Faithlife Sermons

Proste

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript
Exodus 8:4 ČSP
Farao zavolal Mojžíše a Árona a řekl: Proste Hospodina, aby mě a můj lid zbavil žab. Pak propustím lid, aby obětovali Hospodinu.
Exodus 8:24 ČSP
Farao tedy řekl: Já vás propustím, abyste v pustině obětovali Hospodinu, svému Bohu, jen nechoďte příliš daleko. Proste za mne.
Exodus 9:28 ČSP
Proste Hospodina. Dost již bylo Božího hřmění a krupobití. Propustím vás, nebudete tu déle zůstávat.
Exodus 10:17 ČSP
Proto sejměte prosím ještě tentokrát můj hřích a proste Hospodina, svého Boha, aby odvrátil ode mne aspoň toto umírání.
Leviticus 14:9 ČSP
Sedmého dne si oholí všechny vlasy na hlavě, vousy i obočí, prostě si oholí všechny chlupy, vypere si oděv, umyje si tělo vodou a bude čistý.
Matthew 9:38 ČSP
Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“
Luke 10:2 ČSP
Říkal jim: „Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.
Luke 21:36 ČSP
Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít, a postavit se před Syna člověka.“
Related Media
Related Sermons