Faithlife Sermons

Contentment

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 7 views
Notes & Transcripts

‘N JOODSE MAN IS NA SY RABBI OFTEWEL SY DOMINEE IN HONGARYE. DIE LEWE IS ONDRAAGLIK SE HY. DAAR IS NEGE VAN ONS WAT IN DIE EEN KAMER WOON. NEEM JOU BOK EN HOU HOM VIR ‘N WEEK BY JULLE IN DIE KAMER, WAS DIE RABBI SE RAAD. DIE MAN DOG EERS DIE RABBI GRAP, MAAR TOE HY SIEN DIE IS ERNSTIG MAAK HY SO. NA ‘N WEEK KEER DIE MAN TERUG. DIE BOK STINK VREESLIK. ONS KAN DIT NIE UITSTAAN NIE, SE HY AAN DIE RABBI. VERWYDER SIE BOK, IS DIE RABBI SE RAAD EN KOM NA ‘N WEEK TERUG. NA ‘N WEEK IS DIE MAN TERUG. ALLES IS WONDERLIK, SE HY. DAAR IS NOU NIE MEER ‘N BOK NIE, NET DIE NEGE VAN ONS.

DIE PERSPEKTIEF, DIE MANIER WAARNA JY NA JOU OMSTANDIGHEDE KYK, HET ‘N INVLOED OP JOU HANTERING DAARVAN...

DAAR IS ‘N CHINESE SPREEKWOORD WAT HIERBY AANSLUIT: AS JY ‘N UUR LANK GELUKKIG WIL WEES, DRINK WYN OF BIER. AS JY DRIE DAE GELUKKIG WIL WEES, TROU MET IEMAND. AS JY AGT DAE GELUKKIG WIL WEES, MAAK JOU VARK DOOD EN EET HOM. AS JY DIE RES VAN JOU LEWE GELUKKIG WIL WEES, LEER OM VIS TE VANG. ONGELUKKIG IS ONS ALMAL GENEIG OM TE KLA MET DIE WITBROOD ONDER DIE ARM. ONS IS SOMS TE AFHANKLIK VAN ANDER SE GOEDKEURING, OF VAN GUNSTIGE OMSTANDIGHEDE VIR ONS INNERLIKE GELUK. ONS IS DIKWELS ONVERGENOEGD MET ONSSELF. ONS KLA OOR DIE EEN EN DAAI EEN, OOR DIT OF DAT IN DIE KERK WAT VERKEERD IS, OOR DIE LAND EN SY PROBLEME, MAAR HEEL DIKWELS LE DIE PROBLEEM BY ONSSELF.

ONS TEKSGEDEELTE HANDEL OOR DIE GAWE VAN VERGENOEGDHEID, OM JOUSELF TE BEHELP, OM AS CHRISTENGELOWIGE, INNERLIKE VREUGDE TE HE, AL DEEL DIE LEWE JOU ‘N PAAR TAAI KLAPPE UIT. IS ONS NIE OOK MAAR BAIEKEER SOOS DIE JOOD IN ONS VERHAAL OOR DIE BOK NIE? ONS BLYDSKAP SOEK ONS GEWOONLIK IN DIE DINGE RONDOM ONS, IN WAT ONS BESIT EN ERVAAR, IN ONS OMSTANDIGHEDE, IN ONS LIGGAME, OF ONS VET OF MAER, JONK OF OUD IS.

DINK SO BIETJIE DAAROOR: JY HET SO PAS DAAI GROOT VIS GEVANG, DAARDIE NR 1 SKAAPBOUD GEBAK, DIE KLASTOETS MET VLIEËNDE VAANDELS GESLAAG, DAARDIE EERSTE RONDTE TENNIS GEWEN, DAARDIE RONDTE IN DIE SWEMBAD IN REKORDTYD VOLTOOI.

TOE BREEK RONDTE NOMMER TWEE AAN: DIE LYN BREEK, DIE PAMPOEN VERBRAND, DIE WISKUNDETOETS SE UITSLAE LOS JOU MET ‘N ROOI GESIG, JY KOM DERDE IN DIE SWEMTOERNOOI. WEG IS JOU VREUGDE... EISH....IS DIE NIE HOE DIT MAAR MET ONS ALMAL IN DIE LEWE GAAN NIE? SOMS IS JY AAN DIE WENKANT-IN JOU BESIGHEID, SKOOLWERK, WAT JOU GESONDHEID BETREF, WAT JOU GELDSAKE BETREF, WAT OOKAL-DIE WIND WAAI IN JOU BLAAIE. ANDER KERE IS DIT NET OF DIE WIND VAN VOOR AF BLY WAAI...EN DINGE LOOP LELIK SKEEF.

ONS ALMAL WIL MIN OF MEER GELUKKIG OF TEVREDE WEES MET DIE LEWE. HELAAS IS DIT OOK SO DAT ONS GEVOEL VAN TEVREDENHEID DIKWELS DIREK VERBAND HOU MET ONS LEWENSOMSTANDIGHEDE, MET WEN OF VERLOOR. DIE SIELKUNDIGES PRAAT SOMS VAN EKSENTRIEKE EN INTRINSIEKE MOTIVERING. SOMMIGE MENSE SE GELUK WORD BEPAAL DEUR WAT HIER OM EN MET HULLE GEBEUR. AS DINGE IN HULLE ONMIDDELLIKE OMSTANDIGHEDE SKEEFLOOP IS HULLE ONGELUKKIG. AS DIT WEER GOED GAAN, GLIMLAG HULLE VAN OOR TOT OOR. DIS EKSENTRIEKE MOTIVERING. ANDER WEER HET ‘N INNERLIKE TEVREDENHEID, IS VERGENOEG AL WAAI DIE WIND VAN VOOR. DAAR IS IN HULLE ‘N DINAMIKA, ‘N KRAG WAT HULLE MOTIVEER EN INSPIREER, IN SONSKYN EN ONWEERSDAE. ONS NOEM DIE INTRENSIEKE MOTIVERING. SULKE MENSE GLO HULLE KAN HULLE OMSTANDIGHEDE OORKOM.

PARTYKEER IS DIE STRESSORS EGTER SO HOOG IN MENSE, OOK GELOWIGES SE LEWENS, DAT HULLE SELFS DIE HOOP OM TE BLY LEWE LAAT VAAR, SOOS PAULUS SELF IN 2 KORINTIERS 1 SKRYF. DIT WAS ‘N DOODSERVARING WAT HOM AAN HOMSELF LAAT WANHOOP HET. SLEGTE TYDING, DOODSTYDINGS, VERLIESE, HET DIE GENEIGDHEID OM MENSE SE APPELKAR OM TE GOOI. OM DAN PANIEKERIG TE WORD IS NIE SONDE NIE, DIS BLOOT MENSLIK. PAULUS HET SKIPBREUK GELY, IS VIR DOOD AGTERGELAAT NA ‘N STENIGING, HET ‘N DORING IN DIE VLEES GEHAD, SIT HIER IN DIE TRONK IN BOEIE EN HY SKRYF: EK KAN MYSELF IN ALLE OMSTANDIGHEDE BEHELP, BEDOELENDE MY OMSTANDIGHEDE BEPAAL NIE MY INNERLIKE GELUK NIE.

IN SULKE TYE, IN ALLE TYE, IS EK TOT ALLES IN STAAT DEUR CHRISTUS WAT MY DIE KRAG GEE. JESUS IS DIE BRON VAN MY BLYDSKAP. DIS HY WAT DIE KRUIS IN MY PLEK VERDUUR HET, WAT IN MY PLEK MISHANDEL EN VERWORPE WAS.

DIS HY WAT MY SONDELAS GEDRA HET, ‘N VERVLOEKTE GEWORD HET OM MY TE BEVRY VAN SONDESKULD EN HEERSKAPPY. ..WAT OP GOLGOTA DIE STORMWIND VAN VOOR GEHAD HET, IN MY PLEK... JESUS SE INWONENDE TEENWOORDIGHEID DRA MY. DIE HERE STEL MY IN STAAT OM IN TEËSPOED GEDULDIG TE WEES EN IN VOORSPOED DANKBAAR. NATUURLIK IS DIT NIE VERKEERD OM GELUK IN DIE LEWE TE SOEK NIE. DIE BYBEL LEER NIE DAT CHRISTENE SMARTVRATE IS NIE. DIE PROBLEEM KOM WANNEER JY REKEN DAT GELUK AL IS WAT DAAR IN DIE LEWE IS, OF DAT DIT VIR ALTYD SAL VOORTDUUR. AS DIE VIS NIE MEER BYT NIE, EN JY IS INGEPERK IN DIE HUIS VANWEE JOU GESONDHEID, WAT DAN?

ONS SIT IN ONS LAND MET GROOT UITDAGINGS, ARMOEDE, SWAK REGERING, GEWELD IS OP ONS VOORSTOEPE. NIE ALMAL HET ‘N PLEK OM VIS TE VANG NIE, OM DIE BEELD TE GEBRUIK, EN SOMMIGE VAN ONS KOM TE MIN BY DIE WATER UIT. BAIEKEER IS ONS SIELSONGELUKKIG EN SOEK DAN GELUK IN OPPERVLAKKIGE VERHOUDINGS, VINNIGE GELDMAAKSKEMAS, VAKANSIES, NOEM MAAR OP. DIS ALLES VAN VERBYGAANDE AARD.

WAT DAN? WAT BEDOEL PAULUS MET VERGENOEGDHEID?

EERSTENS BETEKEN DIT NIE DAT CHRISTENE UITGELEWER IS AAN HUL OMSTANDIGHEDE NIE. INTEENDEEL. PAULUS EN SILAS SING LOFLIEDERE IN DIE TRONK EN WEN SO ANDERE VIR CHRISTUS. GEBRUIK DIE GAWES EN TALENTE WAT HY AAN JOU VERLEEN. STYG UIT BO JOU OMSTANDIGHEDE. ARMOEDE IS NIE ‘N DEUG NIE. HARDE WERK IS WEL. EK ONTHOU BAIE GOED DIE DAME, ‘N ENKELOUER WAT LANKAL GETREK HET, WAT VYF EN ‘N HALF DAE PER WEEK VIR PEANUTS BY ‘N BESIGHEID IN MARGATE GEWERK HET OM HAAR TWEE KINDERS TE ONDERHOU.

EK ONTHOU DIE HANDE WIT VAN DIE MEEL WAARMEE SY BROOD GEBAK HET....SY WOU WEN, WANT DIE HERE HET HAAR GEDRA. SY WAS NIE AFHANKLIK VAN GELD OM GELUK IN HAARSELF TE VIND NIE. DIE HERE JESUS WAS DIE BRON VAN HAAR BLYDSKAP. PAULUS SIT IN DIE TRONK MAAR HY VERBLY HOM IN DIE HERE AAN WIE HY AL SY BEGEERTES EN BEKOMMERNISSE IN GEBED KON BEKEND MAAK, WETENDE DAT GOD SE KRAG HOM INSPIREER OM TE VOLHARD ONDER DRUK. MAAK JOU BEGEERTES MET ALLERHANDE GEBEDE, JA OOK SMEKING AAN GOD BEKEND. DIE HERE IS BY JOU, LANGS JOU, BO JOU. HY SAL JOU DEURDRA.

TWEEDENS BETEKEN VERGENOEGDHEID DAT ONS KAN FOKUS OP NAASTEDIENS IEMAND VERTEL MY HIERDIE VERHAAL VANDEESWEEK TOE EK HOM SE WAAROOR EK PREEK. HY SE DAT HY SELF GENOEG HET OM VAN TE LEEF. HY MERK TOE OP DAT SY TUINIER NIE SKOENE HET NIE. HY GAAN KOOP TOE VIR HOM SKOENE. SY VREUGDE EN DIE TUINIER SE VREUGDE WAS GROOT. SO HET HY DIE MAN GEHELP OM SY LAS DRAAGLIKER TE MAAK EN GELEER: DIS SALIGER OM TE GEE AS OM TE ONTVANG.

PAULUS WAS NIE AFHANKLIK VAN DIE FILIPPENSE SE BYSTAND EN GAWES NIE, MAAR LET OP HOE DIT SY HART VERBLY TOE HULLE HOM HELP. ONS HET MEKAAR NODIG. MENSE VEREENSAAM MAKLIK. JY KAN TEN MINSTE NOG EEN BY JOU VRIENDEKRING VOEG. IN PLAAS VAN TE FOKUS OP WAT JY NIE HET NIE, BEGIN ‘N SLAG JOU SEËNINGE TE TEL...EN KYK, WAAR JY ANDER KAN BLY MAAK.

LAASTENS, BETEKEN ONS TEKS DAT ONS NIE AFHANKLIK MOET WEES VAN OMSTANDIGHEDE VIR GELUK NIE. MY INNERLIKE VREDE EN BLYDSKAP IS NIE AFHANKLIK VAN MY OMSTANDIGHEDE OF GOEIE TYE NIE. DIT GAAN ALLES VERBY. EK IS NIE AFHANKLIK VAN DSTV NIE, EK IS NIE AFHANKLIK VAN ANDER SE GOEDKEURING NIE, EK IS AFHANKLIK VAN DIE HERE SE GOEDKEURING.

WEET JY WAT MAAK MENS WERKLIK GELUKKIG? DIE WETE DAT GOD JOU ONVOORWAARDELIK LIEFHET, EN DAT JOU OORVLOED OF GEBREK TOT SY EER KAN GEBRUIK, SOOS PAULUS SE GEVANGENISSKAP. JA, JY MAG MAAR ‘N SKOUER SOEK OM OP TE HUIL. HUIL VERAL OOK BY DIE HERE. LEER VERAL OM DANKBAAR TE WEES VIR ELKE KLEIN GAWE UIT GOD SE HAND. JY HET ‘N DAK OOR DIE KOP, JY LEEF, JOU NAAM IS IN DIE BOEK VAN DIE LEWE, JY IS GOD SE KIND. TEL JOU SEENINGE. EEN VIR EEN.

ONTHOU, DIE HERE IS NABY SE PAULUS IN FILIPPENSE 4:5. GELOWIGES KAN IN OORVLOED EN GEBREK BLYDSKAP BELEEF, OMDAT DIE HERE ALTYD NABY IS. DIE HERE LEER JOU DEUR ELKE ERVARING IN DIE LEWE, GOED OF SLEG, GELOOFSVERTROUE. WARE VERGENOEGDHEID, WARE GELUK, BLYDSKAP LE NIE IN HOE EK LYK OF WAT EK BESIT, OF WAAR EK BLY, OF WIE EK KEN NIE. DIT LE IN MY VERHOUDING MET JESUS, WAT MY TOT ALLES IN STAAT STEL DEUR DIE KRAG VAN SY HEILIGE GEES WAT IN MY WOON.

Select all the text in this box and paste your sermon here...

Introduction

Sermon text with italics and bold and John 3:16 and v. 20.

Heading 2

Text with an outline.

  • Level 1
    • Level 2
    • Level 2
      • Level 3
Related Media
Related Sermons