Faithlife Sermons

De onde vinbønder

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 4 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Vingårdsejeren og de knusende sten

Matthew 21:33-
Matthew 21:33–46 Danish CLV
Hør endnu en lignelse! Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og én pryglede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte: De vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder?« De svarede ham: »Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde.« Jesus sagde til dem: »Har I aldrig læst i Skrifterne: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne? Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse.« Da ypperstepræsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet.
Ofte falder det mig relativt nemt at skrive en prædiken, men denne gang har det virkelig været svært.
Kan man kalde det skriveblokade? Det er måske lidt for voldsomt, men nemt har det ikke været, og jeg har ærligt talt haft svært ved at holde modet oppe - uden måske helt at forstå hvorfor?
Først og fremmest var det svært at finde den rette tekst.
Vi har været gennem Lukas evangeliet - og vi mangler stadig lidt, men de to tekster, der er tilbage hører til familiegudstjenesterne, så det kunne jeg ikke lige ty til.
Så overvejede jeg, om det var på tide med lidt GT stof. Men det var ligesom heller ikke rigtigt.
Så bladrede jeg lidt i Lukas igen.
Til sidst blev jeg lidt fanget af den her lignelse om de onde vinbønder- uden rigtig at vide, hvad jeg så skulle prædike!?
Så jeg læste lidt om forskellige udlægninger af lignelsen.
Læste parallelteksterne fra de andre synoptiske evangelier og endte med at finde Matthæus udgaven mere brugbar i dette tilfælde. Spændende spændende - men var det virkelig det jeg skulle prædike over?
Jeg fandt også den gammel testamentlige lignelse fra Esajas, som vi hørte til at starte med.
Okay det var nok det.
Så læste jeg lidt mere.
Næste morgen mens jeg læste og bad, kom jeg igen i tvivl.
Typisk læser jeg en salme som afslutning på min bedestund, og denne morgen var jeg så nået til salme 80
Psalm 80 Danish CLV
For korlederen. El-shoshannim-edut. Salme af Asaf. Lyt, Israels hyrde, du, der fører Josef som en hjord. Du, der troner på keruberne, træd frem i stråleglans for Efraim, Benjamin og Manasse. Opbyd din styrke, og kom os til hjælp! Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst. Herre, Hærskarers Gud, hvor længe vil du være vred trods dit folks bøn? Du gav dem tårebrød at spise, gav dem tårer at drikke i rigt mål. Du lod vore naboer strides om os, vore fjender spotter os. Hærskarers Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst. Du rykkede en vinstok op i Egypten og plantede den, hvor du drev folkeslag bort; du beredte jorden for den, den slog rødder og fyldte landet. Bjergene blev skjult af dens skygge, Guds cedertræer af dens grene; den strakte sine ranker til havet og sine skud til floden. Hvorfor har du revet dens gærde ned, så alle, der går forbi, kan plukke af den? Skovens vildsvin gnaver af den, markens dyr græsser på den. Hærskarers Gud, vend tilbage, se dog ned fra himlen! Tag dig af denne vinstok, det skud, din hånd har plantet. De har brændt det som skarn, lad dem gå til grunde for din trussel! Hold din hånd over manden ved din højre hånd, over det menneske, du gav styrke, så vil vi ikke vige fra dig. Hold os i live, så vil vi påkalde dit navn. Herre, Hærskarers Gud, rejs os igen, lad dit ansigt lyse, så vi bliver frelst.
Det kan selvfølgelig være et tilfælde - men jeg tror der er mere i det end som så.
Så hvad fortæller denne lignelse os?
Vi har med en vingårdsejer at gøre.
Han er rig - højst sandsynligt meget rig.
På det tidspunkt hvor Jesus fortæller denne lignelse, har det været almindeligt, at meget rige mennesker, havde en virksomhed, som de satte andre til at passe og så tog på rejse.
Det gør denne vingårdsejer også.
Han tager på rejse og sender så sine tjenere for at indkassere sin indtjening.
Men sådan skulle det så ikke gå.
Vinbønderne tager tjenerne og mishandler dem og slår nogle af dem ihjel.
Related Media
Related Sermons