Faithlife Sermons

Bilden PÅ EN STARK FÖRSAMLING

TRO - Gemenskap  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts | Handout

BILDEN PÅ EN STARK FÖRSAMLING

INTRODUKTION

INTRODUKTION
1. Att samlas med en församling är viktigt -

24 Exhortation And let us think about ⌊how to stir one another up to love⌋ and good works,

25 a Expansion not abandoning ⌊our meeting together⌋,

b Comparison as is the habit of some,

c Expansion but encouraging

Supplied each other,

d Escalation

24 Förmaning -
Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.
25 a Expansion -
Svenska Folkbibeln 98. (2000). (LDLS elektroniska version., ). Dala-Järna: SN Ljud & Data.
Svenska Folkbibeln 98. (2000). (LDLS elektroniska version., Heb 10:24). Dala-Järna: SN Ljud & Data.
Låt oss inte överge våra egna sammankomste
25 a Expansion - Låt oss inte överge våra egna sammankomste
Svenska Folkbibeln 98. (2000). (LDLS elektroniska version., ). Dala-Järna: SN Ljud & Data.,
        b Jämförelse -
som en del har för vana,
        b Jämförelse - som en del har för vana,
        c Expansion -
utan uppmuntra
        c Expansion - utan uppmuntra
d Understöd - (varandra)
d Understöd - varandra
        e Escalation -
detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.
        e Escalation - detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.
varandra,
Svenska Folkbibeln 98. (2000). (LDLS elektroniska version., ). Dala-Järna: SN Ljud & Data.
INTRODUKTION
A. Vi hoppas naturligtvis att den församling vi samlas i är stark
a. Vi hoppas naturligtvis att den församling vi samlas i är stark
1. Att samlas med en församling är viktigt - Hes 10: 24-25
b. Men så kanske det inte är, alltid...
1. Övningen att samla med en kyrka är viktig - Han 10: 24-25
1) I NT-början fanns det många bra församlingar
   A. Vi hoppas naturligtvis att den församling vi samlas i är stark
2) Men några var inte vad de borde ha varit - t.ex. ,
4 a. Kontrast - Men jag har det här mot dig:
    b. Bekymmer - att du har lämnat din första kärlek.
      ett
14-15; 3: 2,15-17
   b. Men så kanske det inte är, alltid...
2. Vad är då "bilden" på en stark församling?
2. Vad är då "bilden" på en stark församling?
      1) I NT-början fanns det många bra församlingar
A. Vissa kan överväga det på grundval av:
      2) Men några var inte vad de borde ha varit - t.ex. Upp 2: 4,
1) byggnaden (eller brist på den)
         14-15; 3: 2,15-17
2) Antalet programpunkter etc.
2. Vad är då "måttet" på en stark församling?
3) Hur smidigt fungerar den som en organisation, med dess utskott, avdelningar etc.
2. Vad är då "en åtgärd" av en stark kyrka?
- Men en församling kan ha alla dessa saker, väl fungerande; och ändå vara död!
   A. Vissa kan överväga det på grundval av:
B. Jag föreslår att en bättre åtgärd när vi tänker på församlingen i termer som används i Bibeln för att beskriva den...
      1) byggnaden (eller brist på den)
församlingen i termer som används i Bibeln för att beskriva den...
      2) Antalet program, klasser etc.
1) Som "kropp", "familj", "tempel", "rike", "brud"
      3) Hur smidigt fungerar den som en organisation, med dess utskott, avdelningar etc.
2) Dessa termer används för att beskriva den UNIVERSALA församlingen; men de kan hjälpa oss att korrekt utvärdera styrkan i en lokal församling.
2) Dessa termer används för att beskriva den UNIVERSALA församling; men de kan hjälpa oss att korrekt utvärdera styrkan i en lokal församling.
         avdelningar etc.
[Med andra ord, en "stark" FÖRSAMLING är en som… ]
      - Men en församling kan ha alla dessa saker och ändå vara död!
I. FUNERAR SOM EN "KROPP"
         död!
a. Församlingen är Kristi kropp -
   B. Jag föreslår att en bättre åtgärd när vi tänker på
1. en organism, snarare än bara en mekanism
      församlingen i termer som används i Bibeln för att beskriva det ...
2. Du kan ha mekanism, men fortfarande inte LIV!
      1) Som "kropp", "familj", "tempel", "rike", "brud"
b. Kristi kropp har många med-lemmar...
      2) Beviljas, dessa termer används för att beskriva den UNIVERSAL  kyrka; men dessa talförhållanden kan hjälpa oss att korrekt mäta styrkan i en lokal församling
1. Inte alla har samma funktion -
         kyrka; men jag tror att dessa talförhållanden kan hjälpa oss att
2. Varje medlem måste uppskatta sin egen funktion –
         korrekt mäta styrkan i en lokal församling
12: 14-19
3. Varje medlem måste uppskatta andras funktion – 1Kor 12: 20-22
[Med andra ord är en "stark" kyrka en som ...]
12: 20-22
c. KROPPENS LEMMAR UPPFYLLER SIN FUNKTION!
I. FUNKTIONER SOM ÄR "BODY"
1. Tillväxt sker när "varje del gör sin del" - EF 4: 15-16
2. Vi förstår att en kedja är lika stark som den svagaste länken
   A. Kyrkan är Kristi kropp -
3. Så en kropps styrka påverkas av aktiva och! Inaktiva medlemmar!
      1. Som sådan är det en organism, snarare än bara en organisation
a. Är en del (finger, fot, muskel osv) skadad begränsas kroppens förmåga att agera.
      2. Du kan ha organisation, men har fortfarande inte LIFE!
b. Starka medlemmar kan försöka hjälpa till, men vi ska akta oss för moment 22!
         en. T.ex. en död kropp
Hur var och en av oss fungerar som medlem i församlingen påverkar vår gemenskap!
[En stark församling är också en som ...]
         b. "fotbenet är kopplat till benbenet ..." kan precis som
II. FUNGERAR SOM EN "FAMILJ"
            lätt sägs om ett lik som med en levande kropp
A. Församlingen är Guds “husfolk” -
1. m.a.o., det är Guds familj!
   B. Kristi kropp har många medlemmar ...
2. Tänker vi på varandra som en "familj"?
      1. Inte alla har samma funktion -
3. Vi borde, mot bakgrund av
      2. Varje medlem måste uppskatta sin egen funktion - 1Co
B. En stark familj är en där det finns ...
         12: 14-19
1. Omtankse om varandra
      3. Varje medlem måste uppskatta andras funktion - 1Co
2. Omsorg om varandra
         12: 20-22
3. Värme och Kärlek till varandra
- Församlingen i Thessalonica är ett bra exempel - ; 2Tes 1: 3
   C. KROPPEN SKA HAR MEDLEMMER SOM FULLLER DIN FUNKTION!
C. EN POSITIV UTVECKLING AV FAMILJEKÄNSLAN KRÄVER…
      1. Tillväxt sker när "varje del gör sin del" - Ep 4: 15-16
1. En vilja att lära känna varandra
      2. Vi förstår att en kedja är lika stark som den svagaste länken
2. Dra nytta av möjligheter att spendera tid tillsammans
      3. Så en kropps styrka påverkas av svaga och inaktiva medlemmar!
- Hur upprätthålla FAMILJEKÄNSLAN i, stor/liten församling? Fördelar/nackdelar…
         en. Skada eller fysiska handikapp begränsar kroppens förmåga
(Jesus: Kärleken till varandra är en sann mätare av styrkan i gemenskapen/församling!)
            att prestera
[En stark församling kommer också att vara en som ...]
         b. Starka medlemmar kan försöka hjälpa till, men då begränsar det sig
III. FIRAR GUDSTJÄNST SOM ETT “TEMPEL”
            vilket annat arbete de normalt skulle göra
A. Förebilden, var ämnad för en enda mening/syfte:
B. ATT ÄRA GUD DEN HÖGSTE, SKAPAREN AV HIMMELEN OCH JORDEN OCH ALLT PÅ OCH RUNTOMKRING!
[Hur var och en av oss fungerar som medlem av kroppen påverkar styrkan
1. Utformningen av själva strukturen var avsedd att upphöja GUD
av denna församling!
2. De offer och tjänster som utfördes, samma syfte
B. FÖRSAMLINGEN ÄR GUDS TEMPEL I DAG - 1Ko 3: 16-17
En stark kyrka är också en som ...]
1. Vi är både "templet" och "prästerna" som med våra liv i tro på Jesus lever som "andliga offer" -
2. Vårt syfte: att förkunna Guds lov och ära -
II. ÄLSKAR SOM EN "FAMILJ"
C. HUR VI ERBJUDER OFFER OCH UPPHÖJELSE TILL GUD?
1. Genom att lyfta våra röster i sång och bön - He 13:15
   A. Kyrkan är Guds hus -
2. Genom att utföra goda gärningar - He 13:16
      1. Jag, det är Guds "familj"
3. Genom att erbjuda oss själva som levande offer -
      2. Tänk vi på varandra som "familj"?
[Vi lovar/upphöjer Gud med våra röster, kropp och tjänster och är en sann bild på församlingen, låt oss vara försiktiga, vi vill inte förneka namnet på Gud vi tjänar som ett tempel och präster (jfr ).
      3. Vi borde, mot bakgrund av
[Vidare, en stark församling är en som är...]
IV. UNDERORDNAD som ett "kungarike"
   B. En stark familj är en där det finns ...
A. Som församlingen är vi privilegierade att vara i kristi Rike
      1. Bekymra för varandra
1. Liksom Kolosserna -
      2. Ta hand om varandra
2. Liksom Johannes aposteln -
      3. Kärlek till varandra
B. Ett kungarike indikerar en kung, till vilken undersåten vänder sig OCH LYDER!
      - Kyrkan i Thessalonica är ett bra exempel - ;
1. Sverige är ett kungarike – utan kung, utan rike.
         2: e 1: 3
a. Där kungen (eller drottningen) är bara en symbolisk figurer
b. Det sanna beslutsfattandet görs i parlamentet
   C. FÖR ATT UTVECKLA EN SENSE AV FAMILIEN KRAV ...
2. Men en stark församling är där medborgarna (medlemmarna) underordnar sig Kristus som kung i verkligheten - ; jfr
      1. En vilja att lära känna varandra
a. Där är saker gjorda som han styr, och hans auktoritet
      2. Dra nytta av möjligheter att spendera tid tillsammans
b. Där vi följer hans bud, och inte bestämma våra egna regler .
      - När församlingar växer blir det svårare att upprätthålla en känsla
[Sättet, som varje person underordnar sig Jesu Kristi regent, är en sann indikator i en församling. ]
         av familjen
(Men hur bra vi en älskar varandra är en sann åtgärd av
styrkan i denna kyrka!
En stark kyrka kommer också att vara en som ...]
III. PRAISES LIKE A "TEMPLE"
   A. TEMPLER AV GAMMAL VAR BYGDA FÖR ATT GLORIFIERA DET SOM SOM SOM ÄR
      VAR DEDICERADE ...
      1. Utformningen av själva strukturen var avsedd att berömma
      2. De uppoffringar och tjänster som gjordes i dyrkan också
   B. KURSEN ÄR GUDS TEMPEL I DAG - 1Ko 3: 16-17
      1. Vi är både "tempelet" och "prästerna" som erbjuder
         "andliga offer" -
      2. Vårt syfte: att förkunna Guds priser -
   C. HUR VI ERBJUDER SÄKERHETER OCH RÖST FÖR GUD?
      1. Genom att lyfta våra VOICES i sång och bön - Han 13:15
      2. Genom att göra bra gärningar - Han 13:16
      3. Genom att erbjuda OURSELVES som levande offer -
[Hur vart och en av oss lovar Gud med våra röster, kropp och service är en sann
mått på den här kyrkan, låt oss vara försiktiga att inte förneka namnet på
Guden vi tjänar som ett tempel och präster (jfr ).
Och då anser att en stark kyrka är en som ...]
IV. Inlämnar som en "kunglig"
   A. Som kyrkan är vi privilegierade att vara i kristendomen
      1. Liksom Colossiansna -
      2. Liksom Johannes aposteln - Re 1: 9
   B. Ett kungarike föreslår en kung, till vilken ämnesämnen lämnar ingivande
      OCH OBEDIENCE ...
      1. Tyvärr är många kyrkor mer som riket av
         england
         en. Där kungen (eller drottningen) är bara ett symboliskt figurerhuvud
         b. Den sanna beslutsfattandet är i parlamentet
      2. Men en stark kyrka är en där medborgarna (medlemmarna)
         lämna till Kristus som kung i verkligheten - ; jfr
         en. Där är saker gjorda som han styr, genom hans auktoritet
         b. Där vi följer hans bud, och inte bestämma våra egna regler [Hur varje person skickar till Jesu Kristi Lordship är en truemeasure någon församling. Slutligen är en stark kyrka en som är ...] V. PURE AS A "BRIDE" A. PAUL TACK AV KURSEN SOM EN BRUID - 2Co 11: 1-2 1. En som han hade förlovat Kristus 2. En som har ett ansvar att vara ren och kysk B. KRISTUS TÄNDER AV DEN KYRKET PÅ SAMMANSÄTTNING - Ep 5: 25-29 1. Han erbjöd sig själv för att göra det möjligt för henne att vara ren och helig 2. Han gjorde detta av hans stora kärlek till henne! C. JOHN VAR TILLDELADE AV DEN FRAMTIDA HISTORIEN - Re 19: 6-9 1. Notera att bruden "har gjort sig redo" 2. Hon var utsmyckad av de heliga D. rättfärdiga handlingar. HÅLLA VÅR PURITY AND ADORNMENT! 1. Genom att bli renad genom Kristi blod ... a. Först i dopet - ; . Då bekänner vi våra synder - 2. Vi behåller också vår renhet ... a. Genom våra "rättfärdiga handlingar" - Re 19: 8 b. Genom att avstå från orättfärdiga gärningar - jfr. Ep 5: 3-5CONCLUSION1. Sådan är "En stark kyrkans åtgärd", en som ... a. Funktioner som ett organ b. Älskar som en familj a. Lovar som en TEMPLE d. Inlämnar sig som en KONUNGSKAP e. Är ren som en BRIDE2. Hur varje person gör sin del kommer att få effekt på måttet på denna kyrka ... a. Vi kan ha den bästa organisationen och alla utåt tecken på en stark församling b. Men vi kan vara som kyrkan på Sardis ("... du har ett namn som du lever, men du är död."). Re 3: 1Alla USA gör vad vi kan (ja, vad vi måste) att göra kyrkan stark i Herrens ögon?
Related Media
Related Sermons