Faithlife Sermons

Hoe wordt ik wedergeboren?

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

Laat de Timmerman zijn werk doen

Jezus hielp zijn vader als Timmerman. Waarom was Jezus Timmerman en geen visser? Omdat Jezus bouwer is van ons leven. En het evangelie is geliefden dat de Weg de Waarheid en het Leven voor de mens is, niet een weg die jij moet bewandelen, maar Christus moet laten bouwen aan jouw leven.
Als de catechismus spreekt over de regel der dankbaarheid dan spreekt zij ook zo:
Christus heeft ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt, maar vernieuwt ons ook tot zijn beeld door Zijn Heilige Geest.
Goed nieuws nietwaar? Wij mogen Christus laten bouwen aan ons leven. De makkelijkste en moeilijkste opdracht voor jou en mij is dus gelovige overgave. Ik ben een blinde die niet uit zichzelf ziet, ik ben een dove die niet uit zichzelf hoort, en ik ben een verlamde die niet zelf in beweging komt. Daarom ging Jezus niet in op die erkenning van Nikodemus. Nikodemus keek niet verder dan de wonderen. We moeten van de wonderen leren dat wij onszelf niet kunnen redden. Maar Jezus vestigt je blik op het Koninkrijk van God. Ofwel Hij helpt je God in het middelpunt van je leven te plaatsen! Als Hij dat wordt dan gaat Hij zeker bouwen. Dat is beloofd!
Wat staat ons dan te doen? Paulus zegt:
Romeinen 12:1–2 NBV
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Je in God dienst stellen betekent dat je niet meer uitgaat van wat jij goed vindt, maar dat je leert vertrouwen op wat God goed vindt voor jouw leven.
De eerste vraag die ik dus stel is deze:

Hoe laat jij de Timmerman zijn werk doen in jouw leven?

Hoe dit concreet wordt

Hoe passief het eerste deel ook lijkt, het is niet alsof je slechts als een marionet moet worden bestuurd. Nee. Het wonder is: Jezus bouwt, maar Hij bouwt wel aan levende mensen. Jij blijft niet werkeloos wachten tot er iets verandert. Dat zagen we ook in . Paulus kan gerust zeggen: Stel je in dienst, verander je gezindheid.
Zondag 33 leert ons daar belangrijke lessen in.
Uit hoeveel delen bestaat de bekering van de mens?
Uit twee delen: de oude mens sterft af en de nieuwe mens staat op
Uit twee delen: de oude mens sterft af en de nieuwe mens staat op.
Wat betekent het afsterven van de oude mens?
Het betekent dat wij oprecht berouw hebben over onze zonden, omdat we hiermee God toornig hebben gemaakt. Ook dat wij onze zonden steeds meer haten en ervoor wegvluchten.
Wat betekent het opstaan van de nieuwe mens?
Het betekent dat ik door Christus van harte verheugd ben in God. Ook dat ik ernaar verlang om heel mijn leven goede werken te doen, zoals God het wil.
Wat zijn goede werken?
Goede werken zijn daden die ik alleen uit geloof doe. Ze zijn in overeenstemming met de wet van God en tot Zijn eer. Goede werken zijn niet op ons eigen inzicht, onze mening of regels van mensen gebaseerd.
Alles wat hier staat doe je alleen uit geloof, maar je wordt er niet passief van. Berouw krijgen over zonden, daar sta je zelf bij. Vluchten van zonden, daar sta je zelf bij. Meer en meer verlangen het goede te doen, en dan ook die goede werken ook daadwerkelijk doen, daar ben je zelf bij. Het wonder is alleen: je doet het niet alleen. Het is Gods Geest die meer en meer het willen en het werken in jouw volbrengt.
Je mag steeds weer opstaan,
Het is zoals ik vier weken geleden zei: je loopt stage bij God. Onze stagebegeleider is Jezus. Hij laat ons meer en meer zien wat het is om voor God te werken. Hij leert ons zien wat daar niet bij past. En wij mogen elkaar helpen daar invulling aan te geven.

Hoe wordt dit concreet in jouw leven?

We hebben 20 minuten voor 2 vragen. 10 minuten per vraag. Een verdubbeling van de vorige keer. Ik houd de tijd bij. Spreek af wie het gesprek leidt, en doe eerst een rondje dat iedereen die wat wil zeggen iets kan zeggen. In de tweede ronde van de bespreking mag je dan reageren op elkaar.
Related Media
Related Sermons