Faithlife Sermons

Hội Thánh Pẹt-Găm

Revelation  •  Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Mở Bài:

12 - Đấng có thanh gươm 2 lưỡiGăm
13 - Ngai của Sa-tan, An-ti-pa bị giết chết
14 - Chúa trách: theo sự dạy dỗ của Ba-la-am, ăn của cúng thần tượng, phạm tội tà dâm.
15 - Chúa trách: Dạy dỗ của Ni-cô-la
16 - Hãy ăn năn, Chúa tới rất sớm, Ngài sẽ tiêu diệt chúng
17 - Ai thắng: nhận được ma-na đang giấu kín, viên sỏi trắng “khắc tên mới” ngoài người nhận thì không ai biết được.
Khải Huyền 2:12-13, Ta biết nơi con ở, chổ đó là ngai của Sa-tan. Chúa biết quý vị đang cư ngụ ngay tại ngôi của Sa-tan hoạt động mạnh mẽ. Tôi xin mượn Video sau đây để diễn tả một vài khía cạnh hoạt động của thế giới không nhìn thấy trong mắt xác thịt.
Người nào bước đi trong Thánh Linh sẽ giống như Daniel. Còn người nào không có Chúa, lúc nào cũng có sự hiện diện của Sa-tan. Còn ai chỉ tin Chúa thôi nhưng không đầu phục hết trọn với Chúa, thì ma quỷ vẫn kế bên lừa dối, lần hồi ma quỷ sẽ tìm cách lột tất cả những khí giới của Chúa ban cho. (1 Giăng 5:19 & 4:4)
About HT Pẹt-Găm:
Vào thế kỹ thứ 2nd, Pẹt-Găm là thủ phủ của đế quốc La-mã vùng trong vùng tiểu Á. Thành phố này cũng được kể là lớn nhất với tổng dân số lên đến 190,000.
Trong giữa thành phố Pẹt-Găm có HT của ĐCT, HT phải đối diện với nhiều tà thần mà họ thờ thần: see slide
About Asklepion (Trung Tâm Chữa Lành):
Thành phố có một trung tâm chữa lành “healing center" gọi là Asklepion. Nếu có bệnh nhân nào bị trầm trọng sắp chết, trung tâm này sẽ từ chối. Trước cửa họ có gắn một cái bản “Death is not permitted here.” chết không được vào đây.
Thông thường bệnh nhân phải đi vào ngang qua đường hầm để trị bịnh tại trung tâm Asklepion. Cách trị bệnh nơi đó, họ để con rắn không có độc bò trên thân thể bệnh nhân, vào sau đó “serpent-god Asklepion" con rắn thần Asklepion sẽ “diagnosis" chuẩn đó bệnh tình qua giấc mơ.
Ngoài chuẩn bệnh con rắn có quyền năng chữa lành. nếu nó bò ngang qua lúc bệnh nhân ngủ, thì đó là dấu lạ của sự chữa lành. Sáng dậy, bệnh nhân thuật lại cho thầy rồi họ nắng một tượng của một bộ phận cơ thể mà dâng cho thần Asklepios.
Khi giám mục “bishop" An-ti-pa đến và rủa các quyền lực của Sa-tan ở Pẹt-găm thì các thầy (Priests) lên thống đốc La-ma kiện cáo giám mục An-ti-pa đã cầu nguyện ĐCT xua đuổi các thần của họ.
Side Note: An-ti-pa được phong chức Giám Mục bởi sứ đồ Giăng để phục vụ thành phố Pẹt-găm.
Thống đốc ở La-mã thờ Hoàng Đế La-Mã chớ không có tin vào Chúa Giê-su. Khi họ nghe chuyện An-ti-pa xua đuổi các quyền lực của Sa-tan trên đế quốc của họ, cho nên truy tố tội không chịu thờ phượng Hoàng Đế của họ.
Khi
Cách họ xử tử ông,
Họ xử tử An-ti-pa bằng cách đưa ông vô trong một tượng con bò bằng đồng đóng kín lại. Rồi đố lửa thiêu nóng con bò bằng đồng để chết từ từ một cách thãm thiết. Tiếng rên rỉ của người bị xử tử vang ra từ cái miệng con bò bằng đồng được khoét một cái lổ nhỏ. Tiếng rên rỉ thảm thiết của người bị xử được xem như của lễ dâng lên cho thần của họ.
An-ti-pa đã tữ vì đạo vào năm 92AD.
Khải Huyền 2:14-15, hai điều Chúa trách: con cái Chúa ở Pẹt-găm bị lôi cuốn theo sự dạy dỗ của đường lối Ba-la-am và đãng Ni-cô-la.
Ba-la-am là ai? chúng ta về xem lại câu chuyện Ba-la-am ở trong sách Dân-số-ký 22-24. Ông là một tiên tri của dân ngoại. khi nào Vua Ba-lác cần rủa xả ai thì ông mướn ông tiên tri Ba-la-am. Vua Ba-lác là vua của dân Mô-áp.
Dựa trên câu chuyện trong sách Dân-số-ký 22-24, vua Ba-lác mướn Ba-la-am rủa xả dân Y-sơ-ra-ên trước khi bước vô vùng đất hứa. Thì Ba-la-am bày kế cho vua Ba-lác bảo ông dùng phụ nữ người Mô-áp dụ dỗ đàn ông người Y-sơ-ra-ên.
Họ dụ dỗ ăn của cúng thờ hình tượng và phạm tội tà dâm. Trong thời cựu ước, khi nói đến phạm tội tà dâm đi đôi với thờ thần tượng. Thờ thần khác kể là ngoại tình với Chúa. Mà các cô đã dùng cách đó dụ dỗ các người đàn ông Y-sơ-ra-ên ăn của cúng thờ thần tượng của họ và dâm dục với các cô gái người ngoại.
O
Ứng Dụng: chiến thuật này đã áp dụng ngàn năm trước cho đến bây giờ vẫn còn hiệu nghiệm. Cho nên ma quỉ vẫn tiếp tục dùng có một chiêu đó thôi để kéo con cái Chúa đi xuống hoả ngục chung với nó.
Ba-la-am là chiến lượt của ma quỷ trong thời cựu ước, và cái bản củ của Ba-la-am trong thời tân ước được xử dụng cho đãng Ni-cô-la.
Đãng Ni-cô-la là nhóm người lãnh đạo xuất thân từ HT Ê-phê-sô. Họ đã dùng mọi cách để lôi cuốn con dân Chúa đi theo con đường của sự rủa sả. Xin lưu ý, đãng Ni-cô-la không phải một người nào, nhưng là nhóm đó bị quyền lực của Sa-tan khống chế để phá huỷ HT của ĐCT. (Tít 3:10-11)
Kết Luận: Khải Huyền 2:16-17, Hãy ăn năn liền ngay tức khắc. khi Chúa phán: Ta sẽ nhanh chóng, nghĩa là ta sẽ đến liền, đến ngay. Chúa đến bằng thanh gươm 2 lưỡi để giao chiến với chúng, là quyền lực của Sa-tan, chớ không phải con dân Chúa.
Tuy Chúa sẽ giao chiến với quyền lực của Sa-tan mà chúng ta không thấy, nhưng nếu chúng ta vẫn đứng chung đường với nó cũng sẽ bị tiêu diệt qua thanh gươm của Ngài.
Thí dụ: có hai đứa bạn đi chơi, tự nhiên người bạn mình lấy súng ra cướp xe rồi giết người. chúng ta nghĩ cảnh xác có để chúng ta rời khỏi đó không? Cảnh xác sẽ cồng cả hai và đem về thẩm vấn. nếu chúng ta không có đủ bằng chứng, cũng bị bỏ tù giống như người bạn chúng ta đi chơi chung. Tiếng Anh gọi là “guilt by association"
Chúng ta đứng chung đường với Ma quỉ thì coi chừng thanh gươm của Chúa cũng sẽ giao chiến luôn với chúng ta. Gươm của Chúa là Lời của Ngài. Lời Ngài được linh cãm… (Hê-bơ-rơ 4:12) Có ai đứng nỗi trước sự phán xét của Ngài không?
Kêu Gọi: Khải Huyền 2:17, Ai có tai thuộc linh hã y nghe Chúa phán… Ma-na là bánh từ trời, bánh từ trời là bánh của sự sống. Là hình ảnh thân thể của Chúa Giê-su Christ. Chúng ta dự tiệc thánh cũng giống như chúng ta ăn Ma-na.
ã
Ma-na là bánh từ trời, là lương thực cho tâm linh. Hãy cầu xin Ma-na hơn là cầu xin vật thực ở thế gian. Khi chúng ta no tâm linh, thể xác sẽ không còn đói nữa. Thể xác không còn thèm vật chất của thế gian.
Tên mới (Ê-sai 62:2)
Related Media
Related Sermons