Faithlife Sermons

Obedience, to God (2)

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 4 views

A willingness to submit oneself to the will of God and to put it into effect. Scripture emphasises the necessity for God’s laws to be followed, gives examples and reasons, and describes the rewards.

Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Obedience is demanded of God’s people

;
See also ; ; ;

Examples of obedience in the OT

Joshua 11:15 AFRIKAAN
15 Wat die Here sy dienaar Moses beveel het, het Moses vir Josua beveel, en dit het Josua gedoen. Niks wat die Here vir Moses beveel het, is nagelaat nie
See also ; ; ; ;

The example of Jesus Christ

;
See also ; ; ;

Jesus Christ is obeyed

By the wind and the waves

Matthew 8:26–27 AFRIKAAN
26 Hy sê vir hulle: “Waarom is julle bang, kleingelowiges?” Daarna het Hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword. 27 Die mense het hulle verwonder en gesê: “Watter soort mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?

By evil spirits

Mark 1:27 AFRIKAAN
27 Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: “Wat gaan hier aan? Dit is ’n nuwe leer, en dit kom met gesag! Hy gebied selfs die onrein geeste, en hulle gehoorsaam hom.”

Obedience and love

;
See also ; ; ;

Obedience and faith

; Obedience to the will of God demonstrates the reality of a person’s faith in Jesus Christ.
See also ;

God rewards those who obey him

;
See also ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Obedience to the word of God

;
See also ; ; ; ;

Examples of people who obeyed God

Noah

Abraham:

;

The psalmist:

;

The apostles:

;
Paul
Related Media
Related Sermons