Faithlife Sermons

Our Father in The Heavens

The Lord's Prayer  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Mở Bài:

Tuần rồi dàn bài của lời cầu nguyện nằm trong 3 yếu tố: ca ngợi tôn vinh Chúa, giãi quyết vấn đề vật chất, và giãi quyết vấn đề tâm hồn, và giãi quyết vấn đề tâm linh.
Tất nhiên Chúa không muốn chúng ta bài bản, nhưng không thể bởi đó mà chúng ta chỉ cầu nguyện trong cảm giác thôi. Dẫu có nhiều quang điễm khác nhau, phong cách cầu nguyện khác nhau, contextual khác nhau; nhưng dàn bài vẫn là cái nền tãng cho mội chi tiết của sự cầu nguyện.
trước hết chúng ta thường bắt đầu với “kính lạy Chúa" dựa trên Ma-thi-ơ 6:Câu 9a: Lạy Cha chúng con ở trên trời. kính lạy là sự tôn nghiêm trước mặt đấng toàn năng. Trong cựu ước, ĐCT với dân sự có một khoãn cách rất nghiêm khắc. cho nên họ xưng danh Chúa nhiều cách khác nhau ngoài xưng danh "Cha" như trong thời tân ước.
Bắt đầu trước hết chúng ta thường bắt với “kính lạy
Hãy xem
Xuất 19:1-25, ĐGHV hiện diện với dân sự thời Môi-se lãnh đạo. câu 10b, phải giặt y phục. câu 12, không ai được leo lên núi, vì chạm đến núi là nơi ĐGHV thì sẽ bị xử tử. Câu 13, mọi người phải chời kèn thổi lên mới được lên núi. Câu 15, đàn ông không được đến gần đàn bà.
Câu 16-21, diễn tã cảnh khi ĐGHV hiện diện. Sau đó là 10 điều răng của ĐGHV ban cho dân sự trong Xuất 20.
Cho nên khi Chúa Giê-su nói trong phúc âm Giăng 14:6 không bởi Chúa Giê-su thì không ai có thể đến cùng Cha. Ai có thể đến cùng Cha được khi xem lại bối cảnh trong Xuất 19-20?
Chỉ có những ai được biệt riêng ra cho Ngài, tất cả dân sự phải vâng theo mạng lịnh như Chúa bảo với Môi-se: phải giặt y phục, bây giờ nghĩa là ăn năn tội và được tẫy thanh bằng huyết của Chúa Giê-su.
Và phải Chờ lệnh của Chúa trong tiếng kèn mới được đến gần núi và leo lên núi. tiếng Shofar cái xừng của con ram hoặc the chatsotserah made of hammered silver. Moses was told by God to make two trumpets of hammered silver. Only the priests were allowed to blow them, and they were the means of alerting the people to assemble, to dismiss, to set out on a journey, to go into battle and to mark new year and other festivals.
Cả cựu ước và tân ước ám chỉ tiếng kèn là một âm thanh để con dân Chúa phải yên lặng trang nghiêm tập trung nghe tiếng Chúa phán.
Paul tells us that when God descends at the Last Day the trumpet call of God will sound () and at the last trumpet the dead will be raised (). Jesus makes it clear that this final trumpet call will be blown by angels ().
Qua sự oai nghi của ĐGHV, là Đức Chúa Trời quyền năng, con người không có khả năng để đến gần Ngài được. không như chúng ta nghĩ ĐCT giống như người cha ở Mỹ. Thường người cha ở Mỹ rất thân thiện gần gủi với con cái. Cho nên chúng ta không thể mườn tượng khi kêu ĐGHV là cha được.
Dẫu Chúa là đấng tạo ra mọi loài vạn vật. Chúa sanh chúng ta ra, thì đâu có lý do gì mà không gọi bằng cha được phải không? Đúng! nhưng vì tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva đã bắt đầu phạm tội khiến xa cách Chúa. Trong lúc đó, Chúa đi tìm Adam, và Chúa cũng gọi “con" Adam con ở đâu?
Chúa. Trong lúc đó, Chúa đi tìm Adam, và Chúa cũng gọi “con" Adam con ở đâu?
Chúa kể chúng ta là con, nhưng chính vì tội lỗi khiến mối quang hệ cha con không còn gần nữa. Thí dụ: con cái mà nó làm sai điều gì, nó thường trốn tránh người cha. Có bao giờ chúng ta thấy cảnh sát chạy trốn tội phạm? không! chỉ có cảnh sát chạy theo / rượt theo kẻ tội phạm.
Giống như thế, ĐCT là cha thánh khiết, và Ngài luôn đuổi theo tội nhân. đến nỗi Ngài đã xả thân hy sinh để trở thành con người đó là Chúa Giê-su. Ngài đã đuổi theo toàn thể nhân loại đang tìm cách xa lánh Ngài.
Cho nên, khi Chúa Giê-su đề cập trong phúc âm Giăng 14:6, không bởi Chúa Giê-su, không bởi huyết của Ngài thì không ai có thể đến gần Đức Chúa Cha. Chỉ có Chúa Giê-su là ĐCT thì qua Ngài chúng ta mới gọi ĐGHV / ĐCT là cha.
Có nhiều tôn giáo trên thế gian lập ra, nhưng họ không thể gọi ĐCT là cha được. Họ giống như dân sự trong thời cựu ước, nếu không giặc sạch y phục, thì không thể đụng đến núi của ĐGHV đang ngự. Đúng vậy, giặt y phục = tẫy thanh tội lỗi không ai ngoài huyết của Chúa Giê-su (Hê-bơ-rơ 9:22, Giăng 1:29)
Lạy cha của chúng con ở trên trời, lạy cha qua sự tha tội của Chúa Giê-su, thì chúng con mới được gọi Abba / Cha (Mác 14:36, Rô-ma 8:15). Nếu không có sự tha tội, thì lúc cuối cùng, chúng ta phải lạy thẫm phán… không cần biện luận cả, ngươi phạm tội, cồng nó, bỏ xuống quả ngục.
cha của chúng con ở trên trời, (Thi-Thiên 139:9) trời nghĩa là không giới hạn sự hiện hữu của Ngài. Nếu bắt đầu bằng câu “lạy cha của chúng con ở dưới đất" nghĩa là chúng ta đang kêu cầu một đấng có giới hạn. Sự hiện hữu của đấng đó không có thể khắp mọi nơi được.
Kết Luận: có 5 câu hỏi về mối quang hệ giữa cha và con, Cha của con ở trên trời, kêu cầu Cha không có nằm trong giới hạn của vũ trụ, nhưng là cha là ĐCT toàn năn, toàn tri, toàn tại.
Related Media
Related Sermons