Faithlife Sermons

Hvordan få bønnesvar

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 71 views
Notes & Transcripts

HVORDAN FÅ BØNNESVAR

Innledning: Joh 16, 23-24.

         

·        Jesus ledet disiplene inn i en ny dimensjon i bønnen – bønn til Faderen i Jesu navn.

·        Jesus gir oss løfte om bønnesvar når vi ber i hans navn

·        Besvarte bønner gir en fullkommen glede.

·        Gud virker som svar på bønn.

·        Om du sporer en vekkelse tilbake til dens begynnelse, finner du alltid en eller flere kristne som hadde et bønneliv utenom det vanlige.

SYV SKRITT TIL BØNNESVARET

·        Disse syv skrittene er Bibelens egen veiledning.

·        Bønn må aldri bli en teknikk som fungerer når vi sier de riktige tingene.

·        Det kan allikevel skje at bønnesvaret uteblir. Da må vi fortsette å be.

·        Det faktum at det er mye vi ikke forstår, må ikke få oss til å trekke den slutningen at vi ikke forstår noen ting.

1.      HVA VIL DU AT GUD SKAL GI DEG?

·        Matt 20,32 Da stanset Jesus opp, og Han kalte på dem og sa: «Hva vil dere at Jeg skal gjøre for dere?»

·        Jakob 1,6-8 Men han må be i tro, uten å tvile, for den som tviler, er lik en bølge på havet, som blir drevet og kastet av vinden. 7 For det mennesket må ikke tro at han skal få noe fra Herren; 8 han er jo en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.

·        Salme 37,4 Og gled deg stort i Herren, så skal Han gi deg etter ditt hjertes ønsker.

·        Vær konkret når du ber. Kjenn dine rettigheter som et Guds barn. Jesus spurte de syke: ”Hva vil du jeg skal gjøre for deg?”

·        Om du vil ha konkrete bønnesvar, må du be konkrete bønner.


2.      FINN BIBELSTEDER SOM LOVER SVAR PÅ DIN BØNN

·        Josva 1,8 Denne Lovboken skal ikke vike fra din munn, men du skal grunne på den dag og natt, så du tar deg i vare så du gjør etter alt det som er skrevet i den. For da skal du ha framgang på din vei, og da skal du ferdes viselig.

·        Det skaper visshet i bønnen når vi kan stå på løftene i Ordet når vi ber.

·        Når vi leser Ordet gir det næring til vårt bønneliv og våre bønner er fundert i Guds Ord.

3.      BE OM DET DU VIL HA

·        Mt 7,7-8 Be, og det skal bli gitt dere. Let, og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for dere. 8 For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli åpnet for.

·        Mt 6,8 Vær derfor ikke lik dem! For deres Far vet om alt dere trenger før dere ber Ham.

·        For å få bønnesvar må vi be.

4.      TRO AT DU MOTTAR DET DU HAR BEDT OM

·        Mrk 11,24 Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere.

·        Mrk 9,23 Jesus sa til ham: «Hvis du kan tro; alt er mulig for den som tror.»

·        Matt 17,20 Da kom disiplene til Jesus mens de var for seg selv, og sa: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» 20 Jesus sa til dem: «På grunn av deres vantro. For sannelig sier Jeg dere: Hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra til dit! Og det skal flytte seg. Og ingenting skal være umulig for dere.

·        Ef 1,3 Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far! Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus,

·        1 Joh 5,14-15 Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han på oss. 15 Og hvis vi vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.

·        Tro er tillit til at Gud mener det han sier i Ordet.

·        Vi tror ikke på våre bønner, men på Han som svarer på våre bønner.5.      AVVIS TVILEN

·        Jakob 4,7 Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere.

·        2 Kor 10,3-5 For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis. 4 For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk; 5 med disse kan vi rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

·        Fil 4,8 For øvrig, søsken, de ting som er sanne, de ting som er av god moral, de ting som er rettferdige, de ting som er rene, de ting som er verd å elske, de ting som det tales vel om, om det er et ærbart liv, og om det er noe som er verd å bli rost, så legg dere alt dette på sinne!

·        Fest din oppmerksomhet på bønnesvaret

6.      GRUNN PÅ LØFTENE

·        Joh 15,7 Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.

·        Gud virker i overensstemmelse med Ordet

7.      GI GUD ÆREN

·        Fil 4,6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse.

·        1 Tess 5,18 takk under alle forhold! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.

·        Salme 22,4 Men Du er hellig, og Du troner på Israels lovsanger.

·        Når vi ber viser vi vår avhengighet av Gud og vår takknemlighet for at han bryr seg om oss.

Avslutning: Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft!

Brukt: Centralkirken 30 august 2009

Related Media
Related Sermons