Faithlife Sermons

Sana joka tekee eläväksi

Raamattu  •  Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  34:18
0 ratings
· 5 views
Files
Notes & Transcripts
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Sanassa varustus elämään

1 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

John 1:14 R19331938
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Sana itse ilmestyi meidän keskelle ja toi elämän tullessaan.
Jeesus on raamatussa ilmoitettu Sana joka tuli eläväksi.
Valkeus loistaa pimeydessä ja pimeys ei sitä käsittänyt.
Jeesuksen vaikutus meidän elämään on yksin omaan hyvää. Yhteydessä häneen ei ole mitään huonoa, mutta silti maailma vastustaa Häntä ja Hänen seurakuntaa.
Natsit ja kommunistit koittivat hävittää kaiken informaation, polttamalla Raamattuja. Heitä pelotti että Sana johtaisi ihmiset pois manipulaation alta ja kääntäisi ihmiset diktatuuria ja alistamista vastaan.
Tänä päivänä Maailman älymystö luottaa enemmän omaan ymmärrykseen ja kehitysoppiin, joka tulee tuottamaan tuhoa ympäristöönsä.
Rakkauden verhoon piiloutunut sateenkaari-liike väittää heidän edustamansa elämän tyylin tuottavan elämää vaikka todellisuudessa se saa aikaan kuolemaa ja elämän turmeltumista.
Raamatut ja Sanan julistuksen arvo pitäisi nostaa.
Mitä sanan kuuleminen on saanut teissä aikaan? Armoa, laupeutta, rakkautta, rauhaa, iloa Herrassa.
Olen aivan varma että sanan lukemisen ja kuulemisen lisääminen saa aikaan elämässä positiivisia muutoksia.

16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,

17 että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Hyviin tekoihin täydellinen
Eivät kaikki kirjoitukset ole hyödyllisiä. Eivätkä kaikki Jumalan ihmiset ole hyviin tekoihin valmistautuneita.
Jumalan Hengen vaikutuksesta syntyneet kirjoitukset ovat hyödyllisiä
Sanaa tulee lukea jotta sana pääsee vaikuttamaan meissä ja meistä tulee täydellisiä ja kaikkiin hyviin tekoihin valmistautuneita.
John 8:1–12 R19331938
Mutta Jeesus meni Öljymäelle. Ja varhain aamulla hän taas saapui pyhäkköön, ja kaikki kansa tuli hänen luoksensa; ja hän istuutui ja opetti heitä. Silloin kirjanoppineet ja fariseukset toivat hänen luoksensa aviorikoksesta kiinniotetun naisen, asettivat hänet keskelle ja sanoivat Jeesukselle: “Opettaja, tämä nainen on tavattu itse teosta, aviorikosta tekemästä. Ja Mooses on laissa antanut meille käskyn, että tuommoiset on kivitettävä. Mitäs sinä sanot?” Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille: “Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä”. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Kun he tämän kuulivat ja heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmista alkaen viimeisiin asti; ja siihen jäi ainoastaan Jeesus sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: “Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?” Hän vastasi: “Herra, ei kukaan”. Niin Jeesus sanoi hänelle: “En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee”. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: “Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus”.
Jeesuksen toiminta sai aikaan elämää
Tuo jae :12 antaa meille mahtavan lupauksen “Joka seuraa minua, hänellä on oleva elämän valkeus”
Meillä on elämän valkeus ja meillä on elämä
Jeesus oli hyviin tekoihin valmistautunut tunsi sanan
Fariseukset löysi sanasta lain, mutta heillä ei ollut henkeä.
Jeesuksella henki oli ja hän pystyi soveltamaan opetusta lakia vastaan.
Rikoksesta kuuluu lain mukaan antaa rangaistus mutta samalla meidän kaikkien kuuluu saada rangaistus.
1 John 5:11–12 R19331938
Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.
Related Media
Related Sermons