Faithlife Sermons

Ännu finns det mer land att inta

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

Ps 100    Gå in i hans portar med tacksägelse

                                     Men framför allt – Gå in !

Bön

 

Luk 1:5-25    Sackarias & Elisabeth, (Joh döparens mor & far)

                      var båda rättfärdiga

                                               .

                      Det fanns inget att anmärka på i deras livsstil

                      De levde oförvitligt efter alla Herrens bud & föreskrifter

.

                      Verkligt föredöme i hur man skulle leva

Hade de levt på 1900-t hade de förmodligen varit pingstvänner…

Något saknades i deras liv

.

                      Ngt som fick grannarna att prata bakom ryggen på dem

                      Det gick så långt att Elisabeth skämdes för att visa sig ofentligt

.

De var barnlösa  -

de, som i allt följde Herrens alla bud & förmaningar

                      I deras hem hade aldrig skriken hörts från nyfödda barn

.

                      Barnkammaren hade i alla år stått tom

                      Nu var de så gamla att de hade slagit ifrån sig tanken att få uppleva

                      det som så många andra i deras omgivning genom åren varit med om

.

Men deras grannarna, som inte ens i närheten kunde leva upp till deras

duktighet, helighet hade under alla år ifrågasatt dem

.

     Hur de, som sade sig känna Herren inte ens hade några egna barn..

     Man hade förväntat sig att från deras hus en dag höra barnskrik…

.

     

     När de andra kvinnorna träffades med sina små platsade Elisabeth aldrig in

,

Trots detta      Barnlösheten till trots var de rätt nöjda med sin tillvaro

                            Och  Sakarias fyllde ju en viktig funktion i templet….

Sedan Davids tid var prästerna indelade i 24 avdelningar

.

I varje avdelning fanns ca 1000 präster - så

ca 20.000 präster tjänstgjorde i templet

.

Dessa avdelningar avlöste varandra i tempeltjänandet,

.

Av dessa 1000 lottade man om vem som morgon och kväll skulle få

gå in i det heliga och antända rökelsealtaret morgon och kväll

.

          Detta privilegium tillföll bara en präst en gång under hans livstid

          Många fick aldrig ens göra den upplevelsen

.

Då Sakarias gick in i templet, in i det heliga för att offra

Var det den största och högtidligaste stunden i hans liv

 

Där inne – i det heliga får Sakarias göra ett Gudsmöte

.

    Trots att han levt ett alltigenom heligt liv så är detta

    ett möte som övergår allt han tidigare varit med om,

Där i Gudsmötet händer något som kommer att förvandla hans liv

Herren talar !

.

Herren talar om barnaskap     Och att när tiden är inne, (i Herrens tid)

                                                ska orden gå i uppfyllelse

.

Men som så många kristna har gjort genom tiderna så ifrågasätter Sakarias Herren….

  ”Men Gud, detta kan väl ändå inte vara möjligt, jag vet att du är all makts Gud

    men min fru och jag är gamla nu Gud…..”

  

   För att han inte ska kunna ”prata sönder” vad Herren har tänkt

      (För att inte Sackarias gnutta tvivel ska spridas till hans fru)

      så gör faktiskt Herren honom stum tills den dag undret är ett faktum

 

När sedan Elisabeth får uppleva H. drar hon sig undan i över 5 månader…..         

Hon döljer det, à tänk om det inte håller, Tänk om det trots allt inte är från Herren

Men så småningom går det inte att dölja längre à  Sackarias & Elisabets möte

med Levande Gud börjar märkas i omgivningen à Tacksägelse !

Hon hade upplevt ett vidrörande av Herren, något hade fötts i hennes liv

Men allt startade dagen då Sackarias kom in i Herrens närhet

  

     Tidigare hade han levt ett felfritt perfekt liv, men aldrig varit så nära Herren

Frågan är:

Är vi nöjda med vår situation

    – Har vi likt Sakarias & Elisabeth på ett sätt vant oss vid och ”accepterat”de uteblivna födslarna ?

    Eller brinner vårt inre av en längtan efter förändring ?

 

Vägen till Herrens närhet, in i det allra heligaste är öppen

–        Men Du och jag måste själva gå den

 

”Problemet” är :

      att längs vägen in i det heligaste måste vi lägga av oss allt som för vår blick
      bort från Jesus:   
Självrättfördighet, osämja, splittring,

                                     för att inte tala om alla våra avgudar

Guds ord talar om att det finns ett pris för ett verkligt genombrott

Är vi beredda att ge upp allt detta / att lägga ner det för att få möta H. På alllvar ?


* * *

 

Även om vi kanske inte ska kalla det tvivel

så kunde vi ändå utläsa ett visst mått av tvekan i Sakarias liv

    Kunde det verkligen vara så som ängeln sa ?,

   Kunde det verkligen vara så  att Gud var så god, så stor ?

 

Men Sackarias och Elisabet skulle få erfara, deras tvivel till trots, att Gud är all makts Gud

   Gud hade bestämt sig – Det blev så som gud hade sagt

 

// Det blir som han har sagt …..//

Luk 19:28-32
Sedan Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. Då han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget, sände han i väg två av sina lärjungar och sade: ”Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den skall ni finna ett åsneföl, som står där bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni löser det, skall ni svara: Herren behöver det.” De som var utsända begav sig i väg och fann att det var som han hade sagt dem.

Mark 16:7
Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: Han skall gå före er till Galileen, och där skall ni få se honom så som han har sagt er.”

Tänk att ge sig iväg, kanske med tvivel i sitt hjärta, kanske med en tanke att
     ”Vad i hela världen är det egentligen jag håller på med ?”

Tänk att då få uppleva och se att: Det håller, Det blir som Gud har sagt!

Apg 27:13-25 Skeppet håller på att gå under – Folket är vettskrämda

Paulus: Var därför vid gott mod, ni män. Ty den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig.

Det handlar inte om att låta någon manipulera ditt liv för egna eller andras syften,

men när det finns ett verkligt Guds tilltal över ditt liv, din familj eller din församling

vet att oavsett yttre omständigheter:

 

Det blir som Gud har sagt !!

II: 1 kor 1:26-31
Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Detta bibelord har fått betyda oerhört mycket för mig

Privat vittnesbörd (Uppväxt i ett litet samhälle)

Mobbad under uppväxten, dålig självkänsla, blyg och rädd att stå inför folk. ……….

 

Nu menar jag inte att det är något speciellt med mig
    utan det jag vill säga är: Det finns inga hopplösa fall.

 

Om Gud kunde använda en åsna för att tala Bileam till rätta så kan han nog använda

dig och mig för att förmedla sitt evangelium till dina vänner.

Vad Gud har lovad, det är han också mäktig att hålla

Bibeln säger att ”Där inget hopp fanns, där fortsatte Abraham ändå att hoppas”

Den då unge David Livingstone var en drömmare

När Livingstone hörde en missionär berätta från missionärsfälten så väcks en längtan att själv bli missionär, men alla naturliga förutsättningar talar emot honom.

Han kom från en arbetarfamilj och saknade utbildning, han var ung och framför allt så saknade han ekonomiska förutsättningar för något sådant. Men han lät inte detta bli honom till hinder.

 

  På egen hand läste han självstudier i latin och naturalhistoria, sedan fortsatte hen med att läsa    

  medicin, grekiska och teologi i Glasgow och slutligen genomgick han missionärsutbildning i

  London.

  När vi ser tillbaka i den historiska backspegeln vet att många länder har nåtts av evangelium
  som en följd av hans överlåtelse och iver.


Vi vet att under Jesusväckelsen på 70-t gjorde många dumma saker som vi idag aldrig skulle få för ossatt göra:     Oljesticka, oljedunkar

men detta skedde utifrån ett hjärta som längtade efter att få leva efter Guds ord och som trodde att om vi handlar som det står så får vi som det står

 à och Gud verkade  

Det verkar som att vi gång på gång kan vi genom historien konstatera:

  -Det blir som Gud har sagt

Hur förvaltar vi då Guds tilltal (den himmelska visionen) ?

 (Hur förvaltade Maria, Jesu mor den ?)

    Hur förvaltade hon det ofattbara som sades till henne ?

Luk 2:19 säger att:  Maria tog det som hade sagts henne till sitt hjärta. Och hennes mun bekände:

                             Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt !

Vilken överlåtelse, vilken ödmjukhet / trots vetskapen om konsekvenserna

så ger hon ändå Herren fullt tillträde till sitt liv !

Vilken respons, vilket utrymme vi ger ordet i våra liv.

 

Pröva tilltalen !

Alla tilltal du får ska du, i enlighet med Guds ord, pröva både gentemot bibelns ord men också gentemot ditt eget hjärta - Men när du har gjort det och du känner att tilltalet berörde dig - då är det upp till dig att förvalta det.

(Att likt en havande kvinna bära det, kanske under vad som kan tyckas är en lång tid) låta det växa sig starkt - och när tiden är mogen veta att det man bär på i sitt inre kommer att födas.

Vissa kanske skulle kalla det högmod – tänk att ha sådana höga tankar om sig själv,

Men att tänka samma tankar om sig själv som Gud gör kan aldrig bli högmod, utan

   är snarare ett uttryck för sann ödmjukhet

Däremot att känna till Guds vilja och att ändå säga ”jag kan inte, det går inte” kan till det yttre verka ödmjukt och fromt, men det är snarare ett uttryck för högmod

  (Att tycka sig veta bättre än Gud)

Jag känner inte till vad du hade för drömmar, visioner och tankar inför detta år

Alla de nyårslöften som du ännu ett nyår gav för att sedan efter en tid på nytt bryta..
En del kanske blev som du hade tänkt och hoppats – annat blev kanske helt tvärt om.

  

Men att drömma och visionerna är inte bara något bra

–        det är en nödvändighet Guds förs. i den yttersta tiden.

Men en dröm i sig blir aldrig något mer än en fin dröm om vi inte låter
drömmen befruktas och födas i vårt eget liv,


när Gudsordet attraherar mig och jag börjar röra mig i riktning mot
     att få se det uppfyllt i mitt liv

// DET ÄR ALDRIG KÖRT //

Gud kör aldrig över någon - han verkar i våra liv utifrån vår vilja.

Men ibland kan det faktiskt vara så att vi kan tro Gud om stora saker, men vi tvivlar på att han kan och vill förändra vår situation. Med det menar jag inte att du har en dålig relation till Herren, men jag vet att för den som aldrig slutar hungra finns det alltid mer att få. Då leder han oss in i nya uppdrag oavsett ålder.

Ex:  78 åring från Mora reser ut som missionär i 11 år

Har du tänkt på vad mycket ursäkter det finns för att slippa gå Guds ärenden ?

Jag är för ung, jag är för gammal ….

Eller hon är då absolut för ung

Säg inte ”jag är för ung”…

 

Jer 1:4-10
Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” Men jag svarade: ”O, Herre, Herre! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung.” Då sade Herren till mig: ”Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren.” Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: ”Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.”

Säg inte heller ”Jag är för gammal”

Det står i

Jos 13:1
Josua var nu gammal och hade nått hög ålder, och Herren sade till honom: ”Du är gammal och har nått hög ålder, men ännu återstår det en stor del av landet som skall intas.

Drag ut !! - Ännu finns det mera land att inta

Vårda den inre visionen

–         Våga drömma  -  och Våga drömma STORT(Joels profetia)

Och vet att när du följer ditt hjärta så går du inte ensam

–         Han går med dig och Han har lovat att vara med dig alla dagar intill tidens slut !!

Det finns en suverän tanke på Guds hjärta för Grästorp, för din familj och för ditt sammanhang.

Och oavsett hur du ser på dig själv så fyller du en viktig funktion

 

-          Inte bara igår, inte för 5 år sedan, inte nästa år utan JUST HÄR OCH NU

-          Har Gud användning för just dig !

Related Media
Related Sermons