Faithlife Sermons

Jesu kommer-være rede

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 2 views
Notes & Transcripts

JESU TRONTALE

Prekentekst.: Lukas 12, 35 - 40
         

·        Har du noen gang tenkt på hvordan våre live ville blitt forandret om vi virkelig ventet på Jesu gjenkomst? Det ville forandret våre prioriteter og hva vi syntes var viktig og mindre viktig.

·        Denne lignelsen handler om å vente og å være rede.

·        Den følger like etter Jesu undervisning om at vi ikke skal være så bekymret over mat og klær:

o        Livet er jo mer enn maten og kroppen mer enn klærne. v 23

o        Se på liljene på marken v27

o        Skaff dere pengevesker som ikke blir gamle, en skatt i Himmelen som ikke svikter v.33

·         Materialismen lammer vår himmellengsel.

·         Det er litt av en tekst vi har på andre søndag i advent, når kjøpepresset velter inn over oss som en tsunami. En nyttig påminnelse!

·         Hvor vår skatt er, der vil vårt hjerte være.

·         Menneskets tid på jorden er begrenset. Snart kommer husets Herre.

1.      LIGNELSEN OM DE FORVENTNINGSFULLE TJENERNENE

·        Trofaste tjenere venter på sin Herre.

·        Vår Herren drøyer, men vi vet hvor han er!

                                                  i.      Jesus fortalte hvor han skulle hen da han forlot disiplene. Joh 14,1-3 «La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på Meg! 2 I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. 3 Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.

                                               ii.      Ventetiden vil for mange føre til frafall. 2 Pet 3, 3-4,9 Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram. De skal gå fram etter sine egne lyster 4 og si: «Hvor er løftet om Hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av.»…. Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men Han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.

·        Når husets Herre kommer fra sin fest, skal han lage en fest for dem som tar imot ham. v 37. Lammets bryllupsfest.

·        Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner Joh 15,15..

·        Han skal binde opp om seg og tjene oss. Jesus har for alltid satt foran oss et eksempel. Den som vil være størst skal være alles tjener.

·        Velsignet. v 37 og 38. Det beste du kan oppleve er å bli velsignet av Herren.

·        Husets herre vet ikke når tyven kommer.

                                                  i.      En ny lignelse for å illustrere den første.

                                               ii.      For de som venter, kommer Jesus som husets Herre slik at festen kan begynne.

                                             iii.      For de som ikke venter, kommer Jesus som en tyv.

·        Menneskesønnen kommer når vi ikke tenker dvs venter ham.

2.      JESUS KOMMER IGJEN

·        En av de mest sentrale sannheter i Bibelen. Omtalt 1044 ganger.

·        Når kommer Jesus igjen?

                                                  i.      Tiden vet ingen. Han kommer snart.

                                               ii.      Den tid som er fastsatt av Vår Himmelske Far.

·        Hvordan kommer Jesus igjen?

                                                  i.      Først kommer Jesus for å hente sin menighet. 1 Tess 4,13 – 18. Han kommer som husets herre.

                                               ii.      Så kommer han for å opprette sitt synlige rike på jorden. Ap gj 1,6-7 Da de var kommet sammen, spurte de Ham og sa: «Herre, vil Du på den tiden gjenopprette riket for Israel?» 7 Og Han sa til dem: «Det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Min Far har underlagt sin egen myndighet.
Åp 19,11-12, 16 Og jeg så Himmelen åpnet, og se, en hvit hest. Og Han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og Han både dømmer og fører krig i rettferdighet. 12 Hans øyne er som en ildslue, og på Hans hode er det mange kroner. Han har et navn skrevet, som ingen kjenner uten Han selv…. Og Han har et navn skrevet på sin kjortel og på sin hofte: KONGERS KONGE OG HERRERS HERRE.


3.      VÆR REDE

·        Jesus kommer for å hente dem som tilhører ham.

·        Å være rede er ikke å gjøre seg fortjent til himmelen.

·        Å være rede er å hvile i Jesus fullbrakte verk.

Avslutning: Av nåde er vi frelst og av nåde  blir vi bevart.

AMEN

Brukt: Centralkirken 6 desember 2009

Related Media
Related Sermons