Faithlife Sermons

Die verborge hand van God

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 33 views
Notes
Transcript

Die verborge hand van God: Genesis 45:1-15 Vraag 27: Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God?

Antwoord: Die almagtige en oralteenwoordige krag van God (a) waardeur Hy hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand nog onderhou en so regeer (b) dat lower en gras, reën en droogte (c), vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte (d), rykdom en armoede (e) en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom (f).

DIE HAND VAN DIE HERE RUS SWAAR OP MY LEWE. OF: DIE HERE HET MY HAND GEVAT. ÊRENS IN ONS ELKEEN SE LEWENS HET ONS AL EEN VAN HIERDIE UITDRUKKINGS GEBRUIK. DALK NIE PRESIES SO NIE, MAAR DIE STREKKING WAS MIN OF MEER DIESELFDE. DIE HERE WAS TEEN MY OF VIR MY...

DALK WAS DIT DAARDIE KEER TOE JY DEUR DIEP WATERS GEGAAN HET, DALK IS JY NOU DAAR. OF JY ONTHOU DAARDIE TRAUMATIESE GEBEURTENIS TOE JY IN DIE PUT WAS SOOS JOSEF (LEES VERHAAL). JOU KEEL HET TOEGETREK ELKE KEER AS DIE KAMERDEUR SE SKARNIER IN DIE DONKER GEKRAAK HET, EN DIE SKADUWEE INGEKOM HET. OF DALK: DIE MES WAS TEEN JOU KEEL. JY RUIK NOG DIE SWEET.. JY HET SO HULPELOOS GEVOEL. JY KRY SOMS NAGMERRIES AS IETS JOU AAN DAARDIE INSIDENT HERINNER. JY BELEEF SKULDGEVOELENS.

JY IS DALK ONREGVERDIG BEHANDEL, SOOS JOSEF. JY HET JOU BESTE GEGEE EN IS TOE OORGESIEN VIR DIE BEVORDERING OF JY IS NIE GEKIES NIE. JY HET ALTYD ANDER GEHELP, SOOS JOSEF DIE SKINKER EN DIE BAKKER MET HULLE DROME GEHELP HET.

TOE DIT EGTER JOU BEURT IS OM GEHELP TE WORD, TOE VERGEET HULLE JOU. SKIELIK IS DAAI MOOIWEERSVRIENDE TOE NET DIT: MOOIWEERSVRIENDE OP WIE MENS NIE KAN STAATMAAK NIE, GEKNAKTE RIETE.

ANDERE ONTHOU WEER DIE KEER TOE DIE HERE HULLE HAND GEVAT HET. O, DIT WAS WONDERLIK. JY HET NIE MEER GEWEET WATTER KANT TOE IN JOU LEWE NIE, EN DIE HERE HET JOU UITGEHELP. HY STUUR TOE OP DIE REGTE TYD DAARDIE TJEK, DAARDIE OU VRIEND, DIE DOMINEE, DIE MEDE BROER OF SUSTER IN DIE HERE, DIE TEKS IN DIE BYBEL WAT JOU SO DIEP GETROOS HET. DIT WAS SOOS BALSEM OP JOU WONDE.

AS JY VANDAG TERUGDINK AAN DIE BENOUDHEID, DAARDIE VASGEKEERDHEID, DAARDIE MAGTELOOSHEID, DAN ONTHOU JY DIE UITKOMS WAT DIE HERE GEBRING HET, SY VERBORGE HAND WAT JOU VASGEHOU HET.

TOG WIL EK WAAG OM TE VRA: WAS DIE HAND VAN DIE HERE DAN NIE ALTYD BY JOU NIE? HETSY IN GOEIE OF SLEGTE DAE. DIE KERK SE BELYDENISSKRIFTE LEER IMMERS DAT TOEVAL NIE ‘N ROL IN KINDERS VAN GOD SE LEWENS SPEEL NIE, MAAR DAT ALLES, JA ALLES, ONS UIT SY VADERHAND TOEKOM. ALLES, SE JY, ALLES? AL DAARDIE PYN? DIE PYN WAT ANDER MY AANGEDOEN HET. DIE SEER WAT EK GEKRY HET? WAS DIT TOE AL DIE TYD GOD SE HAND WAT AGTER DAARDIE WREEDHEID GESIT HET. JAMMER, MAAR EK VAT DIT NIE, SE JY. VAT WEG U HAND HERE.

VIR ALMAL, DIE BITTERES EN DIE JUBELENDES IS HIERDIE BOODSKAP VANOGGEND. KOM ONS STAP SAAM MET JOSEF AAN DIE HAND VAN GOD. JOSEF KYK TERUG OP SY LEWE EN ONTHOU AL DIE SEER (SWAAR). HY HET DIT NIE VERGEET NIE. DIT IS DEEL VAN SY VERWONDING, VAN SY PYN. DIS EGTER WONDE WAT DEUR GOD SELF VERBIND IS. SE HY DAN NIE AAN SY BROERS NIE: JULLE HET MY VERKOOP, MAAR GOD WOU DAARMEE GOED DOEN. (GEN 45:4 EN 5)

AG EN KOM ONS SE DIT MAAR VIR MEKAAR VANDAG. DIT WAS NIE DIE WOORDE VAN ‘N BRAWE HELD WAT GEEN EMOSIE GETOON HET NIE. HY SE DIE NIE MET ‘N POKERGESIG NIE. HY HET SEER. DIE WONDE WAS NOG AAN DIE GENEES, AL WAS HY DIE ONDERKONING VAN EGIPTE. HY HET SO HARD GEHUIL, DAT AL DIE MENSE IN DIE FARAO SE PALEIS DIT GEHOOR HET. SOMS BARS DIE DAMWAL OP DIE SNAAKSTE TYD. JY HET DIE PYN PROBEER WEGDRINK, WEGDOBBEL, WEGFUIF, EN TOE KOM DIT ONBEHEERS.

A. MAAR HOOR OOK IN ONS TEKS. JOSEF ONTHOU DIE TRAUMA, MAAR HY SIEN OOK DIE HAND VAN GOD IN ALLES. ONS KATEGISMUS PRAAT VAN DIE HAND VAN GOD, NIE SY SEPTER OF IETS ANDERS NIE, MAAR SY HAND. WANT ONS DIEN ‘N HERE WAT BY ONS KOM BLY HET, IN CHRISTUS ONS HAND KOM VAT HET. JULLE HET MY VERKOOP, MAAR GOD HET MY VOORUIT GESTUUR OM LEWENS TE RED. JULLE WOU EN HET AAN MY KWAAD GEDOEN, MAAR GOD WOU DAARMEE GOED DOEN. DIE GOD WAT ALLES TEN GOEDE LAAT MEEWERK VIR DIE WAT HOM LIEFHET.

KOM EK SE DIT MAAR VANDAG. WANNEER MENS IN DIE NOODSITUASIE IS IS SOMMIGE MENSE HEEL KALM EN BEDAARD. LATER WANKEL HULLE. ANDER KRY SKAAM OOR HULLE REAKSIES EN OPTREDE TYDENS DIE NOODSITUASIE. DIT MAAK NIE SAAK NIE. JY MAG MAAR VERSKEIE EMOSIES BELEEF. DIE HERE, SE IN PSALM 103 DAT HY IN GEDAGTE HOU DAT ONS STOF IS. SKOK, ONTKENNING, WOEDE, DEPRESSIE, ANGS, KALMTE IS MAAR MENSLIKE EMOSIES. NATUURLIK IS DAAR OOK DIE VERWYTE. HET EK MAAR LIEWERS NIE, DAN SOU DIT NIE. JOSEF WAS MAAR VOORTVAREND, ‘N BEDORWE BROKKIE, SY PA HET HOM VOORGETREK, HY HET ALTYD BY SY BROERS GESPOG HET OOR SY DROME. HY HET SLEGTE STORIES BY HULLE AANGEDRA BY HULLE PA. SY BROERS SE JALOESIE EN AFKEER HET HULLE GEDRYF OM HOM TE VERKOOP.

DIS EGTER NIE ALTYD SO NIE. EK STOP BY DIE ROBOT EN WORD GEKAAP. EK KYK TV RUSTIG EN WORD AANGERAND EN BEROOF.EK DOEN MY DEEL EN IS VRIENDELIK MAAR DIE OUENS BY DIE SKOOL BULLIE MY TEN SPYTE DAARVAN. EK MAAK MY KINDERS NA DIE BESTE VAN MY VERMOE GROOT EN HULLE LEWENS DRAAI VERKEERD UIT.

JOSEF SE BROERS HET HOM IN DIE PUT GEGOOI. DAAR WAS HY ALLEEN EN BANG. GELUKKIG HET RUBEN EN JUDA HULLE OOR JOSEF ONTFERM EN IS HY UITEINDELIK MAAR NET AS SLAAF VERKOOP, ASOF DIE PUT NIE KLAAR ERG GENOEG WAS NIE. HY LAND GELUKKIG IN POTIFAR SE WONING EN DOEN SO GOED DAAR DAT HY BEVORDER WORD. ONGELUKKIG HET POTIFAR SE VROU ‘N OGIE OP HOM GEHAD EN TOE HY NIE VAL VIR HAAR TRICKS NIE LAND HY ONSKULDIG IN DIE TRONK.

GELUKKIG WAS DIE TRONKBEWAARDER JOSEF GOEDGESIND EN HY WORD IN BEHEER VAN DIE GEVANGENES GESTEL. DAAR HELP HY TWEE GEVANGE AMPTENARE VAN DIE FARAO OM HUL DROME UIT TE LE. GELUKKIG KOM DIE EEN AMPTENAAR TOE IN DIE FARAO SE GUNS. ONGELUKKIG VERGEET HY VAN JOSEF. GELUKKIG ONTHOU HY TOE HEELWAT LATER VAN HOM. JOSEF KON TOE DIE FARAO SE DROME UITLE. SO WORD DIE SLAAF TOE UITEINDELIK ONDERKONING VAN EGIPTE.

GELUK, ONGELUK, TOEVAL? NEE, BROER EN SUSTER. KEER OP KEER WEERKLINK DIE REFREIN. DIE HERE WAS BY JOSEF (GEN 39:2; 21). DIE HAND VAN DIE HERE WAS BY JOSEF. JOSEF WAS ‘N VERBONDSKIND. DIE HERE HET SY WOORD GEHOU EN JOSEF GEDRA DEUR ALLES HEEN. JOSEF KON GETROU BLY AAN SY GOD. IN GOD SE HAND HET AL DIE LEED EN TRAUMA WAARDEUR HY IS, OP ‘N VEBORGE MANIER MEEGEWERK TEN GOEDE.

DIE HERE KAN DIT VIR JOU OOK DOEN, HET DIT REEDS VIR JOU GEDOEN. AS JY DIT NIE VANDAG ERVAAR NIE, HY WIL HIERDIE VERHAAL GEBRUIK OM JOU TE SEEN VANDAG. JOSEF HET INNERLIKE GENESING EN HELING ONTVANG. HY ONTHOU WEL MET TRANE MAAR SONDER VERWYT EN WOEDE. JOSEF NEEM NIE WRAAK NIE. HY SIT NIE ‘N KETTINGREAKSIE VAN VREES EN HAAT AAN DIE GANG NIE. AL WAS ALLES WAARDEUR HY IS UITERS TRAUMATIES.

EN DIE REDE? UITEINDELIK HET JOSEF BESEF DAT GOD SE VERBORGE HAND IN SY LEWE AAN DIE WERK WAS OM ‘N MANIER WAT HY SELF NIE ALTYD VERSTAAN HET NIE. JOSEF HET ONTHOU DAT GOD GROTER IS AS ONS. HYT ONTHOU DAT GOD OP ONVERKLAARBARE MANIERE DEUR ONS LEWENS AAN DIE WERK IS. JA DAT OOK SY SEER EN PYN DEEL IS VAN ‘N GROTER VERHAAL.

JA, DAT DEUR DIT ALLES HEEN DIE VERLOSSER VAN DIE WERELD, JESUS DIE HERE GEBORE IS. JESUS WAT OOK IN DIE PUT WAS. MY GOD...WAAROM...JESUS WAT OOK DEUR SY BROERS VERKOOP IS, JUDAS VERRAAI JY DIE SEUN VAN DIE MENS SO? JESUS WAT VERHOOG IS NIE TOT ONDERKONING NIE, MAAR TOT HERE VAN DIE HERE EN KONING VAN ALLE KONINGS AAN GOD SE REGTERHAND.

MAG DIE HERE JOU EN MY OE OPEN OM SY VERBORGE HAND IN ONS LEWENS RAAK TE SIEN, DAAR WAAR JY IN JOU PUT OF TRONK SIT. EN KAN EK MAAR VRA: AS DIE KWAAD WAT IEMAND ANDERS TEEN MY BEDINK, DEUR GOD SE BESKIKKING VIR MY TEN GOEDE MEEWERK, HOEKOM MOET EK DAN NOG VIR HOM OF HAAR KWAAD WEES? KAN HIERDIE INSIG ONS NIE LOS MAAK VAN ‘N KLOMP BITTERHEID IN ONS LEWENS NIE. DIE EEN WAT AAN DIE KRUIS GEBID HET, VADER VERGEWE HULLE WANT HULLE WEET NIE WAT HULLE DOEN NIE, SAL U HELP. AMEN

Select all the text in this box and paste your sermon here...

Introduction

Sermon text with italics and bold and John 3:16 and v. 20.

Heading 2

Text with an outline.

  • Level 1
    • Level 2
    • Level 2
      • Level 3
Related Media
Related Sermons