Faithlife Sermons

Armon 3 ulottuvuutta, Täydellinen rakkaus

Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  40:34
0 ratings
· 2 views

P. Matti H; p. Veijo V

Files
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Täydellinen rakkaus karkoittaa pelon

1 John 4:17–19 R19331938
Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.
Totuus on se ettei rakkaudessa ole pelkoa
Jos me pelkäämme niin meillä on väärää tietoa Jumalasta.

Mikä saa aikaan pelon meidän elämässä?

Jopa kaikkein korkeimmat moraaliset ominaisuudet omaava ihminen ei kykene täyttämään tarpeitaan
silmän pyyntö katoaa mutta jumala on iankaikkinen
Kun Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi niin hänellä oli välitön yhteys Jumalan kanssa.
Eli Jumalan yhteydessä.
Syntiin lankeemuksen jälkeen langennut ihminen yrittää täyttää omia tarpeita. Nautionnoilla , itesekuria, lankihenkisyyttä.
Turvallisuutta ihminen etsii usein kontrollin avulla. se on ihan normaalia meille ihmisille.
Jumalan tarkoitus on olla meille ensimmäinen

Kristuksen ylivertaisuus ja ensisijaisuus meidän elämässä

Colossians 2:8 R19331938
Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen.
Colossians 2:19 R19331938
eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.
Puhuttiin kosmisista voimista, alkuvoimista, enkeltenpalvonnasta.
Tässä ei sanota suoraan mitän nämä perinnäissäännöt on. S
Seikoitusta maailman tuulista
Filosofiaa enkelten palvontaa.
Hengellinen sekaannus
Uskova uudistuu tietoon Jumalan kuvan mukaan

10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

Jumalan sanaan
Nämä ihmisten omat viisaudet ovat aina ilman mitään arvoa koska se perustuu muuhun kuin Jumalaan.
Ephesians 6:11–13 R19331938
Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
Tämä ei kyseenalaista hengellistä sodankäyntiä vaan meillä on sodankäynti jatkuvasti
Millä tavalla
Kuka kristus on
Colossians 1:15–18 R19331938
ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
Colossians 1:21–22 R19331938
Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
Kristus on luomakunnan esikoinen ja ensimmäinen
Ylösnousseiden esikoinen: seurakuntaa ei voisi olla olemassa ellei kristus olisi ensin noussut ylös.
Hänessä meillä on lunastus. Hän asettaa meidän nuhteettominan eteensä.
Colossians 2:1–3 R19331938
Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.
Se mikä liittää sydämmet yhteen on Jumalan rakkaus. Asiat voivat olla vähän niin ja näin mutta rakkaus mahdollistaa yhteydenpidon.
Colossians 2:5 R19331938
Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen.
Vaikka paavali ei ollutkaa paikalla niin hänellä oli yhteys collossalaisten kanssa.
Uskon yhteys
Colossians 2:6–7 R19331938
Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen.
Juurtuneena ja rakentuneena me olemme Jumalan työn kohteita sen sijaan että itse rakentuisimme hänessä
Kaikki passiivimuotoisia sanoja jossa ihminen ei itse tee mitään rakentuakseen tai juurtuakseen.
Kolme varoitusta kolossolaiskirjeen 2 luvussa.
varo tyhjää filosofiaa
varo uskonollista filosiaa gnostilaisuutta Colossians 2:8
3. varo ihmis viisautta Colossians 2:20–23
Colossians 3:1–2 R19331938
Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä.
tämän tarkoitus ei ole olla ehtolause vaan toteamus
jos kerran olette herätetyt niin etsikäää mikä on ylhäällä.
Käytännön ohjeita:
Colossians 3:12–15 R19331938
Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
Jumalan sana tulisi asua runsaasti teissä niin kuin kotonaan.
Colossians 3:16 R19331938
Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.

18 Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,

Ylistystä ei saa eikä voi erottaa Jumalan sanasta.
Ephesians 5:19 R19331938
puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,
Annetaan Jumalan sanan täyttää meidät hengellä.
Tässä on kyse hengellä täyttymisestä.
Related Media
Related Sermons