Faithlife Sermons

Todistus; Tule, löydä, välitä

Elämä Kristuksessa  •  Sermon  •  Submitted   •  Presented   •  43:08
0 ratings
· 15 views
Files
Notes & Transcripts
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →

Tule: koska olet kutsuttu.

Enkeli sanoi Haagarille: “Mistä tule ja minne menet”kun hän oli paossa emäntäänsä Saaraita Genesis 16:7–10
Jokainen meistä tulee jostakin:
Erinlaisista elämäntilanteista
Paikasta , turku, salo, pohjanmaalta,
Kotoota, vankilasta.
Haagar ei ollut hyväksynyt syrjintää jota hän oli kokenut se sai hänet pakemaan tilannetta.
pankeneminen ei ollut tässä kohtaa se oikea valinta.
Herra halusi hänen olevan osa suunnitelmaa ja ongelmaa.
Meidän tilanteet eivät aina ratkea poistamalla häiritseviä tekijöitä joskus jopa tarvitsemme niitä. Ratkaisu ei ole tuhota islamia, juutalaisuutta, uskontoja tai ihmisryhmiä. sen vuoksi että ne häiritsevät meitä.
Jumala saattaa haluta että selvitämme oman asenteemme tilannetta, asiaa tai elämäämme kohtaan.
Vastaus on olemassa.
Sinun vain täytyy löytää se
Jeremiah 29:11–13 R19331938
Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.
Matthew 15:19; 1 Corinthians 3:19–22
Emme tule löytämään nykyisestä maailmasta vastauksia siksi meidän tulee lähteä etsimään niitä muualta kuin maailmasta
Siksi me kutsumme
Siksi me etsimme
Siksi me löydämme.
Psalm 94:11

Löydä

Proverbs 30:1–5 R19331938
Aagurin, Jaaken pojan, sanat; lauselma. Näin puhuu se mies: Minä olen väsyttänyt itseni, Jumala; olen väsyttänyt itseni, Jumala, ja menehdyn. Sillä järjetön olen minä mieheksi, ei ole minulla ihmisymmärrystä; enkä ole oppinut viisautta, tullakseni tuntemaan Pyhintä. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät? Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
Aagur oli tajunut ettei hänellä ole viisauden sanoja
Tämän tajuaminen on aikas hienoa: ei tarvi enään olla viisas omissa silmissään
Miettikääs vähän: Jumalalla on meidän elämän sanat hän ei jätä teitä pulaan. Hän antaa kaikelle merkityksen.
Yksikään asia mikä meille voit tapahtua ei jää Jumalalta huomaamatta. Mikä voi meidät erottaa JUmalan rakkaudesta Romans 8:38–39
Proverbs 16:1–3 R19331938
Ihmisen ovat mielen aivoittelut, mutta Herralta tulee kielen vastaus. Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra tutkii henget. Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät.
Prosessi mitä pitää tapahtua elämän löytämiseksi ei ole kovin monimutkainen.
Matthew 4:19 R19331938
Ja hän sanoi heille: “Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia”.
Matthew 11:28–30 R19331938
Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”
Katsotaan mitä pietari joka kutsuttiin ja lähti seuraamaan nyt sanoo
1 Peter 1:3–6 R19331938
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
On uudesti synnyttänyt meidät.
Kertakaikkinen tapahtuma on tapahtuma joka on tapahtuma.
On antanut katoamattoman perinnön
Kuinka moni haluaa jättää jälkensä jotakin. Meillä on katoamaton perintö joka löytyy maailmasta.
Riemuitaan vaikka tunnemme
Murhetta
Kiusauksia
Kärsimyksiä.
Ihmieellistä että Pietari opettaa tälläisiä asioita vain sitä kautta että hänet on kutsuttiin, hän tuli ja seurasi.

Välitä ja elä

Paavali kirjoittaa ja kehoittaa filippiläisiä
Philippians 4:4–7 R19331938
Iloitkaa aina Herrassa! Vieläkin minä sanon: iloitkaa! Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.
Noissa sanoissa on asemallinen totuus.
Meillä on asema kristuksessa, eikä sitä voida viedä meiltä pois
Tässä asemasta käsin ei mitkään nykyajan ongelmat voi viedä meiltä mukavuutta kristuksessa
Matthew 8:24–26
Matthew 8:24–26 R19331938
Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen: “Herra, auta, me hukumme”. Hän sanoi heille: “Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita?” Silloin hän nousi ja nuhteli tuulia ja järveä, ja tuli aivan tyven.
Opetuslapset olivat vielä matkalla tuon rauhan tuntemiseen. Heiltä ei vielä voinut odottaakkaan lepoa Herrassa.
Related Media
Related Sermons