Faithlife Sermons

Jezus was mij schoon

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Jezus houdt een grote schoonmaak

Geliefde gemeente,
Doet u wel eens aan een grote voorjaarsschoonmaak? Als rond februari – maart de temperaturen beginnen op te lopen en de zon vaker schijnt, de dagen langer duren. Als de koolmeesjes weer hun vrolijke deuntjes laten horen en u de geur van de landbouw weer ruikt. Dan kan het zomaar zijn dat u op een dag zegt: vandaag ga ik mijn huis aanpakken. De ramen gaan wijd open, alles wordt uitgeklopt, gewassen en geschrobd. Het huis wordt gelucht, gepoetst en ingericht. Een grote schoonmaak
Zo maakt Jezus aan het begin van zijn werk op aarde — evenals op het einde van zijn leven, zie de zogenaamde synoptische evangeliën, Mat, Marc en Luc. — het huis van zijn Vader schoon. Jezus is, naar het evangelie van Johannes, het Woord dat vanaf het begin bij God was. In het Woord was het leven en alleen in Hem zien wij het levenslicht. Dit Woord van God, was vlees en bloed geworden. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van ​goedheid​ en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Dit levende Woord reinigt de tempel. Niet met stoffer en blik, noch de mattenklopper, maar met een zweep van touwtjes jaagt hij de runderen, de schapen en hun verkopers weg, gooit hij de tafels met muntjes van de geldwisselaars om en stuurt hij de duivenverkopers met hun duiven de laan uit. De aanleiding: jullie maken van mijn Vaders huis een markthal. De motivatie? ‘Zijn leerlingen herinneren dat er geschreven staat: de liefde voor uw huis heeft mij verteerd’. De mensen geven Jezus de aanleiding zo te handelen. Zijn motief is zijn brandende liefde voor de Vader!
Als de Here Jezus, Gods eigen Zoon, Gods Woord, op aarde is, is het eerste wat hij zo ongeveer doet de tempel, het huis van zijn Vader opschonen. Niet met stoffer en blik, noch de mattenklopper, maar met een zweep van touwtjes jaagt hij de runderen, de schapen en hun verkopers weg, gooit hij de tafels met muntjes van de geldwisselaars om en stuurt hij de duivenverkopers met hun duiven de laan uit. De aanleiding: jullie maken van mijn Vaders huis een markthal. De motivatie? ‘Zijn leerlingen herinneren dat er geschreven staat: de liefde voor uw huis heeft mij verteerd’. Dus de aanleiding vormt het gedrag daar in de tempel. De motivatie is Jezus liefde voor de Vader.
Nu zou je kunnen zeggen: die offerdieren zijn toch voor de Vader, hij had het zelf bevolen te offeren. Zo wilde God omgaan met zijn mensen. Zo wist het volk: God wil met ons omgaan, maar dat kan niet zomaar. Wij zijn belast met zonde en schuld. Wij zouden moeten sterven als we God nu zouden ontmoeten. Maar God zelf baande een weg, de weg van het bloed. Bloed dat vloeit als teken: dat had ik moeten zijn. Wil God dit zelf niet? Ja, maar God heeft nooit gewild dat een bedehuis een marktplaats zou worden.
De leiders van het volk liet handelaren toe om hun waren te verkopen. Als dan de Israëlitische mannen driemaal per jaar naar de tempel toe gingen dat konden ze mooi daar de dieren kopen. Misschien werden eigen meegebrachte dieren wel afgekeurd, dat weet ik niet. Maar zoals een winkelier in de winkelstraat een flinke huur moet betalen, en een pompbediende langs de snelweg een hoog bedrag, zo zullen deze handelaren flink hebben moeten betalen aan de geestelijke top voor deze trekpleister, en zullen die dieren dus ook flink geld gekost hebben. Geld en God zijn niet tegelijk te dienen. Je zult aan een van beide je hart verkopen.
Ja, maar nergens heeft God bevolen dat er in de tempel een markt zou moeten worden gehouden. De tempeldienst was tot verrijking van de leiders verworden, niet tot eer aan God. Dat zit zo: de joodse mannen moesten vanaf hun twaalfde zo’n driemaal per jaar naar de tempel. Dat was de enige plek waar God vereert mocht worden. Dat wil niet zeggen dat ze elders God niet mochten aanbidden, maar hier op deze speciale plek had God verordend dat het volk zijn offers zou brengen. Welnu, nu hadden de leiders binnen de muren van de tempel handelaren toegestaan om hun offerdieren te verkopen. Natuurlijk, een zeer slimme plek. Als het ware een tankstation langs de snelweg, een strandtent langs het strand. De mensen die deze kans kregen hadden de mooiste plek. Het kan niet anders of deze handelaren mochten daar ook de hoofdprijs voor betalen. Reken maar dat ze leges moesten afdragen aan de leiding en dat die hoog waren.
Jezus komt daarom opruimen. Gods huis was voor de omgang tussen God en Zijn volk, daar hoort geld niet tussen. Er hoort geen entree geheven te worden voor de boodschap van genade. Het is Gods vrije gift. Daar heeft iedereen toegang toe, Jezus houdt dus een grote schoonmaak.
Ten teken dat een zondig volk toegang krijgt tot de heilige God. God had immers zelf dit middel van het offer ingevoerd om samen met dit volk te kunnen leven. Ja, maar nergens heeft God bevolen dat er in de tempel een markt zou moeten worden gehouden. De tempeldienst was tot verrijking van de leiders verworden, niet tot eer aan God. Dat zit zo: de joodse mannen moesten vanaf hun twaalfde zo’n driemaal per jaar naar de tempel. Dat was de enige plek waar God vereert mocht worden. Dat wil niet zeggen dat ze elders God niet mochten aanbidden, maar hier op deze speciale plek had God verordend dat het volk zijn offers zou brengen. Welnu, nu hadden de leiders binnen de muren van de tempel handelaren toegestaan om hun offerdieren te verkopen. Natuurlijk, een zeer slimme plek. Als het ware een tankstation langs de snelweg, een strandtent langs het strand. De mensen die deze kans kregen hadden de mooiste plek. Het kan niet anders of deze handelaren mochten daar ook de hoofdprijs voor betalen. Reken maar dat ze leges moesten afdragen aan de leiding en dat die hoog waren.
Dat zit zo: de joodse mannen moesten vanaf hun twaalfde zo’n driemaal per jaar naar de tempel. Dat was de enige plek waar God vereert mocht worden. Dat wil niet zeggen dat ze elders God niet mochten aanbidden, maar hier op deze speciale plek had God verordend dat het volk zijn offers zou brengen. Welnu, nu hadden de leiders binnen de muren van de tempel handelaren toegestaan om hun offerdieren te verkopen. Natuurlijk, een zeer slimme plek. Als het ware een tankstation langs de snelweg, een strandtent langs het strand. De mensen die deze kans kregen hadden de mooiste plek. Het kan niet anders of deze handelaren mochten daar ook de hoofdprijs voor betalen. Reken maar dat ze leges moesten afdragen aan de leiding en dat die hoog waren.
Van oorsprong namen de joden zelf hun dieren mee, uit eigen veestapel. Hoe het nu komt dat dit gebruik helemaal vervallen is weet ik niet, ik weet ook niet of het helemaal niet meer gebeurde, maar wat ik wel weet is dat Jezus de tempel een markthal noemt en dat de kans groot is dat geld een belangrijker motief werd dan de dienst aan God zelf. Hoe vroom alles ook leek. Naast God, stond geld en Jezus ruimt dat op.

ten gunste van Gods liefde

Zoals ik al zei: Jezus motief is de immense liefde voor God. Hij jaagt alle valse motieven weg uit het heiligdom van God. De joden hadden niet het lef om hem te veroordelen dat hij dit deed. Waarschijnlijk was deze koehandel zo zichtbaar dat ze Hem niet konden tegenspreken. Maar ze vragen wel iets anders: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Ze vallen Jezus op zijn persoon aan.
Jezus antwoordt dan met een raadsel: breek dit heiligdom maar af en ik zal het in drie dagen doen herrijzen. Als je christen bent en met het geloof bent opgevoed, dan weet je precies waar Jezus over spreekt. Al was het maar omdat Johannes de evangelist zelf al die uitleg erbij geeft. Hij doelde op zijn eigen Lichaam. Hij doelde op zichzelf, waar de Joden blijkbaar begrepen dat hij het over een stenen gebouw had.
Hier volgt het hoogtepunt. De tempel in Jeruzalem was de enige plek op aarde waar God van zei: daar wil ik vereerd worden en wel op mijn manier. De tempel was het zichtbare evangelie dat God onder zijn volk wonen wil. En op die dag dat Jezus daar was was God op een nog meer unieke wijze dan ooit tevoren zelf aanwezig. In de persoon van Jezus. Daar in de tempel van God, liep de tempel van God. God heeft onder ons gewoond in Christus. Christus is de ware Tempel, waar God woonde, waar God volledig werd geëerd in alles wat Jezus deed.
. De tempel op de rots in Jeruzalem is de enige tempel die God zelf bevolen heeft te bouwen. Hier is Gods unieke tegenwoordigheid onder alle volkeren. Maar nu is het Woord Vlees geworden. Er staat dat God onder ons gewoond heeft. Gods Woord is op aarde gekomen. Hier is sprake van Gods zelfexpressie. God heeft onder ons gewoond in Christus. Christus is de ware Tempel, waar God woonde, waar God volledig werd geëerd in alles wat Jezus deed.
En dit Woord zo zei ik al zoeven komt met goedheid en waarheid. Die staan naast elkaar. Gods goedheid, genade en hartezeer voor mensen, moet altijd naast de waarheid staan. Jezus komt met genade. Al zijn daden waren gericht op het leven van de mensen. Hij genas ze, bevrijdde hen, voedde hen. Maar hij legde ook, zoals hier in de tempel, onze zonde bloot. De diepste roerselen van ons hart, de zonde die ons aanklaagt en ons vervloekt die zonde benoemt hij en hij zoekt harten die voor die waarheid willen openstaan. Mensen die dan ook bidden: Ach Heer, wilt u mij vergeven!
Wat deed Jezus dan? Nou hij kwam met genade en met waarheid, staat er in . En dat is belangrijk dat die twee naast elkaar staan. Jezus komt met genade. Zijn hele houding is gericht om mensen het leven te geven. Hij voedt zo vijfduizend man uit genade. Tegelijk is Jezus ook waarheid. Hij ontmaskert de agenda’s van onze harten, de vuilheid in ons hart. Hij jaagt weg en ruimt op wat er niet past.
Tegelijk is Jezus ook waarheid. Hij ontmaskert de agenda’s van onze harten, de vuilheid in ons hart. Hij jaagt weg en ruimt op wat er niet past.
De joodse leiders werden niet nederig van hart. Nee zij kregen harten als steen en gebruiken deze uitspraak: breek deze tempel maar af en ik zal het doen herrijzen in drie dagen om hem veroordeeld te krijgen. De Heere Jezus die zelf met een zweepje de koeien de tempel uit jaagt, zal later zelf als een beest worden gegeseld, gemarteld en gekruisigd. Die weg koos hij gewillig omdat Hij ook wist wat er op zijn dood zou volgen. Opstanding na drie dagen.
Jezus had gezegd: breek deze tempel maar af! En ja dat zouden ze doen. Ze braken Jezus. Maar Jezus had ook belooft: na drie dagen zal ik het doen herrijzen. En met het sterven van Jezus werd de oude tempel buiten dienst gesteld. Want toe Jezus riep het is volbracht! Scheurde het tempeldoek dat symbool stond tussen de scheiding tussen de heilige God en de mens. Want Gods liefde wil niet bij de zonde blijven en het oordeel over de zonde, maar wil ons het nieuwe leven geven. Waar mensen goed zijn in het afbreken, zo zei PHRvH, daar is God goed in het opbouwen en renoveren van ons leven.

laat hem ook jouw hart schoonmaken

Jezus stond op uit de doden. Jezus wijst je een nieuwe weg, de weg langs het kruis. Via de weg mogen wij tot God komen. Ik moet het anders zeggen: via die weg komt God naar zondige mensen toe. Hij wil nu huishouden in ons. Hij wil er wonen en er schoonmaken. Want in Christus zijn wij God gaan toebehoren. Dat betekent zegt Paulus dat wij tempel van God zijn geworden in Christus. Wat betekent dat? Laten we bekijken:
Maar ons liet hij niet zonder trooster.
Hij gunt ons zijn Geest die in ons woont. God wil bij mensen wonen die met een schuldbewust hart bij Hem komen. U bent dus een tempel van de Heilige Geest, daar zegt Paulus het volgende over:
Wij mogen zelf nu verblijfplaats zijn van de allerhoogste God. Wij hoeven hem niet te zoeken op één plek, God is zelf heel dicht bij ieder die Christus belijdt als Heer.
U bent dus een tempel van de Heilige Geest, daar zegt Paulus het volgende over:
Wij hoeven hem niet te zoeken op één plek, God is zelf heel dicht bij ieder die Christus belijdt als Heer.
Laten we nu een sprongetje maken naar de brief van Paulus aan de Korintiërs. Daar staan namelijk de volgende woorden opgetekend:
De Korintiërs zeggen:
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd.
Maar Paulus antwoordt door de Geest geleid:
15Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van ​Christus? Zal ik dan de leden van ​Christus​ nemen en die maken tot leden van een ​hoer? Volstrekt niet!
maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen.
Hoe krachtig klinkt Gods Woord door Paulus. Een christen geniet vrijheid, maar je kan niet vrijblijvend je oude gang gaan. Wie zich laat leiden door alles behalve Christus, is in de macht van een ander. Maar wij zijn leden van Christus.
16Of weet u niet dat wie zich met een ​hoer​ verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn.
Zal ik dan de leden van ​Christus​ nemen en die maken tot leden van een ​hoer? Volstrekt niet! 16 Of weet u niet dat wie zich met een ​hoer​ verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn.
15 Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van ​Christus? Zal ik dan de leden van ​Christus​ nemen en die maken tot leden van een ​hoer? Volstrekt niet! 16 Of weet u niet dat wie zich met een ​hoer​ verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn.
17Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.
Paulus zegt dat alles wat je naast God op de eerste plaats zet overspel is. Je kan niet en geld en God dienen. Je kan niet seks en God dienen. Je kan niet macht en God dienen. Je kan niet jezelf en God dienen. Je kan niet succes en God dienen. Je kan niet je eigen waardigheid hoog proberen te houden en God dienen.
Want
17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. 18 Vlucht weg van de ​hoererij.
17 Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem. 18 Vlucht weg van de ​hoererij.
18Vlucht weg van de ​hoererij. Elke ​zonde​ die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie ​hoererij​ bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
Hoe krachtig klinkt dit Woord. Vlucht weg! Doet u dat ook? Merkt u ook waar u aan gebonden bent? Bidt u dan ook om bevrijding? Bidt u of de Geest u sterk maakt voor Christus te leven en niemand anders?
19Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de ​Heilige​ Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?
19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de ​Heilige​ Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de ​Heilige​ Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
Elke ​zonde​ die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie ​hoererij​ bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. 19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de ​Heilige​ Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
20U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
Zo wij nu zijn tempel zijn, laat Jezus zo uw hart dan schoonmaken. Als u belijdt dat Jezus Heer is, dan bent u duur gekocht! Is uw leven dan ook al helemaal aan Hem gewijd? Zegt u met : beter op de drempel van Gods ​huis, dan wonen in de ​tenten​ der goddelozen. Hoe zit het met uw hart? Verlangt u naar dat Jezus uw tempel schoonmaakt?
Wat moet Jezus in jouw kamer opruimen?
Amen
Related Media
Related Sermons