Faithlife Sermons

Jak dobry jest doskonaly?

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 3 views
Notes
Transcript
Sermon Tone Analysis
A
D
F
J
S
Emotion
A
C
T
Language
O
C
E
A
E
Social
View more →
Desire of Ages Chapter 17—Nicodemus

There is no safety for one who has merely a legal religion, a form of godliness. The Christian’s life is not a modification or improvement of the old, but a transformation of nature. There is a death to self and sin, and a new life altogether. This change can be brought about only by the effectual working of the Holy Spirit.

Nie moze byc zbawienia dla tych, którzy znaja jedynie religie przepisów,
jedynie formalna˛ poboz˙nos´c´. Z˙ ycie chrzes´cijanina nie polega
na modyfikowaniu i doskonaleniu dawnych form, lecz na całkowitym
przekształceniu natury człowieka. Jest to ´smier´c mojego „Ja” i
grzechu, a jednoczes´nie to nowe z˙ycie. Zmiana taka moz˙e nasta˛pic´
wyła˛cznie za sprawa˛Ducha S´wie˛tego.
The Signs of the Times December 30, 1889: What Was Secured by the Death of Christ

Angelic perfection failed in heaven. Human perfection failed in Eden, the paradise of bliss. All who wish for security in earth or heaven must look to the Lamb of God.

Anielska doskonałość upadla w niebie. Ludzka doskonałość upadla w Edenie, raju szczęścia. Wszyscy, którzy pragną zapewnić bezpieczeństwo na ziemi lub niebie, muszą szukać Baranka Bożego.
Wróg przygotowuje się do ostatniej kampanii przeciwko Kościołowi. Tak ukrywał się przed wzrokiem, że wielu nie może wierzyć, że istnieje, a jeszcze mniej mogą być przekonani o jego niesamowitej aktywności i mocy. W dużym stopniu zapomieli o jego przeszłości; A kiedy wykona kolejny ruch, nie poznają go za swojego wroga, tego starego węża, ale będą uważać go za przyjaciela, który czyni dobrą robotę. Szczycac sie z ich niepodleglosci, będą podporządkować się najgorszym impulsom ludzkiego serca, a jednocześnie wierząc, że Bóg ich prowadzi. Jesliby ich oczy mogblyby zostać otwarte, aby rozróżnić ich kapitana, dostrzegliby, że nie służą Bogu, ale wrogowi wszelkiej sprawiedliwości. Oni przekonaliby się, że ich mniemana niezależność jest jednym z najcięższych więzów Szatana, ktore moga nękać niezrównoważone umysły.5 Testimonies, p. 31
Kiedy wlasne ja jest wszyte w nasza prace, prawda, którą nosimy innym nie uświęca, nie oczyszcza i nie uszlachetnia naszych serc; Nie będzie to świadczyć, że jesteśmy pozytecznymi naczyniami do użytku Mistrza. Tylko poprzez gorącą modlitwę możemy utrzymywać słodką wspólnotę z Jezusem, a dzięki tej błogosławionej komunii słowa i duch są przenikniete duchem Chrystusa.
1 Selected Messages, p. 405
I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.
v2. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
v.3 Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu.
v4. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi,
v5. a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.
v6. Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje.
v7. Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?
Nowonarodzenie jest rzadkim doświadczeniem w dzisiejszysz czasach. Dlatego w kościołach jest tak wiele kłopotów. Wielu, tak wielu, którzy przyjmują imię Chrystusa są nieuswieceni i bezbożni. Zostali ochrzczeni, ale zostali pogrzebani żywcem. Ja nie umarło, i dlatego nie zmartwychwstali do nowego zycia w Chrystusie.
Kwas zmieszny z maka dziala od wewnatrz. W ten sam sposob laska Boza powoduje odrodzenie serca i calkowita zmiane zycia. Zewnetrzna zmiana nie wystarcza, by zyc w harmoni z Bogiem. Ludzie probuja sie poprawic, odkladajac te czy inne zle nalogi lub przyzwyczajenia i maja nadzieje stac sie chrzescijanami. Niestety, podchodza do sprawy nie tak, jak trzeba, bowiem musimy zaczac od serca.
Przypowiesci Chrystusa. 56.
Czlowiek, ktory tylko z obowiazku zachowuje przykazanie Boze, bo tego sie zada od niego - nie dozna nigdy radosci posluszenstwa i nie jest posluszny. Jezeli żądania Boze traktujemy jako ciezar, bo zprzeczne sa z namszymi sklonnosciami, wiedzmy, ze zycie, jakie prowadzimy, nie jest zyciem chrzescijanina. Prawdziwe posluszenstwo jest skutkiem albo wyrazem dzialajacej w sercu mocy wplywajacej z milosci do przykazan Bozych i sprawiedliwosci.
Prawo wymaga sprawiedliwości, zaś prawe życie, doskonały charakter nie może tego człowiekowi zapewnić. Nie jest on w stanie zadośćuczynić świętym wymogom prawa Bożego. Lecz Chrystus,przychodząc na ziemię jako człowiek, prowadził święte życie i objawił doskonałość charakteru. Z tych swoich zalet złożył dar wszystkim, ktorzy zechcą Go przyjąć, a swoje życie poświęcił dla naszego życia. W ten sposob ludzie otrzymują dzięki przebaczeniu Bożemu odpuszczenie popełnionych w przeszłości grzechow. Ponadto Chrystus kształtuje ludzkie charaktery na obraz Boga, ktory jest prawdziwą skarbnicą piękna i mocy duchowej. Istota sprawiedliwości prawa realizuje się w wyznawcach Chrystusa. Bog może więc być „sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, ktory wierzy w Jezusa”. Rzymian 3,26. Desire of Ages chap 79
Chrystusa otaczała obecność Ojca, nie spotkało Go zatem nic ponadto, co dopuściła nieskończona Miłość. Świadomość tego była źródłem pociechy dla Jezusa — jest nim dziś i dla nas. Kto posiada Ducha Bożego, pozostaje w Chrystusie, i cios zwrócony przeciwko dziecku Bożemu pada na Zbawiciela, który je chroni swą obecnością, a cokolwiek przyjdzie, to za wolą Chrystusa. Nie potrzebuje stawiać oporu złu, bowiem Chrystus je broni. „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” Rz 8,28 Nauki z gory Blogoslawienia.
Related Media
Related Sermons