Faithlife Sermons

Når to blir enige om å be

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 9 views
Notes & Transcripts

NÅR TO BLIR ENIGE OM Å BE

Tekst: Matteus 18, 18 - 20

         

·        Bønnen utløser Guds energi for i den ber vi Gud gjøre noe vi ikke kan gjøre selv.

·        Jesus har nettopp undervist om hvordan du skal behandle en bror som synder mot deg for å vinne ham.

·        Han går videre med å understreke den myndigheten som er tillagt menigheten: ”Hvis han til og med nekter å høre på menigheten, skal han være som en hedning og en toller for deg.”

·        Jesus går videre og underviser om løsermakten og makten i menighetens forente bønn.

·        Autoriteten i å binde og løse. Matt. 18,18. Kristne som står sammen i enhet binder de onde krefter og utløser fred og åpenhet for evangeliet

·        Ef 6,18 Og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i Ånden! ”All bønn”. Kan også bety ”all slags bønn”. Vi møter mange typer bønn i NT:

o       tilbedelse, forbønn, bønn for overgivelse og innvielse,

o       forent bønn og bønn med overenskomst

§         BØNN MED OVERENSKOMST

·        En av de sterkeste former for bønn

                                                 o      Det to av dere blir enige om å be om, det skal gis dem. Utfordringen er å bli enige!

                                                 o      Jesus begrenser seg til at to blir enige. Om flere enn to skulle bli enige, ville det kanskje ta for lang tid før de begynte å be.

                                                 o      Utfordringen ligger ikke hos Ham der oppe. Utfordringen ligger hos oss her nede!

                                                 o      Jesus tar ingen forbehold. Han sier ”ALT – Enhver sak”

                                                 o      En liten pike til sin far som bortforklarte det Jesus sa: ”Dersom ikke Jesus mente det han sa, hvorfor sa han da ikke det han mente?”

                                                 o      Det er ingen begrensninger i det du kan be om.
Gud kommer ikke til å si: ”Det der kan du ikke be om” eller ”Nå ber du om for mye”.

                                                 o      Jesus sier ikke ”Alt mulig rart” som om bønnen skulle brukes for å tilfredsstille vår nytelsessyke og egoisme. Han sier ”ALT” for å understreke at de helliges bønner ikke kjenner noen begrensninger.

                                                 o      Enighet i bønnen forutsetter enhet i ånden.
1 Kor 1,10 Nå formaner jeg dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere alle fører den samme tale, og at det ikke må være splittelser blant dere, men at dere må være fullt og helt knyttet sammen i det samme sinn og i den samme overbevisning.
Å føre den samme tale når vi ber

                                                 o      5 Mos 32:30 Hvordan kunne én jage tusen og to drive ti tusen på flukt, hvis ikke deres Klippe hadde solgt dem og Herren hadde overgitt dem?
Enhet gir styrke

·        Det greske ordet er συμφωνεω = symfonisere

·        Amplified: ”Alt det to av dere på jorden harmoniserer med hverandre om og sammen skaper en symfoni”.

·        V. 20 - Han har lovet å være midt i blant oss når vi samles i hans navn. Det holder at tre er samlet og to er enige. Han er midt i bland de tre og hører bønnen til de to. Han er ikke avhengig av at alle tre er enige, men de vil se større bønnesvar om de i hvert fall er enige når de ber.

§         FORENT BØNN

·        Forent bønn er bønn der flere enn to ber samtidig ut fra samme bønneemne. De ber på hver sin måte, men om samme sak. Selv om den ene bønnen er ulik den andre, så bes bønnene ut fra en åndens enhet som gjør at det er en bønneakkord som stiger opp til himmelen.

·        Forent bønn i den første kristne menighet. Ap gj. 4, 23 – 30 Og da de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte alt det øversteprestene og de eldste hadde sagt til dem. 24 Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa: «Herre, Du er Gud som har gjort Himmelen og jorden og havet og alt det som er i dem, 25 Du som ved Din tjener Davids munn har sagt: «Hvorfor raste folkeslagene, og hvorfor planla folkene tomme ting? 26 Jordens konger stilte seg opp, og fyrstene samlet seg sammen mot Herren og mot Hans Kristus.» 27 For i sannhet, de samlet seg sammen mot Din Hellige Tjener Jesus, Ham som Du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningefolk og Israels folk, 28 for å gjøre det som Din hånd og Ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle bli gjort. 29 Nå, Herre, se til truslene deres og gi Dine tjenere å tale Ditt ord med all frimodighet, 30 idet Du rekker ut Din hånd til å helbrede, og tegn og under skjer ved Din Hellige Tjener Jesu navn.»

                                                 o      Alle løftet sin røst i en akkord

                                                 o      Bønn om frimodighet

                                                 o      Alle ba samtidig, men allikevel kunne Lukas skrive ned bønnens innhold!

·        Resultatet. Ap gj 4,31 Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet. Og de ble alle fylt med Den Hellige Ånd, og de talte Guds Ord med frimodighet.

                                                 o      Mirakuløse resultater. Steder skjelver ikke når de kristne taler eller synger. Steder skjelver når de kristne ber.

                                                 o      De forkynte ordet med frimodighet. Bønnen gjør noe med vår frimodighet. Den blir større.

·        Forent bønn i fengselet Ap gj 16,25 – 31 Men ved midnatt var Paulus og Silas i bønn, og sang lovsanger til Gud. Og fangene hørte på dem. 26 Plutselig kom det et stort jordskjelv, slik at fengslets grunnvoller ristet. Og straks ble alle dørene åpnet, og alle fangenes lenker ble løst. 27 Da fangevokteren våknet opp av søvnen og så at fengselsdørene var åpne, tenkte han at fangene hadde rømt. Derfor trakk han sverdet og skulle til å ta sitt eget liv. 28 Men Paulus ropte med høy røst og sa: «Ikke gjør deg noe ondt, for vi er her alle.» 29 Da ba han om lys, sprang inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. 30 Og han tok dem med ut og sa: «Herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst?» 31 De svarte: «Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt husfolk.»

                                                  i.      Paulus og Silas ba høyt og sang lovsanger så fangene hørte. Du kan binde hender og føtter, men du kan ikke binde en frigjort ånd. Paulus visste hva han snakket om da kan skrev: ”Be  uten opphold, takk under alle forhold.” (1 Tess 5,17)

                                                ii.      Stedet skalv

                                              iii.      Lenkene falt av fangene

·        Når Guds folk ber i enhet utløses en veldig kraft.

 

Det én kan utrette i bønnen, mangedobles når to ber! La oss finne sammen i bønn!

AMEN

Brukt: Centralkirken 27. September 2009

Related Media
Related Sermons