Faithlife Sermons

Ordet ble kjød

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 1 view
Notes & Transcripts

ORDET BLE KJØD

Prekentekst.: Johannes 1,1-14
         

·        Julens evangelium fortalt av Johannes har et annet perspektiv enn de andre evangelistene.

·        Matteus og Lukas begynner med ”Betlehem”. Johannes begynner med ”Faderens favn”. Mens Markus forbigår Jesu fødsel i stillhet. Han bare er der når han blir døpt av Johannes.

·        Lukas daterer sitt juleevangelium ut fra Romerske keisere og jødiske yppersteprester. Johannes daterer med ”i begynnelsen”.

·        Dersom de fire livsvesner i Åp 4 – løven, oksen, mennesket og ørnen – skal tas som symbolske uttrykk for de fire evangelier, så er Johannesevangeliet ørnen. Den ser det som skjer fra et høyere perspektiv.

·        Et av de mest innholdsmettede avsnitt i Bibelen.

1.      JESUS KRISTUS ER DET EVIGE ORDET V 1-2

·        Hva er ”begynnelsen”? Begynnelsen er Guds evige NÅ.

·        Johannesevangeliet ligner på 1 Mosebok. Begge starter med ”I begynnelsen”. Men mens 1 Mosebok arbeider seg framover og forteller om det som skjedde etterpå, arbeider Johannes evangeliet seg bakover og forteller hva som gikk forut. Da alt ble skapt, var Ordet der. Han var i begynnelsen hos Gud.

·        Ordet var i begynnelsen. Ordet er ikke skapt. Ordet er fra evighet til evighet.

·        Gjennom ord formidler vi våre tanker til andre, og gjennom Ordet viser Gud seg selv for oss.

·        Ord består av bokstaver, og Jesus er alfa og omega, den første og den siste bokstaven i alfabetet.

·        Joh 8,58, ” Jeg er før Abraham var”.

2.      JESUS KRISTUS ER DET SKAPENDE ORDET V 3

·        Knytter sammen Gud og verden, det åndelige og det materielle.

·        Ordet var Gud og alt er blitt til ved Ordet.
Salme 33,6. Himlene ble dannet ved Herrens ord, og hele deres hær ved et pust fra Hans munn.

·        Alt er blitt til ved ham.
Kol 1,16. For i Ham ble alle ting skapt, de som er i himlene, og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham. 17 Og Han er før alle ting, og i Ham består alle ting.

·        Skapelsen er ingen pågående prosess, det er et ferdig resultat.

·        I ham var liv. zoe – guddommelig liv Liv er et nøkkelord hos Johannes. Brukes 36 ganger i Johannesevangeliet.

·        Det guddommelige Livet er menneskenes lys.

·        Livet og lyset er knyttet til Jesus Kristus. I oss selv har vi bare død og mørke. I hans lys, ser vi lys. Den som har Sønnen , har livet.

3.      JESUS KRISTUS ER ORDET SOM BLE KJØD v 14

·        Disiplene så hans herlighet.
1 Joh 1,1-2. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om Livets Ord 2 – og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige livet, det som var hos Faderen og ble åpenbart for oss

·        Vi har fått del i hans fylde. Nåde over nåde. v 17

·        At Jesus åpenbarte Guds herlighet i sin person, sine gjerninger og sitt ord, er et viktig tema for Johannes. Johannes gjengir 7 tegn som forteller om Guds herlighet åpenbar gjennom Jesus (2,11)

·        Den gammeltestamentlige herlighet avtok, den nytestamentlige herlighet tiltok.

·        Loven kunne peke på synden, men aldri ta bort synden.

·        Jesus kom fylden av nåde og sannhet, og denne fylden er tilgjengelig for alle som tror.

4.      VITNESBYRDET FRA DØPEREN JOHANNES

·        Et menneske utsendt av Gud.

·        Vitne om lyset. For at alle skal komme til tro på ham

·        Han skal vokse, jeg skal avta.

·        Vitnesbyrd – martyreian. Et vitnesbyrd som kostet ham livet.

·         Lyset trenger vitner som kan fortelle hva det har betydd for dem å finne Lyset.

·        Vitnesbyrd er å fortelle det som er ditt, enten gjennom egen opplevelse eller gjennom er personlig forståelse.

·        I Joh 1,7 møter vi ordet ”tro” for første gang i Johannes evangeliet. Til sammen finner vi det 98 ganger. Innebærer ikke en intellektuell forståelse av en sannhet, men en tillitsfull hengivenhet til Jesus.

5.      VERDEN KJENTE HAM IKKE

·        Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Israel som folk tok ikke imot ham

·        Alle dem som tok imot ham

                                                  i.      Det vil alltid være noen som tar imot Jesus!

                                               ii.      Myndighet/autoritet til å bli Guds barn

                                             iii.      Født av Gud. Gjennom den nye fødsel får vi del i det guddommelige livet.

Avslutning: Julens budskap er ikke bare om Barnet som ble født og Ordet som kom. Det er budskapet om at vår livssituasjon som mennesker ble totalt forvandlet. Nå har vi ved troen fått makt til å bli Guds barn. Ordet som var hos Gud har fått plass i våre hjerter. Full av nåde og sannhet.

AMEN

Brukt: Centralkirken 1 Juledag 2009

Related Media
Related Sermons