Faithlife Sermons

Učedníci podle Marka

Učedníci  •  Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  40:44
0 ratings
· 4 views

Poslední zamyšlení nad jedinečností každého evangelia a učedníků. Markův popis učedníků je velice nelichotivý. Učedníci jsou v jeho podání velice nechápaví, zatvrzelí a pomalí. Sděluje nám Marek tímto popisem něco důležitého?

Files
Notes
Transcript
This sermon does not have any notes.
Related Media
Related Sermons