Faithlife Sermons

Asking

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

The act of making requests of another, as an expression of dependence. Scripture encourages believers to ask things of God in prayer, and gives guidance concerning the motivation in doing so.

Notes & Transcripts
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Asking as an aspect of human relationships

Examples of everyday requests

; ;
See also ; ; The people asked for a king; ; ; ; the Magi seek the king of the Jews; Jesus Christ asks questions in the temple; ; ; ;

Examples of stronger appeals

Philippians 4:2–3 AFRIKAAN
2 Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. 3 Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Klemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan.
See also ; ; ; ;

Asking as an aspect of prayer

General petitions

;
See also ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Frequent requests for guidance or insight

;
See also ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

The grounds for asking

According to God’s will

1 John 5:14–15 AFRIKAAN
14 En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. 15 En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.

Trusting in God’s great mercy

See also

In the name of Jesus Christ

John 14:13 AFRIKAAN
13 Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word.
See also

In faith

;
Related Media
Related Sermons