Faithlife Sermons

Å se det store i det lille

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 5 views
Notes & Transcripts

Å SE DET STORE I DET LILLE

Innledning: Lukas 16,10. Den som er trofast i smått, er også trofast i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.

Matt 17,20. For sannelig sier Jeg dere: Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra til dit! Og det skal flytte seg. Og ingenting skal være umulig for dere.

·        Jesus er midt i en undervisningsøkt der han vil lære sine disipler å være gode forvaltere. Da forteller han lignelsen om den uærlige forvalteren. Vi ville nok beskyldt ham for underslag, men Jesus roste ham.

·        Da setter Jesus fokus på den viktigste sannheten i sant forvalterskap både i kristen sammenheng og ellers i livet: tenkt troskap og kvalitet, ikke størrelse.

·        Veksten vil komme, for det som har kvalitet vil vokse.

·        Lignelsen om sennepsfrøet forteller oss at alt Gud er i, er stort, selv om det menneskelig sett er lite.

·        Om et arbeide er stort eller lite avhenger ikke av hva du gjør, men av hvem du tjener. Tjener du Gud, så vil alt du gjør være stort. Tjener du deg selv, så vil det du gjør være lite, selv om du har en aldri så høy stilling.

·        La oss takke Gud for det han har gitt oss å forvalte, og lære oss å se det store i det lille.

·        Tre personer fra GT kan lære oss noe her.

1.      ABRAHAM

·        1 Mos 15,1-6. Etter dette kom Herrens ord til Abram i et syn, og det lød slik: «Frykt ikke, Abram! Jeg er ditt skjold, din lønn skal være meget stor.» 2 Men Abram sa: «Herre Gud, hva vil Du gi meg? Du ser at jeg går barnløs bort, og det blir Elieser fra Damaskus som overtar mitt hus.» 3 Så sa Abram: «Se, Du har ikke gitt meg barn. En som hører til i mitt hus, skal arve meg.» 4 Og se, Herrens ord kom til ham, og det lød slik: «Han skal ikke arve deg, men en som skal komme fra ditt eget liv, skal arve deg.» 5 Så tok Han ham med utenfor og sa: «Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, om du klarer å telle dem.» Så sa Han til ham: «Slik skal din ætt bli.»  6 Og han trodde på Herren, og Han regnet ham det til rettferdighet.

·        Abraham fikk Isak da han var 100 år. Han satt med gutten på fanget og spurte: Er dette alt? Er dette alt jeg har utrettet?

·        Hva med løftet: ”I Isak skal det nevnes deg en ætt”?

·        Han så opp mot himmelen igjen, og han så inn i guttens ansikt. Da så han slektene som skulle komme. Han så Jakob, Moses, David og Jesus. ”Abraham så min dag og frydet seg”.

·        Hva vil Abraham si oss? DIN TROSKAP LEGGER GRUNNLAGET FOR SLEKTER SOM SKAL KOMME. SLIK SLEKTER SOM LIGER BAK HAR LAGT GRUNNLAGET FOR DET DU STÅR I.

·        Si aldri at det du gjør der lite, for Gud er generasjonenes Gud.

2.      MOSES

·        2 Mos 2,11-15. Det skjedde i de dager, etter at Moses var blitt voksen, at han gikk ut til sine brødre og så tvangsarbeidet deres. Han så en egypter som slo en hebreer, en av hans brødre. 12 Da snudde han seg til begge sider, og siden han ikke fikk øye på noen, slo han egypteren i hjel og gjemte ham i sanden. 13 Da han kom tilbake dagen etter, se, da var det slagsmål mellom to hebreere. Han sa da til den som hadde gjort urett: «Hvorfor slår du din neste?» 14 Da sa han: «Hvem har satt deg til fyrste og dommer over oss? Har du tenkt å drepe meg på samme måten som du drepte egypteren?» Da ble Moses redd og sa: «Sannelig, dette er blitt kjent!» 15 Da Farao fikk høre om det som hadde hendt, prøvde han å få drept Moses. Men Moses flyktet fra Farao og slo seg ned i landet Midjan. Der satte han seg ned ved en brønn… Moses gjette småfeet til sin svigerfar Jetro, presten i Midjan (3,1)

·        Åtti år som sauegjeter. Er dette alt jeg skal bruke livet til?

·        Hva med kallet jeg fikk da jeg var ung?

·        Han trodde at han var ute av Guds ledelse. I virkeligheten var han I Guds skole.

·        Det er som regel en tid fra kallet kommer til døren åpner seg til tjeneste. Det kalles forberedelsestid og det er viktig at de brukes rett.

·        Hva vil Moses si oss? HA TRO OG VÆR TRO.3.      DAVID

·        1 Sam 17,34-37. Men David sa til Saul: «Din tjener har vært gjeter for sauene til sin far, og da løven eller bjørnen kom og tok et lam fra flokken, 35 for jeg etter den, slo den og fridde lammet fra gapet på den. Hvis den reiste seg mot meg, tok jeg den i ragget, slo den og drepte den. 36 Din tjener har drept både løve og bjørn. Denne uomskårne filisteren skal bli som en av dem, fordi han har hånet fylkingene til Den Levende Gud.» 37 David fortsatte å tale: «Herren som fridde meg ut fra løvens og bjørnens grep, Han skal fri meg ut fra denne filisterens hånd.» Da sa Saul til David: «Gå, og Herren skal være med deg.»

·        Når du har vist troskap i det lille, så er det de samme prinsippene som gjelder når du møter det store.

·        David så det lille i det store og han kjente seg igjen.

·        Erfaringen fra det lille (løve og bjørn) hjalp ham da han sto ansikt til ansikt med det store (Goliat).

·        Hva vil David si oss? VÆR TRO I DIN DAGLIGE LILLE TJENESTE SÅ ER DU FORBEREDT NÅR DE STORE UTFORDRINGENE KOMMER.

4.      HVORDAN SE DET STOR I DET LILLE?

1.      Trekk Jesus inn i situasjonen. Han er troens opphavsmann og fullender.

2.      Se forbi det som er, se på det som skal bli.

3.      Takk for det som kommer, tal om det som kommer, tenk på det som kommer, men lev i nuet. Ikke drøm deg bort.

4.      Vær tro i det som er og ha tro på det som kommer.

5.      Be mye. Bønn gir åpenbaring om det Gud vil gjøre. Da kommer ikke forandringene så overraskende på deg.

6.      Det er Gud som skal gjøre det, ikke du.

7.      Hold fast på det store i det lille, ikke det lille i det lille. Da vil du bare slå det til ro med det lille og ikke forvente vekst.

8.      Vær takknemlig for at du er betrodd det lille. Du er snart klar for opprykk..

Avslutning: La våre liv og vår menighet preges av troskap og kvalitet i det som er oss betrodd. Det legger et godt grunnlag for de planer Gud har for oss.

AMEN

Brukt: Centralkirken 14 juni 2009

Related Media
Related Sermons