Faithlife Sermons

Učedníci podle Lukáše

Učedníci  •  Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  43:34
0 ratings
· 10 views

Druhé zamyšlení nad jedinečností každého evangelia a učedníků. Lukáš si ve svém evangeliu všímá modlitby, lidí na okraji a také peněz více než jiní evangelisté.

Files
Notes
Transcript
This sermon does not have any notes.
Related Media
Related Sermons