Faithlife Sermons

Được Cả Thiên Hạ

Conversion   •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

Sa-tan đã được cả thế gian, nhưng nó bị mất cả linh hồn

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Mở Bài:

Mục Sư Elmer Towns, là tác giả của nhiều sách giáo khoa thần học. Năm 2009, ông có đề nghị mọi người nên cầu nguyện for Barack Obama biến đổi để trở thành cơ đốc nhân. Ông nói Obama chưa được cứu, cho nên chúng ta hãy cầu nguyện để ông được cứu.
Vì trước đó, Mục Sư Rick Warren phỏng vấn cả hai ứng cử viên: John McCain và Barack Obama. Mục Sư Rick Warren hỏi: “is Jesus Christ the only way to heaven? Có phải Chúa Giê-su Christ là con đường dẫn đến thiên đàng không? Obama đáp: “there are many other ways to heaven, including the Muslims, the Jews, other religions.” có nhiều con đường dẫn tới thiên đàng, trong đó có Hồi Giáo, Do Thái Giáo, và nhiều tôn giáo khác nữa.
Luca: 9:25
Chúng ta hãy xem bối cảnh trong Lu-ca 9:22-27
Nếu Obama không có tranh cử tổng thống, tôi nghĩ ông sẽ trả lời khác. Tôi không thể hiểu được ý tưỡng của Obama, nhưng Chúa biết ý tưỡng của ông.
Dẫu chúng ta chỉ là một con người tầm thường. Tiếng Anh có câu “I am only a human" tôi chỉ là một con người yếu đuối, đôi khi phạm tội - rồi xin Chúa tha thứ cho.
Đúng! chúng ta không thể từ chối sự nhân từ của Ngài. và chúng ta không thể từ chối sự công bình của Ngài. Chúa có nhân từ, và Chúa cũng có sự công bình của Ngài. Một Đấng công bình, là Đấng đó phải thực hiện sự phán xét.
Obama đã đánh đổi niềm tin của mình vì danh vọng, còn trong chúng ta thì sao?
Chúng ta đánh đổi niềm tin vì tiền bạc. Sẵn sàng làm cho cố, rồi than mệt không thể thờ phượng Chúa? Thì Chúa sẽ cho mệt tiếp tục!
chúng ta đánh đổi niềm tin vì tình yêu, để phạm tội trước mặt Chúa trên mọi phương diện, rồi nói sao tôi không tìm được mái ấm gia đình...
Chúng ta đánh đổi niềm tin vì phải giữ phong tục thờ cúng ông bà, hay thờ một đấng nào đó không phải từ Đức Chúa Trời. Thì hãy xem bối cảnh trong Lu-ca 9:22-27.
Lu-ca 9:22, Các trưởng lão, các thầy tế lễ, các thầy thông giáo… họ làm gì? chối bỏ Chúa Giê-su là Đấng cứu thế, mà bài kế để giết Ngài.
Chú ý: đây là những người có sự hiểu biết trội hơn nhiều người khác, có học thức, thuộc lòng 613 điều răng - mà sao họ lại mù?
Họ là người hiểu biết, học thức cao hiểu rộng, nhưng đã bị quyền lực tối tăm che mắt thuộc linh.
Ứng Dụng:
Một số chúng ta cũng thế! chối bỏ đấng tạo ra chúng ta mà thế vào một hình tượng, một con người xác thịt để thờ cúng hình tượng nào đó do tay con người đục đẻo.
Khi Chúa mở mắt chúng ta rồi, thì nhìn lại sao lúc trước tôi đã làm chuyện vô lý… “Chúa nắng chúng ta, rồi chúng ta nắng ra cái tượng, và thờ cái tượng đó.”
không khác nào chúng ta đang thờ phượng cái gì thấp hơn, chúng ta đang thờ cái gì chúng ta đã đạp lên. (Tượng chạm nắng lên từ bụi đất)
Tượng chạm nắng lên từ bụi đất, mà đi thờ nó, không khác nào chúng ta
Bằng Chứng:
Chúa Giê-su cũng nói tiên tri trước mặt họ “giết ai, chớ giết ĐCT, thì mấy ông thật là dại dột" đây là diễn ý của tôi. Có ai đã từng bị thổi đèn cầy birthday, tự động cháy lại không? Chúa nói, Ngài sẽ bị giết, và sau 3 ngày sống lại.
Chúa có sống lại không quý vị? Chúng ta biết bao nhiêu giáo chủ trên thế gian này đã chết mà sống lại? có thể một vài, nhưng rồi họ lại chết luôn;
Trái lại: Chúa Giê-su chết, sống lại, rồi thăng thiên lên trời trước sự chứng kiếng trên 500 người, và đã chép vào lịch sử nhân loại.
Lu-ca 9:23-24, Mục đích của thập tự giá để ai nấy làm nữ trang để đeo, hay là như một số người đeo thập tự giá như bùa hộ mạng.
Mục Đích: thập tự giá là biểu tượng của sự cứu rỗi cho cả nhân loại. Không có huyết đổ trên thập tự giá, tất cả con người trên thế gian sẽ đi vào hoả ngục.
Lu-ca 9:25, Obama đã đánh đỗi thập tự giá để được làm tổng thống 8 nhiệm kỳ. Nếu ông không được ứng cử tổng thống, tôi nghĩ tóc ông không đến nỗi bạc như thế.
Nhưng ông đã hổ thẹn Danh Chúa, thì KT (Lu-ca 9:26-27) thì Chúa sẽ hổ thẹn về người ấy.
Kết Luận: Chúng ta có thể nói rằng, tôi là người vô danh. Đâu có ai biết tôi giống như tổng thống Obama.
Đúng! người gần nhất biết quý vị. Hơn thế nữa, Chúa biết quý vị!
Chúng ta đã làm ô danh Chúa bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần người khác nhắc đến mình là ai nấy giậc mình lúc nữa khuy?
Cộng sản bắt bớ HT ĐCT một cách vô cớ, còn quý vị và tôi có bắt bớ HT ĐCT vì đời sống của chúng ta?
Kêu gọi:
Hãy ngưng hoạt động những gì của thế gian, mà tiếp tục công việc thuộc ở trên trời (Lu-ca 9:25).
Làm việc cho nước trời, phải từ bỏ chính mình (Lu-ca 9:22-23) mà vác thập tự giá “Mỗi Ngày" vui vì vác, buồn đốt thập tự giá. Thập tự giá là hình ảnh của Chúa Giê-su. Theo Chúa không chỉ có cuối tuần đi nhà thờ… vui đi, buồn nghĩ. Nếu vậy là chúng ta đang vác cái tôi của mình, chớ đâu có thấy thập tự giá. Chúa Giê-su là ĐCT mà còn bỏ sự vinh hiển của Ngài để mang tội lỗi của thế gian, còn chúng ta là ai?
Theo Chúa không chỉ có cuối tuần đi
Có muốn Chúa hổ thẹn về chúng ta khi đối diện với Chúa trước cổng thiên đàng? (Lu-ca 9:26) Bây giờ tôi không lo khi H.T. vắng nhiều người, nhưng tôi chỉ lo là lúc tôi đứng trước mặt Chúa ở thiên đàng đọc danh sách của HTPATV và nhìn thấy khiếm diện dẫu chỉ một người thôi, tôi sẽ rất buồn.
Phil-lip 1:20-22
Related Media
Related Sermons