Faithlife Sermons

Hva er Pinse

Sermon  •  Submitted
0 ratings
· 4 views
Notes & Transcripts

HVA ER PINSE?

Innledning: Ap gj 2,1-39.

·        120 disipler hadde ventet i Jerusalem på Faderens løfte.

·        Tiden mellom Jesu himmelfart og pinse var preget av bønn, forbønn, tålmodig forventning og harmonisk enhet.

·        Da virket Ånden.

·        Nå var alt klart for den nytestamentlige menighets fødsel.

·        Den tre-enige Gud skulle ta bolig i vanlige mennesker og de skulle utrustes til tjeneste.

1.      PINSE FORANDRER VÅR MÅTE Å TENKE PÅ

·        Før pinsen satt disiplene bak stengte dører.
Joh 29,19: Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet for jødene.

·        En menighet som ikke lever i Pinsen, vil sitte bak stengte dører og frykte. Når vi opplever Pinsen åpner vi dørene og går ut.

·        Pinsen fant sted i et hjem – ikke i templet. Hele vårt liv skal høynes og helliges. Ånden skal gi oss kraft til å leve et lysende liv hver dag under alle slags forhold.

·        Jesus ble født i en stall. Menigheten ble født i et hjem og der har den sitt midtpunkt.

·        Da Ånden falt var det ingen som ledet møtet. De var alle i bønn.

·        Ånden ble gitt til vanlige mennesker, ikke til noen bestemte klasser av individer.

·        Pinsen frigjorde kvinnen fra religiøs undertrykkelse.
Ap gj 1,14: Alle disse holdt seg samstemmig til bønnen og påkallelsen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og Hans brødre.

·        Peter stod fram sammen med de andre. Simon seloten, Peter fiskeren og Levi tolleren i skjønn forening. Ånden kom ikke for å gjøre oss like, men for å gjøre oss til ett.

·        Pinsen gir oss ett hjerte og en sjel.
Ap gj 4,32: Hele flokken av de troende var av ett hjerte og én sjel. Heller ikke var det noen som sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles.

·        Pinse er ikke luksus, det er en nødvendighet.

2.      PINSE ER FEST

·        ”Da de femti dager hadde nådd sin oppfyllelse.” Pinse er en gammeltestamentlig fest som fikk et nytt innhold.

·        GT: To fester

                                                   i.      Kornhøstens høytid. Ukens høytid. Feiret førstegrødens dag.

                                                 ii.      Lovens fest. Minnet om at loven ble gitt på Sinai.

1.       På Sinai var det røyk. På pinsedagen var det ild.

2.       På Sinai kom ingen nær. På pinsedagen strømmet hopen sammen.

3.       På Sinai ble 3000 drept. På pinsedagen ble 3000 frelst og døpt.

·        NT: En fest for at Gud tar bolig i mennesker. Menigheten ble et faktum.

·        Pinse er glede og fest. Den Hellige Ånd er gledens Ånd.

3.      PINSE ER ENHET

·        De var samlet på samme sted med samstemt sinn. ”In one accord”.

·        Der Ånden virker føres de kristne sammen. Den Hellige Ånd er enhetens Ånd. ”Åndens enhet i den fred som binder sammen.”

4.      PINSE ER RENSEDE HJERTER I BRANN

·        Ilden over de kristnes hoder var et ytre tegn på ilden i deres hjerter.

                                                   i.      En kjærlighetsild til Jesus

                                                 ii.      En renselsesild mot all synd. Den Hellige Ånd tar bolig i mennesker renset i Jesu blod. Ilden taler om renselse. Da Jesus ble døpt kom den Hellige Ånd som en due – det var ikke noe som trengtes å renses bort. Da Peter i Kornelius hus talte om syndstilgivelse, falt den Hellige Ånd.
Ap gj 10,43-44: Om Ham vitner alle profetene at hver den som tror på Ham, skal få syndenes tilgivelse ved Hans navn.» 44 Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet.

                                                iii.      En misjonsild. Evangeliet skulle ut til alle mennesker.

5.      PINSE ER GUD I AKSJON

·        Pinsen er ukontrollerbar fordi Gud er ukontrollerbar.

·        Gud tar over kontrollen og alt skjer i fullkommen orden.

·        Derfor nøler vi innfor pinsen.

·        La oss slippe pinsen løs. Da får Gud kontrollen. Mennesker blir møtt av Gud og det blir en guddommelig orden.

6.      PINSE ER NÅDEGAVER

·        Tungetalen på pinsedagen forteller hva nådegavene skal brukes til: Forkynne om Guds mektige gjerninger.

·        Nådegavene er arbeidsredskaper når vi skal utføre det oppdraget Gud har gitt menigheten.

7.      PINSE ER EVANGELIEFORKYNNELSE

·        Ånden får oss til å tale.

·        Ånden gir oss frimodighet.

·        Da folket så det som skjedde, spottet de. Men da de hørte forkynnelsen forstod de og ble frelst.

·        Da Peter forkynte, stakk det dem i hjertet, for det var der synden satt.

8.      DEN PINSEN VI TRENGER (salme 549)

·        Vi trenger en pinse med ånd over kirken. Vi trenger en pinse i all denne virken. Og får vi ei pinse som kjærlighet tenner, Da gagner så lite de travleste hender.

·        Vi ber deg om pinse med vær over folket, En vekkelsens pinse med sannheten tolket, En pinse med ilden som går lik en lue Fra land og til land under himmelens bue.

 

 

Avslutning: Da er det på sin plass å ta med det store løftet i Peters pinsedagspreken: For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud vil kalle til seg.

Pinsens innhold med all dens herlighet og utfordringer er klar for oss å gå inn i og å leve i.

 

AMEN

Brukt: Centralkirken 31 mai 2009

 

 

 

Related Media
Related Sermons