Faithlife Sermons

Exposición de Temas por Equipo

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 30 views
Notes & Transcripts

Noche de Café y Antojitos

         Con Exposición de Temas por Equipo

06 de Noviembre del 2010.

Hora: 5:00 pm.

Lugar: Iglesia Casa de Dios.

 

Equipo 1

Tópico: El papel de la música en el Reino de Dios.

Integrantes:

                        Hna. Balby Mendoza

                        Hna. Lety Gómez

                        Hna. Maggy doñez

Equipo 2

Tópico: Nuestra responsabilidad como Adoradores.

Integrantes:

                        Hna. Ely Gutiérrez

                        Hno. Carlitos Gómez

                        Hno. Juan Abelardo Pérez

Equipo 3

Tópico: Como hacerse Adorador

Integrantes:

                        Hno. Paquito Ichín

                        Hno. Everardo Pérez

                        Hna. Paty Gómez

Equipo 4

Tópico: La importancia del Cantico Nuevo

Integrantes:

                        Hno. Joel Pérez

                        Hna. Dianita Sánchez

Nota: Buscar más información en internet u otros materiales de recurso que traten del tema para enriquecer cada tema de exposición.

Related Media
Related Sermons