Faithlife Sermons

Leef vandaag met het oog op morgen

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts | Sermon Questions
Geliefde gemeente, zo duur gekocht door Jezus Christus,

Ons leven is wel erg vol

De tijden waarin wij leven zijn gejaagd. Elk moment is gevuld. Ik raas, en raas en raas en voor stilte of bezinning is geen plek. Sterker nog, dat is eng. In plaats daarvan is de mens altijd bezig. Een groot deel van zijn tijd gaat op aan werk. Men doet wat iedereen doet. Werken om te ontspannen. Uitkijkend naar de volgende vakantie, of naar het weekend. Ik hoor dat zo vaak. We willen in het hier en nu nog een beetje aardig kunnen leven. Je moet toch alles hebben gedaan in dit toch al zo korte leven.

Mijn leven zit tjokvol

Dat maakt het leven druk en erg vol. Man en vrouw werken beiden en het gezin concurreert er lekker bij. Een hoop logistiek is nodig om de kinderen dan weer daar en dan weer hier te krijgen. We leren hen dat ze ook alles uit het leven moeten halen.
En zo jagen wij door en door zonder ons af te vragen naar het hoe en het waarom. En als we niet oppassen dan zijn we opgeslokt in ons eigen leven en is de enige maat waarmee we rekening houden of het jou wat oplevert of niet. Zelf de tijd willen beheren en helemaal uit en te na inplannen is het devies. Elk uurtje is ingevuld, en zelfs ons nietsdoen is geen nietsdoen maar dan toch vaak onze schermpjes en koning voetbal.
De vraag naar zin en doel, komt vaak dan ook pas op als crises ons leven binnendringen. Als door ziekte, of plotseling sterven de mens ineens wakker wordt. Ik kan wel van alles doen en willen, maar ik heb geen grip op mijn leven, op mijn uur van sterven.
1. De realiteit van het leven dat alles een tijd heeft en dat er voor de mens geen groter doel is in een gevallen wereld is te doorgronden;

Mijn leven zit tjokvol

maar is het ook zinvol

Wat is ons leven ontzettend vol nietwaar? Heb je ook niet eens het idee of het niet een tandje minder kan? We jagen en jagen en het put ons uit. We moeten ons strak aan allerlei planningen houden, we moeten proberen in de snelheid te blijven. We proberen al onze activiteiten en onze kinderen om ons werk te plannen. Er is van alles nodig om de kinderen op tijd her en der te krijgen en dan hebben we het nog niet gehad over alle activiteiten die wij zelf onszelf nog opleggen. En dan moeten we ook nog eens quality time inplannen want de kinderen moeten ook aandacht. Er moet niet teveel bijkomen of we vliegen uit de bocht. Of, als we plotsklaps stilgezet worden, we niet meer weten waartoe we hier zijn. Wat is het nut van dit leven.
De wijsheidsliteratuur is geschreven om voor de crises aan al te ontdekken wat de ernst en de zin van het leven is. Prediker is zo’n boek. Er zit wel een gebruiksaanwijzing aan. Prediker is een boek geschreven door iemand die zich aan het begin identificeert als Koning Salomo. Waarschijnlijk was hij dat niet, gezien de vele uitspraken die de prediker doet over machthebbers — en die zijn vaak niet positief. Hij gebruikt Salomo eerder om te laten zien: hij had alles, maar wat leverde het hem op? Niets. En dat is de strekking van de zoektocht van Prediker naar de zin van het leven. Hij zoekt en zoekt, maar komt niet anders uit dan die ene bekende uitspraak die we toch zo goed kennen van hem: alles is lucht en leegte, ijdelheid der ijdelheden, ofwel zinloos, betekenisloos.
In zijn zoektocht naar zin stuit de Prediker op het gedeelde lot van alle mensen: rijk en arm, wijs en dom, verdrukkers en onderdrukten, de dood overkomt ons allen en wij kunnen dat niet controleren of ontvluchten: laat staan de dieperliggende betekenis ervan ontdekken. In deze wereld — en ik haast mij erbij te zeggen, in deze gevallen wereld — is er geen zin. De één werkt hard, maar kan niet genieten van zijn oogst want hij sterft. En bijna iedereen die hard werkt doet het uit afgunst, uit trots, om jezelf te bewijzen. Ook daar mist de diepere betekenis. Het is allemaal leeg.
De één werkt hard, maar kan niet genieten van zijn oogst want hij sterft. En bijna iedereen die hard werkt doet het uit afgunst, uit trots, om jezelf te bewijzen. Ook daar mist de diepere betekenis. Het is allemaal leeg.
1. De rauwe werkelijkheid van de wereld van het zwoegen zonder te weten wat het brengt, alles gebeurt toch en eens moet je sterven;
Zo is ook ons hoofdstuk opgebouwd. Hij begint met de ontdekking dat er simpelweg overal een tijd voor is in deze gevallen wereld. Er is een tijd om geboren te worden, maar we gaan ook allemaal dood. 7 x wordt er een paar van tegengestelde gebeurtenissen en emoties genoemd. Waarmee de dichter aangeeft: heel het leven heeft zijn bestemde tijd.
Maar welk voordeel levert dat werken en zijn van de mensen dan op, vraagt hij zich gefrustreerd af. Geen. Als je je ogen alleen gericht houdt op het hier en nu, op alles wat je doet hebben al die activiteiten die jij onderneemt geen zin. Er is geen doel in een gevallen wereld, omdat zelfs het grootste doel door de dood wordt opgeslokt. En dat is de treurige werkelijkheid die Prediker ontdekt.

zin vindt je alleen bij God

We zijn allemaal zo druk met onze eigen tijd, dat we geen tijd meer hebben. En daarmee lijkt er een tijd te zijn gekomen waarbij iedereen langs elkaar leeft, op ons werk, in de kerk, in de gezinnen en zelfs naar God. Hoe zit dat bij jou?
Wat is ons leven ontzettend vol nietwaar? Heb je ook niet eens het idee of het niet een tandje minder kan? We jagen en jagen en het put ons uit. We moeten ons strak aan allerlei planningen houden, we moeten proberen op snelheid te blijven. We proberen al onze activiteiten en onze kinderen om ons werk te plannen. Er is van alles nodig om de kinderen op tijd her en der te krijgen en dan hebben we het nog niet gehad over alle activiteiten die wij zelf onszelf nog opleggen. En dan moeten we ook nog eens quality time inplannen want de kinderen moeten ook aandacht. Er moet niet teveel bijkomen of we vliegen uit de bocht. Of, als we plotsklaps stilgezet worden, we niet meer weten waartoe we hier zijn. Wat is het nut van dit leven.
Prediker klinkt als een modern mens omdat hij zo levendig weet te omschrijven wat het leven is zonder God. Alleen waarbij de moderne mens het bestaan van God ontkent, daar twijfelt de prediker aan de liefde en de zorg van God. Hij blijft onwetend aangaande wie God is voor zondige mensen. Ik kom er op het eind van de verkondiging op terug.
Wat kan je dan verlangen naar rust. Waar zoek je die rust dan. Heel vaak kijk je uit naar het einde van de dag. Als het een dag was vol ellende dan hoop je op het warme en veilige bed. Als je dag productief was, dan hoop je op ontspanning op de bank, het sporten op het veld, of de muziek. Heel vaak denk je: straks heb ik vakantie en dan gaan we… maar we weten, die vakantie is maar een paar weken. Is het verbazingwekkend dat velen overspannen thuis komen te zitten?
We zijn allemaal zo druk met onze eigen tijd, dat we geen tijd meer hebben. En daarmee lijkt er een tijd te zijn gekomen waarbij iedereen langs elkaar leeft, op ons werk, in de kerk, in de gezinnen en zelfs naar God. Hoe zit dat bij jou?
Prediker 3:10 NBV
Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd.
Prediker 3:10–11 NBV
Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.
is een verdere onderbouwing in de toelichting van het gedicht.
zijn een verdere onderbouwing in de toelichting van het gedicht. God heeft zelf alles in de tijd zijn goede plaats gegeven. NBV vertaalt dan verder: en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Letterlijk staat er: God heeft eeuwigheid in het menselijke hart geplaatst. Dus dat is wel wat anders. Het lijkt eerder op frustratie van Qohelet dan vreugde. Alsof God aan het spelen is met de mens, ze een verlangen van eeuwigheid te geven (elk mens heeft weet van tijdelijkheid en een verlangen naar eeuwigheid) maar dat het buiten haar bereik ligt.
God heeft zelf alles in de tijd zijn goede plaats gegeven. NBV vertaalt dan verder: en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Letterlijk staat er: God heeft eeuwigheid in het menselijke hart geplaatst. Dus dat is wel wat anders. Het lijkt eerder op frustratie van Qohelet dan vreugde. Alsof God aan het spelen is met de mens, ze een verlangen van eeuwigheid te geven (elk mens heeft weet van tijdelijkheid en een verlangen naar eeuwigheid) maar dat het buiten haar bereik ligt.
God heeft zelf alles in de tijd zijn goede plaats gegeven. NBV vertaalt dan verder: en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Letterlijk staat er: God heeft eeuwigheid in het menselijke hart geplaatst. Dus dat is wel wat anders. Het lijkt eerder op frustratie van Qohelet dan vreugde. Alsof God aan het spelen is met de mens, ze een verlangen van eeuwigheid te geven (elk mens heeft weet van tijdelijkheid en een verlangen naar eeuwigheid) maar dat het buiten haar bereik ligt.
We kunnen niet doorgronden wat God in zijn plannen besluit. We zijn creatuur, niet de Creator. We zijn maaksel, niet Maker. We zijn lijdend voorwerp, niet het Onderwerp van deze wereld. God is onderwerp, Hij bestuurt, regeert en voert Zijn plan uit. Wij zijn daarin geplaatst, en hebben daar weinig tot geen invloed op. Predikers drive om kennis drijft hem tot frustratie en ergernis.
1. Het besef dat de mens van God gekregen heeft van tijd in het licht van de eeuwigheid, maar niet zelf boven de tijdelijkheid te kunnen uitstijgen;
Toch geeft hij ons een belangrijk inzicht. Als wij dus niet de bestuurders zijn van ons eigen leven — wat we wel vaak denken — dan is het zaak dat we ons leven toevertrouwen aan de Bestuurder van het leven. God. Naar die climax werkt de gefrustreerde prediker dan ook toe.
Wat kan je dan verlangen naar rust. Waar zoek je die rust dan. Heel vaak kijk je uit naar het einde van de dag. Als het een dag was vol ellende dan hoop je op het warme en veilige bed. Als je dag productief was, dan hoop je op ontspanning op de bank, het sporten op het veld, of de muziek. Heel vaak denk je: straks heb ik vakantie en dan gaan we… maar we weten, die vakantie is maar een paar weken. Is het verbazingwekkend dat velen overspannen thuis komen te zitten?
Mijn leven zit tjokvol
2. Het gegeven dat uiteindelijk alles in Gods hand is gegeven
Prediker 3:14 NBV
Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.
Er staat nog een vers tussen: over het genieten, ik kom er op terug aan het einde. Maar voor nu is het nodig om met biddag onszelf af te vragen: heb ik biddag nodig? Ik bedoel: heb jij het echt nodig? Of doet het je niets. In dat geval sta je hoogstwaarschijnlijk in de zinloosheid van het bestaan. Dan meen je alles in de hand te hebben, terwijl je het niet hebt. Maar, raak je onder de indruk van Predikers onderwijs. Dan raak je onder de indruk dat je maar een stipje bent op de lijn der eeuwigheid, dat jij zelf geen zin en doel kunt geven aan je leven omdat die simpelweg en — dit woord is krachtig — prijsgegeven is aan het sterven. Het enige wat de mens gegeven is te doen, is gelovige overgave aan de Bestuurder van het al
Van alles willen doen, weten en controleren naar gelovig loslaten en ontzag voor de Bestuurder van alle dingen!
Van alles willen doen, weten en controleren naar gelovig loslaten en ontzag voor de Bestuurder van alle dingen!

leef met het oog op de eeuwigheid

Mijn leven zit tjokvol

maar is daarmee niet zinvol

En als ik dan vraag: waarom doe je de dingen die je doet? Wat is de zin ervan? Wat zou jij dan antwoorden? Ook als je dat niet zo 1,2,3 kan beantwoorden, vraag je af: Waar gaat de meeste tijd en energie in je leven naar toe. Waarnaar verlang je het meest. Waar ben je het meeste bang voor?
Daarmee kom ik op de laatste toelichting
Prediker 3:12 NBV
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.
Ook als je dat nu niet kan verwoorden, zo 1,2,3. Dan kan je erachter komen door jezelf eens af te vragen: Waar gaat de meeste tijd en energie in je leven naar toe. Waarnaar verlang je het meest. Waarvoor ben je het meest bevreesd?
1. En dat dat mens beter maar kan genieten van het kleine, namelijk eten en drinken en werk, dan van het grote doorgronden van Gods plan, want er is niets nieuws onder de zon en alles gebeurt zoals God deze wereld bestuurt en dat vraagt gelovige overgave.
Prediker lijkt wel te zeggen
Geluk komt meer in het kleine dan in het doorgronden van het grote.
De grotere lijn van je leven, laat staan van je gezin en van de wereld is niet in jouw handen. Wat er op deze aarde overblijft is dat je slechts kan genieten van wat God je geeft.
Prediker 3:13 NBV
Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
Prediker 3:15 NBV
Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.
Het is een geschenk van God. Zelfs eten en drinken en werken is niet iets dat in je eigen beheer ligt. God geeft het je. Nu lijkt het alsof Prediker niet anders lijkt te suggereren wat vandaag de dag zoveel mensen geloven: pluk de dag, je leeft maar een keer. Dat is precies de levenshouding die het leven zo overvol maakt en soms ook zo zinloos. Alle aandacht op het hier en nu. Is dat nu de bedoeling?
Hier is het belangrijk te beseffen wat voor een boek Prediker is. Prediker zegt dingen die waar zijn, maar ze moeten ook in het bredere licht van de Bijbel worden gezien. Beter gezegd: Prediker zijn onderwijs is nog niet verbonden aan de God die naar mensen toekomt, die ze aanspreekt. Aan het einde van het boek wordt dat duidelijk als een anonieme commentator een nawoord geeft. Laten we dat eens bekijken.
Prediker 12:8–12 NBV
Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte. Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. In treffende spreuken probeerde Prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen. De woorden van de wijzen zijn zo scherp en puntig als een ossenprik, al hun spreuken zijn ons door één herder ingeprent. En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.
Wijsheid zal altijd groeien. Onze kennis vermeerdert, maar wat overblijft is dit:
Prediker 12:13–14 NBV
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.
Prediker 12:13
Waar God op afstand bleef in heel het boek prediker, daar wordt Hij hier persoonlijk. Onze God heeft wel een doel met deze wereld. Onze God heeft wel een hoger plan dan de dood. God blijft niet stilstaan bij de werkelijkheid van Prediker die zegt dat alles uiteindelijk zinloos is.
Hier
Hij die de Wijsheid zelf belichaamt is Jezus. Hij is de zingever van de wereld. Hij kwam om voor ons een weg te openen die tot dan toe gesloten was. Hij opende de eeuwigheid voor ons zondige mensen. In zijn onderwijs draagt hij mensen op om inderdaad te leven met de dag. Maar hij zei daar het volgende over:
Matteüs 6:31–34 NBV
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Matteüs 6:21–34 NBV
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Nee, goedkoop hedonisme is niet wat hij ons aanbeveelt. Hij beveelt je ook niet aan je leven vol te proppen met zelfbedachte zingeving. Nee. Hij wil dat je zoekt naar Gods plan voor je leven. Hij wil dat je ontdekt hoe heilzaam Gods geboden zijn voor ons leven hier. Hij opent je ogen voor het goede leven met God.
Als je dat tot jezelf laat doordringen, dan ga je anders zoeken naar zin. Dan zoek je naar God en zijn wil. Dan vertrouw je dat in een zinloze wereld, God uit genade jou zin geeft in de wereld die komt. Zou je dan niet tot rust komen? God zorgt voor je leven. Hij draagt zorg. Hij heeft de tijden in zijn hand. Hij daagt je uit in plaats van je eigen agenda te willen beheren, ook jouw agenda over te geven aan zijn plan.
Vandaag lees ik met u het boek prediker. En ik wil uitleggen waarom ik dat doe in het kader van biddag en wat het bijzondere karakter is van het boek prediker. Het eerste, de toepassing van prediker op biddag volgt straks. Nu eerst meer over Prediker. Prediker is een bijzonder boek in de Bijbel, het hoort bij de wijsheidsliteratuur. Dit boek is een zoektocht van een man die Qohelet (spreek uit als: Cohèlet) heet in het Hebreeuws. Verzamelaar. Een wijsheidsverzamelaar, maar wat ook kan: hij verzamelt mensen rond zich om wijsheid mee te delen. En deze man heeft de zin proberen te vinden in deze wereld. Deze wereld waarin leven en dood is. Deze gevallen wereld. Het bijzondere is of hijzelf, of een ander nog een soort van nawoord doet. Je zou kunnen zeggen: prediker sluit af met een disclaimer. Aan het einde komt een vader aan het woord die zijn zoon lesgeeft hoe hij dit boek moet begrijpen. Dat is een belangrijke les, die ik zeker ook in deze preek zal behandelen.

maar is daarmee niet zinvol

Prediker zoekt de zin van alles wat bestaat onder de zon. Maar wat blijkt: hij vindt het niet. Hij ontdekt – en dat is heel het boek door het frustrerende refrein – dat alles lucht en leegte is. Dat betekent: uiteindelijk is er geen doel in deze wereld. Natuurlijk is er in het licht van heel de Bijbel een aanvulling nodig, maar als we de ogen gericht houden op het hier en nu, en God buiten ons blikveld laten, dan is alles zinloos.
Maar voor nu zijn we bezig met ons tjokvolle leven en de vraag of dat zinvol is met daaronder de vraag: waarom leef jij, waarvoor leef jij. Dat zijn grote vragen, maar prediker helpt ons. Prediker zoekt dus naar wijsheid. Maar die wijsheid vindt hij niet. Hij ontdekt – en dat is heel het boek door het frustrerende refrein – dat alles lucht en leegte is. Dat betekent: uiteindelijk is er geen doel in deze gevallen wereld met sterfelijke mensen. Het is een vloek die de mensheid beheerst, de zinloosheid van het sterfelijke bestaan. Natuurlijk is er in het licht van heel de Bijbel een aanvulling nodig, maar als we de ogen gericht houden op het hier en nu, en God buiten ons blikveld laten, dan is alles zinloos.
Jezus leert ons om te leven in het hier en nu, met het oog op de eeuwigheid. Dat betekent: leef niet alsof elke dag je laatste dag is en er daarna niets meer is. Leef met het oog op Gods Koninkrijk, zijn plan met de wereld waarin de liefde tot God en de naaste het laatste woord krijgen. Dan telt niet allereerst prestatie, maar relatie. Dan staat niet jouw persoonlijke behoefte bovenaan, maar leef je om te delen. Dan is niet de ontwikkeling van je kind het belangrijkste, maar dat je kind mag groeien in zijn leven met Jezus. Dan is niet comfort je eerste doel, of rust, of werken voor je vrijheid.
En als ik dan vraag: waarom doe je de dingen die je doet? Wat is de zin ervan? Wat zou jij dan antwoorden? Ook als je dat niet zo 1,2,3 kan beantwoorden, vraag je af: Waar gaat de meeste tijd en energie in je leven naar toe. Waarnaar verlang je het meest. Waar ben je het meeste bang voor? Grote kans als je deze vragen beantwoord hebt dat je daarmee het doel waarvoor je leeft vindt.
Vandaag lees ik met u het boek prediker. En ik wil uitleggen waarom ik dat doe in het kader van biddag en wat het bijzondere karakter is van het boek prediker. Het eerste, de toepassing van prediker op biddag volgt straks. Nu eerst meer over Prediker. Prediker is een bijzonder boek in de Bijbel, het hoort bij de wijsheidsliteratuur. De hoofdpersoon die wij kennen in als Prediker heeft de zin proberen te vinden in deze wereld.
Waarom is alles zinloos: wij moeten allemaal sterven. En dat betekent dat ieder mens hetzelfde ellendige lot wacht. Of je nu arm bent of rijk, of je nu wijs bent of dwaas, of je nu machtig bent of zwak, allemaal moeten wij eens sterven. Het is nog erger. Het valt prediker op dat mensen die goed leven het vaak slechter hebben dan mensen die slecht leven. Mensen die altijd goed voor zichzelf zorgen, ten koste van anderen, nemen het er van en uiteindelijk gaat iedereen sterven. Heel veel leed en onrecht blijft onberecht. En verder valt hem op dat iemand hard heeft gewerkt voor zijn rijkdom, maar vervolgens sterft en zijn rijkdom achterlaat voor mensen die er niet voor hebben gewerkt. Ja zelfs Salomo die alle geneugten van vrouwen, uitgelezen wijnen, paleizen en ongekende rijkdom heeft geproefd, zag de zin er niet van in. Prediker wordt er zelfs levensmoe van ()
Leef met het oog op de eeuwigheid.
In de eerste hoofdstukken neemt Qohelet, de wijsheidsverzamelaar zich de persoon van Salomo aan om daarmee zijn punt van de zinloosheid te verduidelijken. Die Salomo die heeft alle genoegens geproefd. Vrouwen, wijn, paleizen, rijkdom, maar de conclusie is weerbarstig:E
Prediker zoekt de zin van alles wat bestaat onder de zon. Maar wat blijkt: hij vindt het niet. Hij ontdekt – en dat is heel het boek door het frustrerende refrein – dat alles lucht en leegte is. Dat betekent: uiteindelijk is er geen doel in deze wereld. Natuurlijk is er in het licht van heel de Bijbel een aanvulling nodig, maar als we de ogen gericht houden op het hier en nu, en God buiten ons blikveld laten, dan is alles zinloos.
Ja zelfs Salomo die alle geneugten van vrouwen, uitgelezen wijnen, paleizen en ongekende rijkdom heeft geproefd, zag de zin er niet van in:
Prediker komt daarmee aan bij de tijd. Onze tekst van vandaag. Voor alles in dit leven is een tijd. En als hij dit gedicht heeft geschreven, wil de prediker verstaan wat dit nu betekent. En dan komt hij tot de kwellende ontdekking: er is voor alles een tijd, maar de mens weet zelf niet waarom!
Prediker 2:11 NBV
Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.
.
Waarom is alles zinloos: wij moeten allemaal sterven. En dat betekent dat ieder mens hetzelfde ellendige lot wacht. Of je nu arm bent of rijk, of je nu wijs bent of dwaas, of je nu machtig bent of zwak, allemaal moeten wij eens sterven.
En verderop:
Het is nog erger. Het valt prediker op dat mensen die goed leven het vaak slechter hebben dan mensen die slecht leven. Mensen die altijd goed voor zichzelf zorgen, ten koste van anderen, nemen het er van en sterven, en zij die rechtvaardig proberen te leven sterven evengoed. Heel veel leed en onrecht blijft onberecht. Je kan nog zo hard werken en veel rijkdom vergaren, uiteindelijk zijn het anderen die van je rijkdom zullen genieten. Ja zelfs Salomo die alle geneugten van vrouwen, uitgelezen wijnen, paleizen en ongekende rijkdom heeft geproefd, zag de zin er niet van in. Prediker wordt er zelfs levensmoe van ()
Prediker 2:17 NBV
Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en najagen van wind.
Prediker zoekt verder. Hij komt aan bij het gegeven van de tijd. Onze tekst van vandaag. Voor alles in dit leven is een tijd. En als hij dit gedicht heeft geschreven, wil de prediker verstaan wat dit nu betekent. En dan komt hij tot de kwellende ontdekking: er is voor alles een tijd, maar de mens weet zelf niet waarom!
e tijdelijkheid en de eeuwigheid. Onze tekst. Een prachtig gedicht! Het is een gedicht over de plek die alles heeft in dit leven. 7 verzen met steeds tegengestelde werkwoorden. Beginnend bij onze geboorte, vervolgens alles wat er in het leven is aan werken, daden, gebeurtenissen en emoties, en tenslotte de dood. En als hij dit gedicht heeft geschreven, wil de prediker verstaan wat dit nu betekent. En dan komt hij tot de kwellende ontdekking: het heeft geen voordeel wat de mens in zijn leven allemaal doet. We leven eigenlijk om vervolgens verzwolgen te worden door de dood en in vergetelheid te raken.
Ja zegt prediker:
Prediker 3:11 NBV
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.
Ja zegt Prediker in vers 11:
Ja zegt prediker:
DIA 4
Er staat letterlijk dat de mens inzicht heeft in de eeuwigheid, niet van tijd. En dat maakt zijn uitspraak nog knellender. We weten dat er meer is dan onze korte tijd van leven. Zelfs een ongelovig mens verlangt ernaar dat zijn dierbare die hij verloren is in eeuwigheid zal terugzien. Maar aan de mens is de eeuwigheid niet gegeven, zo overgeleverd aan de tijd als wij zijn. Zo staan wij ervoor zegt prediker. Lucht en leegte, zinloosheid.
Prediker 3:11 NBV
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.
Mijn leven zit tjokvol maar is daarmee niet zinvol
Er staat letterlijk dat de mens inzicht heeft in de eeuwigheid, niet van tijd. Dat frustreert nog meer. De mens heeft een notie van eeuwigheid. Bijna ieder mens heeft wel zo’n gevoel: er is meer dan dit korte leven. Zelfs als je niet gelooft, verlang je na de dood dierbaren terug t zien, of gedenk je ze als eeuwige ster aan de hemel.

totdat God in beeld komt

Zinloosheid dus. Prediker wijdt daar zijn hele betoog aan.
Alleen is het probleem: ik heb wel weet van de eeuwigheid, maar heb het niet in de vingers omdat ik zelf tijdelijk ben en moet sterven. Wat is dan nog de zin van het bestaan. Ik heb er geen grip op.
Mijn leven zit tjokvol maar is daarmee niet zinvol
Hij concludeert uiteindelijk het volgende:
Prediker 3:12–15 NBV
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.
Prediker 3:12–13 NBV
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
.
Sommigen vinden in deze verzen een soort excuus om hedonistisch te leven. Zie je nu wel, het leven is maar kort, geniet ervan. Het klinkt heel modern, heel erg eigentijds en spreekt aan. Gelukkig maar, in de Bijbel staat dat je moet genieten. En zonder heel erg veel af te doen aan de waarde en het geschenk (!) van genieten, zou ik wel u willen aanraden deze verzen in heel het verband van prediker te zien. Prediker zelf is niet zo enthousiast met zijn uitkomst.

totdat God in beeld komt

Sommigen vinden in deze verzen een soort excuus om hedonistisch te leven. Zie je nu wel, het leven is maar kort, geniet ervan. Het klinkt heel modern, heel erg eigentijds en spreekt aan. Gelukkig maar, in de Bijbel staat dat je moet genieten. En zonder heel erg veel af te doen aan de waarde en het geschenk (!) van genieten, zou ik wel u willen aanraden deze verzen in heel het verband van prediker te zien. Prediker zelf is niet zo enthousiast met zijn uitkomst.
Hij concludeert eigenlijk met deze verzen;
Alles is dus zinloos, wat blijft er voor prediker dan nog over is de vraag. Allereerst dit:
Geluk komt meer in het kleine dan in het begrijpen van het grote.
Prediker 3:12–13 NBV
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. DIA 7: Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
Wij snappen vaak het grotere verhaal van deze wereld niet. Wij weten meestal niet waarom de dingen gebeuren in ons leven. En Prediker zegt: probeer dat ook maar niet, want het lukt je niet. Probeer maar te genieten als God je goede dagen geeft, en loon naar werken. Want zelfs werken, eten en drinken zijn geschenken, geen verdiensten. Alles wat onder de zon gebeurt, is zonder God doelloos. Dood maakt een einde aan alles. Prediker blijft echter niet bij levensmoeheid en genieten. Hij zegt dat er voor de mens niets overblijft dan zich over te geven aan Hem die de Eeuwige is.
Sommigen vinden in deze verzen een soort excuus om hedonistisch te leven. Zie je nu wel, het leven is maar kort, geniet ervan. Het klinkt heel modern, heel erg eigentijds en spreekt aan. Gelukkig maar, in de Bijbel staat dat je moet genieten. En zonder heel erg veel af te doen aan de waarde en het geschenk (!) van genieten, zou ik wel u willen aanraden deze verzen in heel het verband van prediker te zien. Prediker zelf is niet zo enthousiast met zijn uitkomst.
Hij concludeert eigenlijk met deze verzen;
Daarmee is niet alles gezegd. Eigenlijk toont Prediker één ding heel sterk aan: de wereld, alles wat onder de zon gebeurt, is zonder God doelloos. Dood maakt een einde aan alles. Prediker komt daarmee zelf niet verder dan levensmoeheid en genieten van wat je wel krijgt. Alleen daarbij kan je niet blijven. Nee prediker zegt dat er voor de mens niets overblijft dan zich over te geven aan Hem die de Eeuwige is.
Uiteindelijk blijft in mijn leven over de overgave naar God. Hoe frustrerend ons leven ook is op aarde, hoe ongrijpbaar onze wegen, God zelf weet waarom alles gebeurt, ik probeer het aan Hem over te geven:
we moeten ermee leren leven. Sterker nog, we moeten ons leren overgeven aan God. Dat bedoelt de prediker in onze tekst met ontzag voor God.
Prediker 3:14–15 NBV
Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.
Van alles willen doen, weten en controleren naar gelovig loslaten en ontzag voor de Bestuurder van alle dingen!
Geluk komt meer in het kleine dan in het begrijpen van het grote.
DIA 8: Geluk komt meer in het kleine dan in het begrijpen van het grote.
Van alles willen doen, weten en controleren naar gelovig loslaten en ontzag voor de Bestuurder van alle dingen!
Ontzag hebben voor God betekent dus: Heer, u heeft alles in uw hand. U weet dat de geschiedenis zich steeds weer herhaalt en toch weet U wat u doet. Kijk ik met de ogen van de mens: wat is de zin van het leven. We leven om te sterven. Kijk ik naar God, dan is er ineens perspectief. Dan weet je met Genesis: God had de wereld en de mensen goed gemaakt. Dan weet ik ook: toen wij moesten sterven omdat wij God de rug hebben toegekeerd, keerde God niet naar ons de rug toe. Gods Zoon kwam zelf naar deze wereld die zucht van frustratie, om er weer zin aan te geven.
Wij snappen vaak het grotere verhaal van deze wereld niet. Wij weten meestal niet waarom de dingen gebeuren in ons leven. En Prediker zegt: probeer dat ook maar niet, want het lukt je niet. Probeer maar te genieten als God je goede dagen geeft, en loon naar werken. Want zelfs werken, eten en drinken zijn geschenken van God, geen verdiensten.
Zo instrueert de vader aan het einde van het boek Prediker zijn zoon: Prediker is een wijs man, wijsheid zal ook altijd groeien. Alleen wijsheid zelf is niet genoeg. Het geeft kennis, maar put ook uit. We weten vandaag de dag zo ontzettend veel, maar wat zijn we vaak ook moe. Wat dragen we een grote last mee. De kennis van de wereld, maakt niet dat wij als mensheid verder komen.
Prediker is een wijs man, wijsheid zal ook altijd groeien. Alleen wijsheid zelf is niet genoeg. Het geeft kennis, maar put ook uit. We weten vandaag de dag zo ontzettend veel, maar wat zijn we vaak ook moe. Wat dragen we een grote last mee. De kennis van de wereld, maakt niet dat wij als mensheid verder komen. Kennis dragen we over, maar ons leven leggen we af.
Alles wat onder de zon gebeurt, is zonder God doelloos. Dood maakt een einde aan alles. Prediker blijft echter niet bij levensmoeheid en genieten. Hij zegt dat er voor de mens niets overblijft dan zich over te geven aan de Eeuwige.
Ik kom bij de woorden van . De commentator, de vader die zijn zoon onderwijst hoe prediker te begrijpen is. Hij zegt het volgende:
Uiteindelijk blijft in mijn leven over de overgave aan God. Hoe frustrerend ons leven ook is op aarde, hoe ongrijpbaar onze wegen, God zelf weet waarom alles gebeurt, ik probeer het aan Hem over te geven:
Prediker 12:12 NBV
En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.
Wees daarom meer gericht op de Gever dan op wat geschonken is wat Prediker lijkt te besluiten:
Prediker 12:8–12 NBV
Lucht en leegte, zegt Prediker, alles is leegte. Prediker was een wijs man en heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. In treffende spreuken probeerde Prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen. De woorden van de wijzen zijn zo scherp en puntig als een ossenprik, al hun spreuken zijn ons door één herder ingeprent. En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.
:
DIA 9:
Prediker is een wijs man, wijsheid zal ook altijd groeien. Alleen wijsheid zelf is niet genoeg. Het geeft kennis, maar put ook uit. We weten vandaag de dag zo ontzettend veel, maar wat zijn we vaak ook moe. Wat dragen we een grote last mee. De kennis van de wereld, maakt niet dat wij als mensheid verder komen. Kennis dragen we over, maar ons leven leggen we af.
Kennis dragen we over, maar ons leven leggen we af.
Prediker is een wijs man, wijsheid zal ook altijd groeien. Alleen wijsheid zelf is niet genoeg. Het geeft kennis, maar put ook uit. We weten vandaag de dag zo ontzettend veel, maar wat zijn we vaak ook moe. Wat dragen we een grote last mee. De kennis van de wereld, maakt niet dat wij als mensheid verder komen. Kennis dragen we over, maar ons leven leggen we af.
Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. DIA 10: Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.
Prediker 3:14–15 NBV
Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.
En daarom wijst de vader naar de wijsheid zelf, maar naar de Bron van alle wijsheid: God.
Uiteindelijk blijft in mijn leven over de overgave aan God. Hoe frustrerend ons leven ook is op aarde, hoe onbegrijpelijk ons leven soms ook is, God zelf weet waarom alles gebeurt. Ik stop met alles te begrijpen en bid of God mij wil leiden.
Prediker 12:13–14 NBV
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.
Kijk ik met de ogen van de mens: wat is de zin van het leven. We leven om te sterven. Kijk ik naar God, dan is er ineens perspectief. Dan weet je met Genesis: God had de wereld en de mensen goed gemaakt. Dan weet ik ook: toen wij moesten sterven nadat wij God de rug hadden toegekeerd, keerde God niet naar ons de rug toe. Gods Zoon kwam zelf naar deze wereld die zucht van frustratie, om er een zucht van verademing aan te geven.
Prediker vond geen zin in dit bestaan zelf. Hij zocht veel wijsheid, maar wat maakte het hem moe (). Kennis dragen we over, maar ons leven leggen we af. Wees daarom niet gericht op de wijsheid zelf, maar op de Bron van alle wijsheid: God. Zo besluit ook het boek:
Uiteindelijk is er pas echt doel in je leven, als God jouw zin en doel is. Als Gods geboden jouw verlangen worden. Als je ontdekt dat na je dood het niet over is, maar dat God elk mens ter verantwoording roept. Eens zal Hij ons oordelen. Dan komt er ineens zin. Dan is het ineens niet vanzelfsprekend om lekker je eigen gang te gaan, om maling te hebben aan de ander. Dan ineens, weet ik: voor God was mijn leven zinvol en Hij wil dat ik mijn leven zinvol inkleed met Hem, alleen door Hem.

en ons opdraagt vandaag te leven met het oog op morgen

Prediker 12:12 NBV
En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.
En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.
Kennis dragen we over, maar ons leven leggen we af. Daarom wijst de vader niet naar de wijsheid zelf, maar naar de Bron van alle wijsheid: God.
Ik rond af. Prediker ziet geen doel in een wereld bedorven door de dood. We ontdekten al dat de vader die zijn zoon onderwijst al een stap verdergaat en ons naar boven wijst. En daarin wil ik deze biddag u iets meegeven, iets groots, iets kostbaars, iets dat zin geeft. Het is niet van mijzelf, het is van Jezus onze Here.
In een wereld waar wij onze agenda’s tjokvol hebben gepland, en waar geen ruimte is voor bezinning en rust, in die wereld mag je met prediker zeggen: ik heb werkelijk geen idee wat de zin is van mijn leven, dan alleen de kleine geneugten van elke dag. Maar je mag ook met Jezus zeggen:
.
Dia 12 NBV
Matteüs 6:31–32 NBV
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.
Prediker 12:13–14 NBV
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens, want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte.
Met prediker mag je zeggen: ik weet iets van de eeuwigheid, maar ik kan het zelf niet grijpen.
Met Jezus mag je zeggen:
Uiteindelijk is er pas echt doel in je leven, als God jouw zin en doel is. Als Gods geboden jouw verlangen worden. Als je ontdekt dat na je dood het niet over is, maar dat God elk mens ter verantwoording roept. Eens zal Hij ons oordelen. Dan komt er ineens zin. Dan wordt het leven meer dan werken en genieten en sterven. Dan kom ik de levende God tegen. Voor God was mijn leven zinvol en Hij wil dat ik mijn leven zinvol inkleed met Hem.
Matteüs 6:33–34 NBV
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Laat de Here Jezus jouw stuur mogen overnemen. Hij kwam naar de zinloze wereld, om het zin terug te geven, om het leven terug te geven. Dat leven begint vandaag al. Dat leven op weg naar Gods plan met deze wereld, en nieuw jouw plan.

en ons opdraagt vandaag te leven met de blik op morgen

Ik rond af. Prediker ziet geen doel in een wereld bedorven door de dood. We ontdekten al dat de vader die zijn zoon onderwijst al een stap verdergaat en ons naar boven wijst. En daarin wil ik deze biddag u iets meegeven, iets groots, iets kostbaars, iets dat zin geeft. Het is niet van mijzelf, het is van Jezus onze Here.
Misschien weet je nog steeds niet waarvoor jij leeft. Misschien zoek je naar een gelukkig leven. Weet dan dat Gods grootste geluk is dat Hij ons voor zich kon winnen. Hij zegt dat voor jou het grootste geluk is om te leven in zijn Koninkrijk. Daar maakt niet koning ego de dienst uit, maar Koning Jezus. Koning Jezus gunt rust aan jouw ziel die druk is zichzelf te bewijzen. Hij zegt: met prediker mag je ontdekken dat jij je leven niet in beheer hebt. In mijn Naam is er een hemelse Vader die voor je zorgt. Met prediker mag je ontdekken: er is geen zin in een wereld die ten dode opgeschreven is. In Jezus opstanding mag je weten: Gods Rijk van liefde heeft de toekomst.
Waarom las ik prediker met biddag? Om u ervan te doordringen hoezeer God de enige Bron is die zin geeft. Hij is immers de Maker van het al, en niet ondergeschikt aan de tijd zoals wij. God is de levende. Begin elke dag daarom met stilte om die God te ontmoeten. Begin maar te bidden: ‘Heer laat mij gericht zijn op uw Koninkrijk niet op mijn eigen’. En leer mij te vertrouwen dat U in mijn leven voorziet.’ Niet langer is wat ik doe of presteer de motor die mij voortdrijft, maar de liefde voor God, de liefde voor mijn man of vrouw of kinderen en mijn broers en zussen in de kerk drijven mij voort. Bespreek vanavond eens bij de koffie de vraag die ik aan het begin van de preek stelde: wat geeft jouw zin in het leven en hoe beweegt het jou? En vraag je naar aanleiding van de preek af: waar in dit geheel is God de motor van je leven?
Beginnend met de dagopening, een moment van bezinning. Heer, leidt mij vandaag dat ik uw plan dien. Niet langer is wat ik doe of presteer de motor die mij voortdrijft, maar mag de liefde voor God, de liefde voor mijn man of vrouw of kinderen en mijn broers en zussen in de kerk mij drijven. Dan hoeven uw kinderen niet allerlei hobby’s, maar mogen ze ontdekken dat het heerlijk is om samen te zijn. Dan gaat u uw kinderen voor niet te verlangen naar de vakantie, maar naar God. Dan ontvangt u echte rust. Dat is ook wat biddag is. Biddag is: Heer, ik heb mijn leven niet in mijn handen, maar u wel en in Christus weet ik dat deze zinloze wereld niet zinloos blijft, maar tot een hoger doel komt, de vernieuwing van het leven het einde van de dood en voor eeuwig vrede in het leven met U. Leef daarom vandaag, maar met het oog op morgen. De morgen dat Christus terugkomt en jou dan zal vragen: Chris waarvoor heb jij geleefd?
Wie zo leeft met het oog gericht op het rijk van de toekomst, leeft vandaag met het oog op morgen. Het hier en nu met alle doelen, prestaties, begeertes, plannen, hobby’s, werken, enzovoorts worden niet het centrum van je bestaan. Nee, in al je doelen, prestaties, plannen, hobby’s, werken, enzovoorts leer ik inzien dat alleen God de zin is van mijn bestaan. Ik mag weten dat de Schepper van deze wereld heel goed weet wat goed voor ons is. Liefde is goed voor je. Wie bij Hem begint, ontvangt ware rust in alle hectiek van elke dag. Dat is ook wat biddag zoekt, rust bij God. Rust die je ontvangt omdat Hij zin geeft aan je leven. De zin van het bestaan is dat ik leef in ontzag voor God en tot vreugde van de ander. Dan is niet alles wat je doet het belangrijkste — al mag je werken en genieten — maar dan is de vraag hoe je leeft met God en je gezin, je broeders en zusters in de gemeente, de mensen in je omgeving het belangrijkste.
Daar wordt je bevrijdt van je belangrijke zelf die altijd bezig moet zijn. Als ik dat toepas in ons tjokvolle leven dan betekent dit dat God u en jou rust gunt. Beginnend met de dagopening, een moment van bezinning. Heer, leidt mij vandaag dat ik uw plan dien. Niet langer is wat ik doe of presteer de motor die mij voortdrijft, maar mag de liefde voor God, de liefde voor mijn man of vrouw of kinderen en mijn broers en zussen in de kerk mij drijven. Dan hoeven uw kinderen niet allerlei hobby’s, maar mogen ze ontdekken dat het heerlijk is om samen te zijn. Dan gaat u uw kinderen voor niet te verlangen naar de vakantie, maar naar God. Dan ontvangt u echte rust. Dat is ook wat biddag is. Biddag is: Heer, ik heb mijn leven niet in mijn handen, maar u wel en in Christus weet ik dat deze zinloze wereld niet zinloos blijft, maar tot een hoger doel komt, de vernieuwing van het leven het einde van de dood en voor eeuwig vrede in het leven met U. Leef daarom vandaag, maar met het oog op morgen. De morgen dat Christus terugkomt en jou dan zal vragen: Chris waarvoor heb jij geleefd?
Dan ontvangt u echte rust. Dat is ook wat biddag is. Biddag is: Heer, ik heb mijn leven niet in mijn handen, maar u wel en in Christus weet ik dat deze zinloze wereld niet zinloos blijft, maar tot een hoger doel komt, de vernieuwing van het leven het einde van de dood en voor eeuwig vrede in het leven met U. Leef daarom vandaag, maar met het oog op morgen. De morgen dat Christus terugkomt en jou dan zal vragen: Chris waarvoor heb jij geleefd?
Leef daarom vandaag, maar met het oog op morgen. De morgen dat Christus terugkomt en Hij jou zal vragen: Chris waarvoor heb jij geleefd?
Leef daarom vandaag, maar met het oog op morgen. De morgen dat Christus terugkomt en jou dan zal vragen: Chris waarvoor heb jij geleefd?
Als ik dat toepas in ons tjokvolle leven dan betekent dit dat God u en jou rust gunt. Beginnend met de dagopening, een moment van bezinning. Heer, leidt mij vandaag dat ik uw plan dien. Niet langer is wat ik doe of presteer de motor die mij voortdrijft, maar mag de liefde voor God, de liefde voor mijn man of vrouw of kinderen en mijn broers en zussen in de kerk mij drijven. Dan hoeven uw kinderen niet allerlei hobby’s, maar mogen ze ontdekken dat het heerlijk is om samen te zijn. Dan gaat u uw kinderen voor niet te verlangen naar de vakantie, maar naar God. Dan ontvangt u echte rust. Dat is ook wat biddag is. Biddag is: Heer, ik heb mijn leven niet in mijn handen, maar u wel en in Christus weet ik dat deze zinloze wereld niet zinloos blijft, maar tot een hoger doel komt, de vernieuwing van het leven het einde van de dood en voor eeuwig vrede in het leven met U. Leef daarom vandaag, maar met het oog op morgen. De morgen dat Christus terugkomt en jou dan zal vragen: Chris, wat was jouw doel in je leven, en wat heeft je werk opgebracht?
We komen uit bij de Bergrede: Jezus onderwijs over het Koninkrijk van God waarnaar elk mens mag leven:
Amen
DIA 15
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – DIA 16 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.
Matteüs 6:31–32 NBV
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.
Met prediker mag je ontdekken: de zin in dit leven zonder God is niet meer dan eten en drinken want morgen sterven wij. Maar in Jezus mag je ontdekken: het leven is meer dan eten en drinken, er is een Vader die om je geeft.
Dat verandert ook het doel van je leven:
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Matteüs 6:33–34 NBV
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Met prediker vraag ik mij af: wat is het doel van een leven waarin iedereen sterven moet? Met Jezus zeg ik: het doel van dit leven is samenleven met de levende God en met de ander. Gods toekomst, Gods morgen is gevende liefde.
Misschien weet je nog steeds niet waarvoor jij leeft. Misschien zoek je naar een gelukkig leven. Weet dan dat Gods grootste geluk is dat Hij ons voor zich kon winnen.
Hij leert dat jou het grootste geluk. Dat is niet je druk maken in het hier en nu om alle kansen te grijpen. Het is wel je druk maken om de twee grote geboden: God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf.
Koning Jezus gunt rust aan jouw ziel die druk is zichzelf te bewijzen. Hij zegt: met prediker mag je ontdekken dat jij je leven niet in beheer hebt. In mijn Naam is er een hemelse Vader die voor je zorgt. Met prediker mag je ontdekken: er is geen zin in een wereld die ten dode opgeschreven is. In Jezus opstanding mag je weten: Gods Rijk van liefde heeft de toekomst.
Wie zo leeft met het oog gericht op het rijk van de toekomst, leeft vandaag met het oog op morgen. Het hier en nu met alle doelen, prestaties, begeertes, plannen, hobby’s, werken, enzovoorts worden niet het centrum van je bestaan. Nee, in al je doelen, prestaties, plannen, hobby’s, werken, enzovoorts leer ik inzien dat alleen God de zin is van mijn bestaan.
Ik mag weten dat de Schepper van deze wereld heel goed weet wat goed voor ons is. Liefde is goed voor je. Wie bij Hem begint, ontvangt ware rust in de hectiek van alledag.
Dat is ook wat biddag zoekt, rust bij God. Rust die je ontvangt omdat Hij zin geeft aan je leven. De zin van het bestaan is dat ik leef in ontzag voor God en tot vreugde van de ander. Dan is niet alles wat je doet het belangrijkste — al mag je werken en genieten — maar dan is de vraag hoe je leeft met God en je gezin, je broeders en zusters in de gemeente, de mensen in je omgeving het grootste doel waarvoor jij leeft.
Leef daarom vandaag, maar met het oog op morgen. De morgen dat Christus terugkomt en Hij jou zal vragen: Chris! Wat was het doel van jouw leven?
Amen
Related Media
Related Sermons