Faithlife Sermons

[Roma 11:36] Biarlah Semua Yang Bernafas Memuji Tuhan!

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes & Transcripts
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!
()
Related Media
Related Sermons