Faithlife Sermons

Rookstaak - Liggaam deel van Godsdiens

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes
Transcript

Jou liggaam deel van Godsdiens

EK vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer—dit is julle redelike godsdiens.
En toe is ons Godsdiens nie net geestelik nie, maar Geestelik en fiesies… jou liggaam en verstand/Gees is ‘n offer vir God. Dus wanneer jy jou lewe vir God gee, is dit nie net iets hier bo nie, maar alles wat God geskape het.
Dit maak tog sin dat God ‘n gesonde liggaam verlang. Hy het tog gekom en al die siekes genees.
Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.
Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.
Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;
Hier weereens verwys Johannes vir ons dat jou liggaam en jou siel in harmonie behoort te wees.
Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;
, Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? (die rede) 20 Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?
So hoe kry ons dit reg? Hoe kry ons dit reg om die liggaam gesond te kry, met al ons verkeerde begeertes, gewoontes en behoeftes...
Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
Laat my dink aan Esegiel
4 En Hy het vir my gesê: Mensekind, kom, gaan na die huis van Israel, en spreek hulle aan met my woorde; 5 want jy is nie gestuur na ’n volk wat duister van spraak en swaar van tong is nie, maar na die huis van Israel; 6 nie na baie volke wat duister van spraak en swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie kan verstaan nie; as Ek jou tog na hulle gestuur het, het húlle na jou geluister! 7 Maar die huis van Israel sal na jou nie wil luister nie, omdat hulle na My nie wil luister nie; want die hele huis van Israel het ’n harde voorhoof en ’n ongevoelige hart. 8 Kyk, Ek maak jou aangesig hard net soos hulle aangesig en jou voorhoof hard net soos hulle voorhoof. 9 Jou voorhoof maak Ek hard soos ’n diamant, harder as ’n rots; jy mag nie vir hulle bevrees of vir hulle verskrik wees nie, omdat hulle ’n wederstrewige huis is.
4 Het jy My nie nou eers aangeroep nie: My Vader, die vertroude Vriend van my jeug is U! 5 Sal Hy vir ewig die toorn behou, of dit vir altyd bewaar? Kyk, dit het jy gesê, maar jy het slegte dinge gedoen tot die uiterste toe. 6 EN die Here het vir my gesê in die dae van koning Josía: Het jy gesien wat die afkerige, Israel, gedoen het? Sy het op elke hoë berg en tot onder elke groen boom gegaan en daar gehoereer. 7 En Ek het gesê, nadat sy dit alles gedoen het: Keer na My terug! Maar sy het nie teruggekeer nie. En dit het die ontroue, haar suster Juda, gesien. 8 En Ek het gesien toe Ek uit oorsaak van die owerspel van die afkerige, Israel, haar verstoot en haar haar skeibrief gegee het, dat die ontroue, haar suster Juda, nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoereer het. 9 En vanweë haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig, ja, sy het owerspel bedrywe met klip en hout.
Dus God verwag nie van ons iets, wat Hy nie saam met ons sal stry nie. Soos met Jeremiah, Hy kon nie die hardnekkige Israeliete aanvat nie, sonder dat God sy kop, so hardkoppig soos diamand gemaak het nie…
God sal jou bemagtig.
Hy het belowe

13Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ’n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

So, vir party vat hy die verslawing oor nag weg… want hulle kragte is minder. Vir ander Soos met Josef, moes hy hardloop… al was dit sonder klere… En vir ander gee hy ‘n harde kop…
Kom ons hou aan God vas, want Hy is getrou, Hy sal die uitkoms stuur.
Genade.... is daar, maar die direkte gevolge bly nie lekker nie...
Related Media
Related Sermons