Faithlife Sermons

DIE OPSTANDING VAN JESUS CHRISTUS

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 22 views

Ware Christelike prediking is gemik op die feit dat God Jesus Christus uit die dood opgewek is sodat gelowiges oorwinning oor sonde en die dood kan hê en die seëninge van die ewige lewe kan ontvang.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Ware Christelike prediking is gemik op die feit dat God Jesus Christus uit die dood opgewek het sodat gelowiges oorwinning oor sonde en die dood kan hê en die seëninge van die ewige lewe kan ontvang.

Die Opstanding van Jesus Voorspel

pstandin

In die Woord

1 Corinthians 15:3–4 Afrikaanse Ou Vertaling
Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;
See also ; ; ; ; ; ;

Deur Jesus Christus

Matthew 16:21 Afrikaanse Ou Vertaling
Van toe af het Jesus begin om sy dissipels te toon dat Hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en op die derde dag opgewek word.
See also the sign of Jonah; the transfiguration; ; ; ; Jesus Christ clears the temple;

Die Opstanding Word Verkondig Deur Die Apostels

Acts 4:33 Afrikaanse Ou Vertaling
En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.
See also ; ; ; ;

Die Sekerheid Van Die Opstanding

Acts 1:3 Afrikaanse Ou Vertaling
aan wie Hy ook, ná sy lyde, Hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl Hy gedurende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het.
See also

These verses particularly stress the physical reality of the risen Christ:

;

Die Noodsaaklikheid Vna Die Opstanding

1 Corinthians 15:17 Afrikaanse Ou Vertaling
en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes;
See also

Die Resultaat Van Die Opstanding

God se Krag en Mag Word ten toon Gestel

Ephesians 1:19–20 Afrikaanse Ou Vertaling
en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,
See also ;

The sonship of Jesus Christ is declared

Romans 1:4 Afrikaanse Ou Vertaling
en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here,
See also

Die Heerskapy van Jesus word Verklaar

Romans 14:9 Afrikaanse Ou Vertaling
Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.

Die Heerskapy van Jesus Christus wor ten toon gestel deurdat Hy aan die Regterhand Van God opgetel is.

;
2 Corinthians 5:15 Afrikaanse Ou Vertaling
omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.

Die Destruksie en Vernietiging van die Mag van die dood word proklameer.

The destruction of death’s power is declared

Revelation 1:18 Afrikaanse Ou Vertaling
en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.
See also ;

Die Voordele van die Opstanding vir die Kinders van die Here

Dit is die Fondasie van Verlossing

Romans 4:25 Afrikaanse Ou Vertaling
wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking.
See also ; ; ;

Dit Voorsien die Krag om vir God te Lewe

Romans 6:4 Afrikaanse Ou Vertaling
Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ’n nuwe lewe kan wandel.
See also ; ; ; ; ; ;

Dit Bring die Versekering van die Opstanding vn die Ewige Lewe vir Ons

Romans 8:34 Afrikaanse Ou Vertaling
Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.
See also

Dit Bring die Versekering van die Opstanding vn die Ewige Lewe vir Ons

1 Corinthians 6:14 Afrikaanse Ou Vertaling
En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag.
See also ; ; ; ;
Related Media
Related Sermons