Faithlife Sermons

Abuse of love

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view

Scripture warns that love can be misdirected and shows a number of examples.

Notes & Transcripts
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Exaggerated love of self

Self-interest is condemned

Philippians 2:3–4 Afrikaanse Ou Vertaling
3 Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 4 Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.
See also ; ; ; ; ; ;

Examples of self-love

Haman; ; Nebuchadnezzar; ;

Love of prestige

Pride in one’s position or reputation is condemned

;
See also ; ; ; ;

Examples of the love of prestige

Absalom; Adonijah; the king of Babylon; ; ; ; ; ; ; the man of lawlessness; ;

Love of the world

Love of the world is condemned

1 John 2:15 Afrikaanse Ou Vertaling
15 Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.
See also ; ; ; ; ; ;

Examples of the love of the world

; those invited to the great banquet; Demas

Love of money

Love of money is condemned

1 Timothy 6:9–10 Afrikaanse Ou Vertaling
9 Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. 10 Want die geldgierigheid is ’n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.
See also ; ; ;

Examples of the love of riches

Achan; Gehazi; ; the rich young man; Judas Iscariot; ; ; ; Felix;

Love of sin

The love of sin is condemned

2 Thessalonians 2:12 Afrikaanse Ou Vertaling
12 sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.
See also ; ; ; ;

Examples of the love of sinning

Ahab and Jezebel; ; ;

Love of other gods

Idolatry is condemned

Deuteronomy 6:13–14 Afrikaanse Ou Vertaling
13 Jy moet die Here jou God vrees en Hom dien; en by sy Naam moet jy sweer. 14 Julle mag nie agter ander gode aan loop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie —
See also ; ; ; ;

Examples of the love of idols

the golden calf; ; ; Belshazzar; the city of Athens;
Related Media
Related Sermons