Faithlife Sermons

Vervulling met die Heilige Gees

DIE HEILIGE GEES  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views

Om met die Heilige Gees vervul te word, word deur die derde persoon van die Godheid aangewakker en beheer sodat die volle teenwoordigheid en krag van God onder die erkende heerskappy van Jesus Christus ervaar word. Geesvulling lei tot vernuwing, gehoorsaamheid, vrymoedigheid in getuienis en 'n arrestasie kwaliteit in gelowiges se lewens.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Mense vervul met die Heilige Gees voor die bediening van Jesus Christus

Om met die Heilige Gees vervul te word, word deur die derde persoon van die Godheid aangewakker en beheer sodat die volle teenwoordigheid en krag van God onder die erkende heerskappy van Jesus Christus ervaar word. Geesvulling lei tot vernuwing, gehoorsaamheid, vrymoedigheid in getuienis en 'n arrestasie kwaliteit in gelowiges se lewens.

In die OT

; Josua was gevul met die Gees toe hy Moses opgevol het
Deuteronomy 34:9 Afrikaanse Ou Vertaling
En Josua, die seun van Nun, was vol van die Gees van wysheid; want Moses het hom die hande opgelê. En die kinders van Israel het na hom geluister en gedoen soos die Here Moses beveel het.

In the events surrounding the birth of John the Baptist

John the Baptist filled with the Spirit from birth; Elizabeth filled with the Spirit and speaks words of praise; Zechariah prophesies about the life of John and God’s salvation
Luke 1:15 Afrikaanse Ou Vertaling
want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.
Luke 1:15 Afrikaanse Ou Vertaling
want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.
Luke 1:67 Afrikaanse Ou Vertaling
EN Sagaría, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê:
Luke 1:15 Afrikaanse Ou Vertaling
want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.
Luke 1:41 Afrikaanse Ou Vertaling
En toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring; en Elisabet is vervul met die Heilige Gees
Luke 1:41 Afrikaanse Ou Vertaling
En toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring; en Elisabet is vervul met die Heilige Gees
Luke 1:41 Afrikaanse Ou Vertaling
En toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring; en Elisabet is vervul met die Heilige Gees
Luke 1:15 Afrikaanse Ou Vertaling
want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af.
Luke 1:67 Afrikaanse Ou Vertaling
EN Sagaría, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê:
Luke 1:67 Afrikaanse Ou Vertaling
EN Sagaría, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê:
Luke 1:67 Afrikaanse Ou Vertaling
EN Sagaría, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê:

Jesus Christus is gevul met die Heilige Gees

Luke 4:1 Afrikaanse Ou Vertaling
See also ; ;
Acts 10:38 Afrikaanse Ou Vertaling
met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.

NT terminologie

While these terms are virtually synonymous when used of initial experiences of the Spirit, “filled” is also used to designate subsequent experiences and renewings of the same divine power, while the other terms are not.
Acts 1:5 Afrikaanse Ou Vertaling
Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie.

"Word gevul met die Gees": 'n apostoliese opdrag

Die teenwoordige tyd van die werkwoord impliseer die behoefte om gereeld gevul te word en weer met die Gees vervul te word.
Ephesians 5:18 Afrikaanse Ou Vertaling
Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.

"Gevul met die Gees": 'n bewuste ervaring van God se krag

Acts 2:4 Afrikaanse Ou Vertaling
En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
See also ;

"Vol van die Gees": 'n konsekwente kwaliteit van Christelike karakter

Acts 6:3–5 Afrikaanse Ou Vertaling
Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel; maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het byval gevind by die hele menigte; en hulle het gekies: Stéfanus, ’n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Próchorus en Nikánor en Timon en Pármenas en Nikoláüs, ’n Jodegenoot uit Antiochíë,
See also ;

"Gevul met die Gees": die inspirasie om woorde van getuienis, uitdaging of berisping te spreek

Peter testifying before the Sanhedrin; Stephen testifying to the Sanhedrin, seeing the glory of God; Paul rebuking Elymas
Acts 4:8 Afrikaanse Ou Vertaling
Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, aan hulle: Owerstes van die volk en ouderlinge van Israel,
Acts 7:55 Afrikaanse Ou Vertaling
Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God.
Acts 4:8 Afrikaanse Ou Vertaling
Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, aan hulle: Owerstes van die volk en ouderlinge van Israel,
Acts 13:9 Afrikaanse Ou Vertaling
Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê:
Acts 13:9 Afrikaanse Ou Vertaling
Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê:

Kenmerke van die Geesvervulde lewe

Die Gees van Christus behoort die gelowiges se lewe te regeer

Romans 8:4–6 Afrikaanse Ou Vertaling
sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,
See also ;

Die Gees produseer vrugte van 'n Christelike karakter

; ;
2 Corinthians 6:6 Afrikaanse Ou Vertaling
in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid, in die Heilige Gees, in ongeveinsde liefde;
Galatians 5:22–23 Afrikaanse Ou Vertaling
Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie.
Romans 15:13 Afrikaanse Ou Vertaling
En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!

Die Gees bring vryheid

Romans 7:6 Afrikaanse Ou Vertaling
Maar nou is ons ontslae van die wet waardeur ons gebonde was, aangesien ons dit afgesterf het, sodat ons dien in die nuwigheid van die Gees en nie in die oudheid van die letter nie.
See also ;

Om met die Gees vervul te word, lei dikwels tot lofprysings

Acts 2:4 Afrikaanse Ou Vertaling
En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
See also ; ; ;

Eienskappe wat verband hou met die volheid van die Gees

Vaardigheid:

;
Exodus 31:3 Afrikaanse Ou Vertaling
en Ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk,
Exodus 35:31 Afrikaanse Ou Vertaling
en Hy het hom met die Gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk;

Wysheid:

;
Acts 6:3 Afrikaanse Ou Vertaling
Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel;
Acts 6:3 Afrikaanse Ou Vertaling
Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel;

Vreugde:

;
Luke 10:21 Afrikaanse Ou Vertaling
In dieselfde uur het Jesus Hom in die gees verheug en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae.
Acts 13:52 Afrikaanse Ou Vertaling
En die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees.

Geloof:

;
Acts 11:24 Afrikaanse Ou Vertaling
want hy was ’n goeie man en vol van die Heilige Gees en geloof; en ’n aansienlike skare is aan die Here toegebring.
Related Media
Related Sermons