Faithlife Sermons

The Church of Philadelphia

Revelation  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 16 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Mở Bài:

Nếu chúng ta thiếu tài chánh, thiếu khả năng, thiếu sức khoẻ có phải đó là dấu hiệu Chúa đóng cửa các cơ hội không? Vậy lời Chúa trong Khải Huyền 3:8, con có ít năng lực “little power" nhưng vẫn đủ năng lực “power” để vâng giữ lời Chúa và không chối bỏ danh Ngài?
ít năng lực vì chúng ta đang nhìn vào khả năng của mình, ít năng lực vì chúng ta đang cậy vào một con người nào đó sẽ giúp mình. ít năng lực vì chúng ta đã đánh mất sự tương giao với Chúa thường xuyên.
Khi chúng ta nhìn vào đó, thì mọi sự sẽ cảm thấy quá khó. “người đó tôi mất 5 năm 10 năm mà anh đó chị đó vẫn cứng lòng. Một trong những lý do mà tôi kinh nghiệm: chúng ta nhìn vào hoàn cảnh và vấn đề hơn tìm cái chìa khoá của Đấng Thánh (Khải Huyền 3:7),
Fileo = tình anh em. Trong tiếng Hy-lạp có 3 danh từ nói về tình yêu “Agape, Fileo, & Eros"
Xe sắp hết xăng còn chạy được không? phone sắp hết bin còn gọi được không? đức tin yếu sắp bị cám dổ lôi cuốn còn cứu giãn được không? Được! nhưng phải
Đấng có quyền đóng thì không ai mở, đấng có quyền mở thì không ai đóng lại được… cơ hội Chúa đưa đến cho chúng ta làm chứng phúc âm của Giê-Su, là cánh cửa Chúa đang mở ra. Thử hỏi bao nhiêu lần chúng ta đã thờ ơ trước cánh cửa Chúa mở cho chúng ta.
Bởi vì cánh cửa cơ hội của Chúa sẽ đóng lại khi chúng ta làm buồn ĐTL. Làm buồn ĐTL là chúng ta gieo những cai đắng, ghen ghét, hận thù, oán trách, v.v. Thì không ai ngoài Chúa, sẽ đóng cánh cửa cơ hội và lần hồi mất ơn mất phước luôn.
mà lại làm buồn ĐTL. Làm buồn ĐTL là chúng ta gieo những cai đắng, ghen ghét, hận thù, oán trách, v.v.
mà lại làm buồn ĐTL. Làm buồn ĐTL là chúng ta gieo những cai đắng, ghen ghét, hận thù, oán trách, v.v.
Một
Thì không ai ngoài Chúa, sẽ đóng cánh cửa cơ hội và lần hồi mất ơn mất phước luôn. HT Philadelphia là một trong 7 HT Chúa không trách con dân Ngài như các HT kia. vì HT Philadelphia là một trong 7 HT cứu được nhiều linh hồn nhất so với kia.
Trái lại HT Philadelphia là một trong 7 HT Chúa không trách con dân Ngài như các HT kia. vì HT Philadelphia là một trong 7 HT cứu được nhiều linh hồn nhất so với các HT kia.
HT Philadelphia là một trong 7 HT Chúa không trách con dân Ngài như các HT và HT này cũng là một HT cứu được nhiều linh hồn nhất so với kia.
Fileo = tình anh chị em. Trong tiếng Hy-lạp có 3 danh từ nói về tình yêu “Agape, Fileo, & Eros" Tình yêu giữa anh chị em (Fileo) được gắn bó, cho nên mọi người xung quanh tìm đến mà cộng tác mạnh mẽ.
Fileo = tình anh em. Trong tiếng Hy-lạp có 3 danh từ nói về tình yêu “Agape, Fileo, & Eros" Tình
Khải Huyền 3:8a, ta biết các công việc của con. Chúa biết các công việc của con đã làm theo ý Ta. Ý Chúa, là họ vâng giữ Lời Chúa và không chối bỏ danh Chúa trước sự khó khăn, cám dổ, thử thách.
Thử thách là những đối đầu với một số người thuộc nhà hội của Sa-tan (Khải Huyền 3:9). Có những người tự xưng là tín đồ, nhưng đời sống không ra chi. Thì cuối cùng Chúa sẽ khiến những sự giả dối phải phủ phục dưới chân các người công bình.
Cho nên chúng ta cứ yên tâm, nếu mình thật thì sự thật sẽ được bày tỏ trong sự vinh quang. Còn nếu quý vị không thật, thì mọi sự sẽ bị phơi bày một cách trần trụi và xấu hổ.
Vì thì giờ của Chúa rất gần, Chúa đến rất nhanh chóng (Khải Huyền 3:11). Ngài sẽ thử nghiệm từng người một để xem ai sẽ kiên trì vâng giữ lời Chúa cho đến cuối cùng. Vâng giữ lời Chúa không chỉ thuộc câu gốc thôi, nhưng Lời Chúa ban phát cho HT Philadelphia với một mục đích: đó là hãy bày tỏ lòng yêu thương trong anh chị em với nhau.
Dẫu con có ít năng lực, nhưng tình yêu gắn bó của anh chị em trong Chúa giúp chúng ta giữ vững để qua khỏi giờ thử thách sắp đến. Trong thực tế, HT của ĐCT phải trãi nghiệm qua nhiều thử thách. chúng ta phải đối diện từ bên trong ra đến bên ngoài.
Có ông mục sư nọ hầu việc Chúa nhiều năm rồi, cho nên Chúa gọi ông về. Khi mục sư đến tới cổng thiên đàng gặp thánh Phi-e-rơ, thì thánh Phi-e-rơ mới lần tìm tìm đây! cái laptop này dành riêng để dự trữ tất cả tài liệu sinh hoạt của HT ông MS đó ra.
H
Xin lỗi, cái computer phải thâu trử nhiều dự kiện vấn đề các HT trên thế giới. và bị trụt quá tảy nó crash rồi, cho nên tôi không thể register ông vô cỗng thiên đàng được. Thôi để tôi gởi ông trở lại 1 tháng đễ sử computer rồi kêu ông về nhé.
Mới vừa mở ra, boost-up start-up computer, thì bị crash. Thánh Phi-e-rơ quây qua mới nói: Xin lỗi, cái computer của HT ông chứa nhiều vấn đề nhiều dự kiện vấn đề cho nên quá tảy nó crash rồi,
Xin lỗi, cái computer phải thâu trử nhiều dự kiện vấn đề các HT trên thế giới. và bị trụt quá tảy nó crash rồi, cho nên tôi không thể register ông vô cỗng thiên đàng được. Thôi để tôi gởi ông trở lại 1 tháng đễ sử computer rồi kêu ông về nhé.
Sorry MS, computer hư rồi, cho nên tôi không thể register ông vô cỗng thiên đàng được. Thôi để tôi gởi ông trở lại 1 tháng đễ sửa computer rồi Chúa kêu ông về nhé. Vị MS. này mặt rất buồn, vì sắp bước vô thiên đàng xung xướng rồi mà còn phải trở lại chịu nhịn nhục kiên nhẫn đối đầu với thử thách tiếp tục nữa hay sao? (Khải Huyền 3:10)
Sau đó ông mới cất tiếng hát với bài “thưa Cha con sẽ về"
Thế thì mục sư phải trở lại trần gian và phải tiếp tục đối diện với nhiều thử thách, ông cất tiếng hát để an ủi một
Là ơn
Câu hỏi cho chúng ta hôm nay, những thử thách sắp đến, chúng ta có kiên trì để giữ vững cho đến ngày cuối cùng không? Vì Chúa hứa trong Khải Huyền 13:12, người nào thắng, Chúa sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ của ĐCT. (Ga-la-ti 3:9, 1 Ti-mô-thê 3:15).
Khải Huyền 3:7, Đấng Thánh và Chân Thật (Holy & True One), Đấng có chìa khoá của Đa-vít, Đa-vít là dòng dõi được Chúa chọn. Chìa khoá Chúa đã mở rộng cho HT Philadelphia. Thì chì khoá của Chúa cũng sẽ mở rộng cho HTPATV để cứu được nhiều linh hồn.
HT Philadelphia
HT Philadelphia là HT có tình yêu thương gắn bó với nhau trong tình anh chị em. HTPATV có tình yêu thương gắn bó với nhau trong tình anh chị em không? Sự gắn bó với nhau là cột trụ (Chúa Giê-Su) được đặc ở trong đền thờ của Chúa (Khải Huyền 3:12).
Lý do nhiều người vẫn sếp hạng Chúa Giê-su bằng hoặc thấp hơn các giáo chủ của họ vì các quyền lực tối tăm che khuất tâm linh - (Khải Huyền 3:9) thì Chúa mới khiến cho những kẻ tự xưng là dân của Chúa, nhưng thật sự không phải. Vì họ tự xưng là dân của Chúa. Nhiều người tự xưng là tín đồ này tín đồ nọ, nhưng vẫn còn thờ nhiều ông thần khác được nắng lên bởi bụi đất, đục đẻo bằng tay của con người mà thờ.
Các người ấy, là những trụ cột (Chúa Giê-Su) sẽ được ĐCT viết danh của Ngài trên các người ấy (Ê-phê-sô 2:21-22, 1 Phi-e-rơ 2:4-5).
Biết là ĐCT toàn năng mà sao dám chống nghịch? Bởi vì nó biết ĐCT có tình yêu thương vô điều kiện (agape). Con cái mà nó biết mình có sự rộng lượng giàu lòng yêu thương thì nó sẽ trở thành một đứa ít kỹ.
Kết luận: nhìn vào vấn đề và hoàn cảnh sẽ thấy chúng ta ít năng lực, nhưng ai kiên trì vâng giữ lời Chúa, và không chối bỏ danh Ngài, thì Chúa sẽ xây dựng chúng ta như là trụ cột ở trong đền thờ của Ngài.
Related Media
Related Sermons