Faithlife Sermons

Bereken die Prys

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

BEREKEN DIE PRYS

*BEREKEN DIE PRYS*
```Die prys om Jesus Christus te volg```
*Lees:* _Matt 8:18-22 - Toe Jesus die menigte mense rondom Hom sien, het Hy opdrag gegee om na die oorkant toe te vertrek. ’n Skrifgeleerde kom toe nader en sê vir Hom: “Meneer, ek sal u volg waar u ook al gaan.” Jesus sê vir hom: “Jakkalse het gate en voëls het neste, maar die Seun van die mens het nie eens ’n rusplek vir sy kop nie.” Iemand anders, een van sy dissipels, sê vir Hom: “Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe.” Maar Jesus antwoord hom: “Volg My, en laat die dooies hulle eie dooies begrawe._
Jesus wil nooit dat sy dissipels Hom met 'n wanindruk volg nie, daarom maak Hy altyd duidelik wat van hulle verwag word. Hy laat nooit toe dat 'n skare Hom volg sonder dat hulle weet wat hulle sal moet prysgee nie. Daar is grense in ons hart wat ons soms sal moet prysgee of oorbrug.
*DIE GRENS VAN PERSOONLIKE GEMAK* Die eerste potensiële dissipel sukkel met persoonlike gemak wat prysgegee moet word. Die Evangelie van Christus is eenvoudig, maar nie maklik nie. Dit vra van mense om prys te gee om die boodskap te kan uit dra. Baie mense is bereid om te volg solank hulle net in groepsverband kan bly. Baie min is bereid om alleen voor te loop in die oorlog. Die Evangelie het ten doel om ons eerder vervulde mense te maak as gemaklike mense.
*DIE GRENS VAN MISPLAASDE PRIORITEITE* Die tweede potensiële dissipel voel weer familie bande wat sterker is as dissipelskap. Jesus weier nie die persoon om sy pa te gaan begrawe nie, die uitdrukking: “Here, laat my toe om eers terug te gaan en my pa te begrawe” beteken, laat my toe om eers te wag tot my pa gesterwe het. Sommige mense, soos hierdie man, maak familie die fokus van hul lewe. Ander maak weer werk die fokus, of plesier, of die eie ek. Waar is God te midde daarvan? Hierdie goed is nie op sig self sleg nie, maar dit word sleg as dit ons weerhou daarvan om dissipel van Jesus te wees.
*DIE GRENS VAN UITSTEL* Ons probeer dikwels om enige besluitneming uit te stel tot op die laaste. Ons los soms besluite omdat ons voel dit gaan ons inperk of dalk is dit riskant. Om nie te besluit nie is reeds 'n besluit en dalk reeds 'n komende "Nee". Baie mense besluit nie noodwendig teen Jesus nie maar stel dit egter uit om vir Hom te kies. As jy dit uitstel en jy sou sterf, dan was "Nee" jou finale antwoord.
*GEDAGTE:* 'n Bediening wat niks kos nie, bereik niks nie.
*GEBED:* Hemelse Vader, die prys wat U betaal het oorskry die waarde van enigiets wat ek sal moet prysgee. Neem daarom my "gemak", my "prioriteite" en my "keuses" in U wyse hand en vorm my as dissipel tot U eer.
*Bronne:* ```- Shannon, J.M., 1996. Sermon Outlines for Seekers S. E. Stone, ed., Cincinnati, OH: Standard. - Anon, 1998. Die Bybel: Nuwe Vertaling, Cape Town, South Africa: Bybelgenootskap van Suid-Afrika. - Logos Bible Software```
Related Media
Related Sermons