Faithlife Sermons

Incarnation (2)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

Die aanvaarding deur God van die menslike natuur in die persoon van Jesus Christus. Die inkarnasie is die vaste en permanente fisiese woning van God in sy wêreld, in teenstelling met die tydelike manifestasie van die goddelike teenwoordigheid en mag in 'n teofany.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

God the Son assumed human nature

Die aanvaarding deur God van die menslike natuur in die persoon van Jesus Christus. Die inkarnasie is die vaste en permanente fisiese woning van God in sy wêreld, in teenstelling met die tydelike manifestasie van die goddelike teenwoordigheid en mag in 'n teofany.
John 1:14 Afrikaanse Ou Vertaling
14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.
See also ; ; ; ; ;

Jesus Christ’s incarnation involved a supernatural conception

Luke 1:35 Afrikaanse Ou Vertaling
35 En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.
See also ; ; The incarnation was such that the Son was the exact representation of the Father; ; ; ;

Jesus Christ Chist’s incarnation involved a virgin birth

Matthew 1:22–23 Afrikaanse Ou Vertaling
22 En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het: 23 Kyk, die maagd sal swanger word en ’n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons.
See also ; ; ; ; ;

The cost of the incarnation

Philippians 2:6–7 Afrikaanse Ou Vertaling
6 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, 7 maar het Homself ontledig deur die gestalte van ’n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;
See also ; The incarnation involved Jesus Christ’s suffering.

The necessity of the incarnation

Romans 8:3 Afrikaanse Ou Vertaling
3 Want God het—wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees—deur sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,
See also ; ; ; Only a person who is fully human and fully divine can be the effective mediator between God and humanity; ;
Related Media
Related Sermons