min ytlighet (religiositet), Bibeln talade tydligt att ingen kommer till Himmelen utom genom Jesus Kristus.
Så, en dag, vaknade jag ur min ytlighet (religiositet), Bibeln talade tydligt att ingen kommer till Himmelen utom genom Jesus Kristus.
                                b Ämne (c) och fåren
iii) Så, på ett kristet läger (13 år) fick jag knäböja och som ett behovets barn och ta emot frälsning och komma rätt.
Så, på ett kristet läger (13 år) fick jag knäböja och som ett behovets barn och ta emot frälsning och komma rätt.
                              c Erfarenhet höra sin röst,
Sedan dess har mitt liv varit en härlig resa på omvändelsens väg. Min dörr öppnades, till förlåtelse för synd och till Himmelriket.
                                d Ämne (e) och
Johannesevangeliet 10:9 SFB-98
9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.
                              e Åtgärd han kallar sitt eget får med namn

Jesus om sig själv

                              f Efterföljande och leder dem ut.
I början av talar Jesus om sig själv som den sanna herde. Han var ledaren som folket behövde och väntade, den Messias som Gud hade lovat.
De religiösa ledarna av hans dagar var inte sanna herdar till fåren. De var tjuvar och rövare.
De religiösa ledarna av hans dagar var inte sanna herdar till fåren. De var tjuvar och rövare.
i vers 7 Jesus meddelar att han ärdörren till fåren”. Han är den sanna entré jämfört med ”tjuvar och rövare” i vers 8.
                          4 en Bakgrundsåtgärd (b) När han skickar ut all sin egen,
i vers 8. Förresten i vers 8 Jesus är inte att säga att gamla testamentets profeter var tjuvar och rövare.

han är vår entré

                              b Han går före dem,
Jesus är dörren till många spännande saker som bör uppmuntra dig.
                              c Efterföljande och fåren följer honom

JESUS ÄR DÖRREN TILL SKYDD v. 9

                                d Reason för att de vet hans röst.
Efesierbrevet berättar att vi är döda genom våra överträdelser och synder utan Kristus. ,
Så vi behöver skydd. Vi behöver en dörr; En brandDörr som skydda oss från en förtärande eld.
skydda oss från elden av helvetet och evig fördömelse.
Det är där Guds kärlek kommer in i bilden.
Det är där Guds kärlek kommer in i bilden. Detta är varför Jesus vill vara din skyddsdörr.
                        5 a Denial Och de kommer aldrig följa en främling,
Det är hur Jesus blev din dörr skydd.
När Jesus sa att han var dörren, syftade han på dörren till en fårfålla.
                              b Kontrast men kommer att fly från honom,
fåren hölls på natten. Det var en skyddande plats för fåren.
                                c Anledningen till att de inte känner till främlingarnas röst. "
fåren samlades in
                      6 b Tal Jesus berättade för dem
herden blockerar dörröppningen
Inget får kunde komma ut ochb springa vilsen utan herde
inga tjuvar, rånare eller rovdjur, kunde komma in och ge sig på fåren/ herden.
                              ett ämne (b) denna liknelse,

JESUS ÄR DÖRREN TILL FRID

Svenska Folkbibeln 98 Jesus lovar sända Hjälparen

27Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Johannesevangeliet 14:27 SFB-98
27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.
Som ett får, i Jesu fårfålla, kan vi ändå rent mänskligt drabbas av Saker som oroar. Vi vill ju ha kontroll. Vi vill undvika oro. Ibland, kan livet kännas så tungt, så betungande att vi vi verkligen behöver påminna oss om att Jesus är vårt skydd inför evigheten; dörren märkt ”frid”.
                              c Ämne (d) men de

JESUS ÄR DÖRREN TILL BETESMARKEN

                            d Denial förstod inte vad det var som han sa till dem.

Vad behöver fåret, för att vara ett frisk får?

De behöver mat. De behöver betesmark.
Jesus ger betesmark till sina får.
Jesus ger betesmark till sina får.
                      7 en inferens Då sa Jesus till dem igen:
Först finns det betet av hans ord.
Först finns det betet av hans ord.
                              b Utrop "verkligen, verkligen,
Som vi matar på hans ord. vi kommer att växa.
När vi intar hans ord. Då växer vi. , Joshua 1:8, .
                              c Tal säger jag till dig,
, Joshua 1:8,
                                  e Pronouncement Jag är fårens dörr.
Förväxla inte betesmark Guds Ande. Då bedrövar vi honom!
Jag tror att det finns en annan typ av betesmark samt.
DHA får vi alla som kristna. Han är alltid i och med oss, men särskilt verksam när vi “äter” Guds ord.
Jag skulle kalla det betet av Guds Ande.
Det är Gud Ande som ger oss ljus i Ordet, som upplyser våra sinnen och tankar så att vi förstår det vi läser.
Vad är slutresultatet av bra betesmark? Jag tror besvarar denna fråga.
Han måste ha kontroll över våra liv.
                          8 a Ämne (b) Alla de som kom före mig
Som vi tillåter att kontrollen kommer vi att segra. , ,
                              b Pronouncement är tjuvar och rånare,
Resultatet av bra bete är mer överflödande liv.
Vad är slutresultatet av bra betesmark? Jag tror besvarar denna fråga.
                              c Denial men fåren lyssnar inte på dem.
Johannesevangeliet 10:10 SFB-98
10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.
Resultatet av bra bete är mer överflödande liv.
JESUS ÄR DÖRREN TILL SKYDD
JESUS ÄR DÖRREN TILL SKYDD
JESUS ÄR DÖRREN TILL FRID
                        9 a Pronouncement Jag är dörren.
JESUS ÄR DÖRREN TILL BETESMARK
JESUS ÄR DÖRREN TILL BETESMARK
                                b Bakgrundsvillkor (c) Om någon tränger igenom mig,
                              c Konsekvensen att han kommer att bli rädd,
                              d Ankomst och kommer in
                              e Avgång och kommer ut
                              f Upplevelse och kommer att hitta betesmark.
                        10 en ankomst tjuven välkomnar
                                b Syfte bara så att han kan stjäla
                                c Syfte och död
                                d Syfte och förstör
                              e ankomst jag har kommit
                                f Syfte så att de kan ha liv,
                                  g Escalation och ha det * rikligt.
Related Media
Related Sermons